Exosphere

Exosphere nabízí volitelné rozšíření, které poskytuje další úroveň organizace a analýzy v inteligentní správě budov. Toto online řešení je speciálně navrženo pro zjednodušení provozu a údržby flotil Miniserverů, ať už individuálně nebo jako součást týmu.

Exosphere umožňuje centralizované ukládání a zobrazování sdílených dat budov. Data z komplexních a distribuovaných instalací Loxone lze efektivně vizualizovat v systémových diagramech nebo na přehledových panelech a vzájemně je porovnávat.

V Loxone je soukromí našich zákazníků vždy na prvním místě. Proto je veškeré sdílení dat s Exosphere založeno na dobrovolném přihlášení, abychom vám zaručili plnou kontrolu a bezpečnost.

Loxone Exosphere requires at least Config version 15.0.5.8 and a current Miniserver generation with Remote Connect.
A Miniserver can be added to a maximum of 10 workspaces.

Obsah


Počáteční nastavení

Otevřete Exosphere, přihlaste se pomocí vašeho účtu Loxone a vytvořte nebo se připojte k pracovnímu prostoru:

Existují dva způsoby, jak přidat Miniserver do pracovního prostoru:

Přes Exosphere

Klikněte na znaménko + pro přidání Miniserverů do vybraného pracovního prostoru a postupujte podle pokynů:

Přes Loxone Config

Pokud je při přidávání Miniserveru vybrána možnost "Create and leave wizard", certifikáty je nutné zkopírovat z následujícího okna:

Nyní přepněte na Loxone Config a přidejte Exosphere do Síťových periferií:

V okně vlastností lze vybrat vhodného uživatele Exo a vložit zkopírované certifikáty:

Poté uložte do Miniserveru.


Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Exosphere Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Pracovní plocha Name of the assigned Exosphere workspace -
Monitorovat službu Pokud je zaškrtnuto, budete informováni o stavu systému nebo prostřednictvím Cloud Maileru, pokud tato služba již není k dispozici nebo je offline. -
Uživatel Plugin má přístup ke stejné vizualizaci jako vybraný uživatel -
Certifikát mTLS Certifikát k ověření připojení mTLS pro tento Plug-in.
Loxone Exosphere se při provádění příkazů na Miniserveru ověří pomocí mTLS. Miniserver může toto připojení ověřit pomocí poskytnutého certifikátu.
-
Ověřovací certifikát Miniserver umožní ověřování pomocí webových tokenů Json podepsaných daným certifikátem. -