Touch Pure Flex Air

Touch Pure Flex jest w 100% spersonalizowanym urządzeniem sterującym z maksymalnie 12 dowolnie definiowanymi i pozycjonowanymi punktami dotykowymi.
Dzięki zintegrowanemu wyświetlaczowi matrycowemu LED oraz 3 diodom stanu można wyświetlać menu, wartości, teksty i stany.
Dodatkowo Touch Pure Flex służy również jako czujnik komfortu pomieszczenia dzięki zintegrowanemu czujnikowi temperatury i wilgotności.

Arkusz danych Touch Pure Flex Air

Spis treści


Montaż

Dołączoną plastikową ramkę montażową należy przymocować do płaskiej powierzchni lub do puszki instalacyjnej. Alternatywnie można użyć ramki aluminiowej, dostępnej oddzielnie.

W przypadku korzystania z zewnętrznego zasilacza zaleca się zastosowanie puszki przyłączeniowej, w której można schować przewody łączące lub zapasową pętlę za urządzeniem.
Opcjonalnie w puszce można zainstalować mały zasilacz.

Podłącz zasilanie (pomarańczowy/biały zacisk wtykowy).
W celu zasilania bateryjnego wyjmij pomarańczowo-biały zacisk wtykowy i włóż dwie baterie AAA.

W zestawie znajduje się samoprzylepna osłona chroniąca przed wodą. Po podłączeniu należy ją zamocować nad zaciskami.
Dwa oznaczenia na górnej krawędzi obudowy ułatwiają pozycjonowanie:

Urządzenie Touch Pure Flex jest najpierw wkładane do górnej części ramki, a następnie zatrzaskiwane w dolnej części. Aby zwolnić urządzenie, pociągnij mocno za dolną część, aby zwolnić zatrzask.

Do odłączenia urządzenia od aluminiowej ramy można użyć przyssawki.


Uruchomienie

W stanie dostawy tryb parowania będzie aktywny po podłączeniu zasilania. Jest to sygnalizowane na wyświetlaczu.

Następnie wykonaj procedurę parowania w interfejsie Air.

Aby ręcznie włączyć tryb parowania, należy wyłączyć zasilanie na 10 sekund, a następnie włączyć je ponownie. Jeśli przez pięć minut nie uda się nawiązać połączenia z Miniserverem, tryb parowania zostanie włączony na określony czas.

Dostępne funkcje różnią się w zależności od tego, czy urządzenie jest zasilane bateryjnie, czy podłączone do zewnętrznego źródła zasilania. Jest to ustalane podczas parowania. Dlatego urządzenie musi być sparowane w tej samej metodzie zasilania, w której ma być eksploatowane później.
Jeśli metoda zasilania zostanie później zmieniona, urządzenie należy usunąć z programu i ponownie sparować.


Przykład programowania

Poprzez "Widok/Konfiguracja przypisania przycisków" otwiera się okno, w którym wprowadza się odpowiedni Config ID (z etykiety urządzenia Touch Pure Flex).


Później konfiguracja Touch Pure Flex jest pobierana z Loxone, a ikony przycisków są widoczne w oknie dialogowym.
Jeśli polecenia zostały zdefiniowane w Konfiguratorze Online, są one teraz również przypisane do urządzenia.
Alternatywnie, poszczególne wejścia przycisków są dostępne po pobraniu konfiguracji.

Aby zmienić lub utworzyć nowe polecenia, kliknij odpowiedni przycisk i otwórz API Command Generator w odpowiednim wierszu za pomocą kółka zębatego:

W poniższym przykładzie wybieramy Sterownik oświetlenia i wejście do wyboru nastroju. Polecenie "MENU" umożliwia wybór nastroju w menu Touch Pure Flex za pomocą wyświetlacza i przycisków ze strzałkami.


Po przeciągnięciu Touch Pure Flex na wybrany Sterownik oświetlenia automatycznie tworzone jest złącze API Connector:


W podglądzie symulacji można otworzyć widok Touch Pure Flex.
W ten sposób można przetestować utworzone polecenia:

Polecenia dla wielu bloków można tworzyć według tej samej zasady. Poniższy dokument zawiera listę i objaśnienia możliwych poleceń:

API Commands


Ograniczenia w przypadku zasilania bateryjnego

Po włożeniu baterii urządzenie przeprowadza kalibrację klawiatury. Urządzenie potrzebuje około 30 sekund na kalibrację i nie należy go dotykać. Po tym czasie przyciski są w pełni funkcjonalne.
Przy zasilaniu bateryjnym nie można sterować wyświetlaczem i diodami statusu, ponieważ urządzenie jest w stanie spoczynku (oczekiwania).


Czujniki

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Temperatura Wartość zmierzona przez czujnik temperatury.
Aby uzyskać wiarygodne wartości nawet przy zawsze włączonym wyświetlaczu, jego jasność nie może być większa niż 30%.
° -40...125
Wilgotność Wartość zmierzona przez czujnik wilgotności.
Aby uzyskać wiarygodne wartości nawet przy zawsze włączonym wyświetlaczu, jego jasność nie może być większa niż 30%.
% 0...100
Przycisk 1-x Przycisk może być używany jako wejście cyfrowe. - -
Aktory

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
LED 1 Wyjście do sterowania diodą LED stanu. - 0/1
LED 2 Wyjście do sterowania diodą LED stanu. - 0/1
LED 3 Wyjście do sterowania diodą LED stanu. - 0/1
Wyświetlacz zawsze włączony Tak długo, jak wyjście jest aktywne, wyświetlacz pozostaje włączony, nawet jeśli urządzenie jest w stanie bezczynności. Może zostać nadpisane przez wyjście Wyłączanie wyświetlacza w stanie bezczynności (DisD). - 0/1
Wyłączanie wyświetlacza w stanie bezczynności Dopóki wyjście jest aktywne, wyświetlacz pozostaje wyłączony, gdy urządzenie jest bezczynne.
Zastępuje wyjście Wyświetlacz zawsze włączony (Don), jeśli jest używane.
- 0/1
Własny tekst na wyświetlaczu Wyjście może być używane do wyświetlania niestandardowych informacji na wyświetlaczu, gdy urządzenie jest bezczynne. Wyjście musi być zaznaczone w ustawieniu "Wyświetlacz w stanie spoczynku", aby działało.
Zachowaj interwał aktualizacji wartości na niskim poziomie, aby zaoszczędzić pasmo komunikacji.
Dozwolone znaki:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ? . , - + / * ( ) @ < > : % = ° '
Można użyć maksymalnie 100 znaków.
Niełacińskie systemy pisma są transkrybowane fonetycznie.
- 0/1
Jasność wyświetlacza & LED Określa jasność wyświetlacza i 3 diod LED stanu.
Zaleca się ustawienie niższej wartości, gdy urządzenie jest zasilane z baterii, aby wydłużyć czas pracy baterii.
% 0...100
API Connector Inteligentne złącze oparte na API.
API Commands
- -
Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Status online Touch Pure Flex Air Wskazuje, czy urządzenie jest dostępne przez Miniserver.
Diagnostyka urządzeń Air
Diagnostyka urządzeń Tree
Diagnostyka rozszerzeń
Cyfrowy 0/1
Niski poziom baterii Ten czujnik załącza przy niskim stanie naładowania baterii.
Urządzenie dostarcza wartości dla czujnika, gdy jest zasilane z baterii.
Cyfrowy 0/1
Pojemność baterii Ten sensor podaje aktualny stan naładowania beterii.
Jeśli urządzenie zasilane jest zewnętrznie napięciem 24V, wartość wynosi stale 100.
%
Właściwości

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Monitoruj status online Po wybraniu tej opcji użytkownik będzie powiadamiany za pośrednictwem Statusu systemu lub Mailera, jeśli urządzenie nie będzie już dostępne lub przejdzie w stan offline. - - -
Numer seryjny Numer seryjny urządzenia Air - - -
Typ urządzenia Typ urządzenia Air - - -
Widok / Konfiguracja przypisania przycisków Kliknij tutaj, aby wyświetlić i skonfigurować przypisanie przycisków. - - -
Config ID Config ID Touch Pure Flex - - -
Cykl transmisji temperatury i wilgotności Cykl odczytu lub transmisji dla temperatury i wilgotności. (0 = Wył.). To ustawienie ma zastosowanie tylko przy zasilaniu bateryjnym! min 0...120 15
Jasność wyświetlacza i diod LED Określa jasność wyświetlacza i 3 diod LED stanu znajdujących się z przodu urządzenia. (0 = wyświetlacz wyłączony)
Zaleca się ustawienie niższej wartości, gdy urządzenie jest zasilane z baterii, aby wydłużyć czas pracy baterii.
% 0...100 30
Czas wyświetlania po ostatnim wprowadzeniu danych Wyświetlacz pozostanie aktywny przez ten czas po ostatnim wprowadzeniu danych, a następnie przejdzie w tryb standby.
Zaleca się ustawienie niższej wartości, gdy urządzenie jest zasilane z baterii, aby wydłużyć czas pracy baterii.
s 0...900 15
Wyjście wyświetlacza w stanie bezczynności Określa informacje, które są wyświetlane na wyświetlaczu, gdy urządzenie jest bezczynne.
Wartości temperatury i wilgotności bez korekty, zmierzone przez Touch Pure Flex.
Wyjście tekstowe Niestandardowy tekst wyświetlacza (CDT) może być używane do wyświetlania niestandardowych informacji.
- - -
Zachowanie przycisków Określa zachowanie po naciśnięciu przycisku.
Pulse: wysyła impuls przy rosnącym zboczu.
OnOff: Wysyła ON przy rosnącym zboczu i OFF przy opadającym zboczu, używane dla długich kliknięć
- - -
Dokumenty

Arkusz danych Touch Pure Flex Air