Sterownik drzwi

Blok programowy sterownika drzwi może być zastosowany w celu komunikacji z sieciową kamerą/intercomem.
Sterownik drzwi korzysta z dwóch oddzielnych technik przesyłu audio i video, możliwe jest także zastosowanie dla interkomu/kamery tylko video, tylko audio lub kombinowanego stream'u audio-video.
Najpierw stwórz Intercom, aby móc go wybrać we właściwościach.
Zaznacz w tym celu punkt 'Urządzenia sieciowe' w drzewie peryferiów i dodaj Intercom poprzez przycisk 'Dodaj urządzenie sieciowe'.
Zastosuj Intercom Loxone; możesz dodać to urządzenie przez 'Wyszukaj urządzenia sieciowe'.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
Bell Activate bell Aktywuje wyjście (Bell) i przypisane odtwarzacze audio.
Jeśli używany jest Intercom Loxone, podłączenie tego wejścia nie jest konieczne.
0/1
Off Off Impuls: Wyjścia są resetowane / wyłączane.
On: Blok jest zablokowany.
Dominujące wejście.
Nazwa podłączonego czujnika jest używana w interfejsie użytkownika.
0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
Bell Bell Wyjście do sterowania dzwonkiem do drzwi. 0/1
O1 Custom output 1 Wyjście ma nazwę w ustawieniach i jest wyzwalane z poziomu interfejsu użytkownika. 0/1
O2 Custom output 2 Wyjście ma nazwę w ustawieniach i jest wyzwalane z poziomu aplikacji. 0/1
O3 Custom output 3 Wyjście ma nazwę w ustawieniach i jest wyzwalane z poziomu aplikacji. 0/1
AC API Connector Inteligentne złącze oparte na API.
API Commands
-
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
maxB Maximum bell duration Wyjście (Dzwonek) pozostaje aktywne przez ustawiony czas.
Obraz intercomu w aplikacji jest widoczny przez ustawiony czas.
Odebranie lub odrzucenie połączenia natychmiast dezaktywuje wyjście (Dzwonek).
s 0...∞ 60
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Przyporządkowany Intercom Tutaj można przyporządkować sterownik drzwi do Intercomu. (Intercome zostanie dodany jako urządzenie peryferyjne) -
O1: Funkcja użytkownika 1 Nazwa funkcji 1
np. otwarcie bramy
-
O2: Funkcja użytkownika 2 Nazwa funkcji 2
np. światło na zewnątrz
-
O3: Funkcja użytkownika 3 Nazwa funkcji 3.
np. światło wewnątrz
-
Konfiguracja Konfiguracja użytych wejść i wyjść. -
Pokaż strumień wideo, gdy zadzwoni dzwonek do drzwi Pokazuje strumień wideo w interfejsie użytkownika zamiast migawki, gdy zadzwoni dzwonek do drzwi. Wyłącz tę opcję, jeśli intercom nie może zarządzać strumieniem wideo do wielu interfejsów użytkownika jednocześnie. -
Obraz przy dzwonieniu

Jeśli dzwonek zadzwoni, a nikt nie odpowie, zdjęcie zostanie automatycznie zapisane. Za pomocą interfejsu użytkownika można wyświetlić 10 ostatnich zdjęć. Jeśli pamięć Miniservera jest już dość pełna, Miniserver może automatycznie anulować pobieranie obrazu. Nie ma limitu maksymalnego rozmiaru obrazu, to zależy od wolnej pamięci Miniservera.
Metoda autoryzacji "Digest" nie jest obsługiwana.


Obsługiwane kamery IP

Aby zintegrować kamery IP, należy spełnić wymagania wymienione w poniższym dokumencie:

Wymagania dotyczące kamer dla intercomów zdefiniowanych przez użytkownika

Loxone Intercom Gen. 1

Mobotix T24/T25
http://ip:port/cgi-bin/faststream.jpg?stream=html&fps=16


Loxone Intercom

Więcej pod Loxone Intercom