Sterownik drzwi

Blok programowy sterownika drzwi może być zastosowany w celu komunikacji
z sieciową kamerą/intercomem. Sterownik drzwi korzysta z dwóch oddzielnych technik przesyłu audio i video, możliwe jest także zastosowanie dla interkomu/kamery tylko video, tylko audio lub kombinowanego stream’u audio-video. Najpierw stwórz Intercom, aby móc go wybrać we właściwościach. Zaznacz w tym celu punkt 'Urządzenia sieciowe' w drzewie peryferiów i dodaj Intercom poprzez przycisk 'Dodaj urządzenie sieciowe'. Zastosuj Intercom Loxone; możesz dodać to urządzenie przez 'Wyszukaj urządzenia sieciowe'.

Wejścia

Skrót Opis Jednostka Zakres wartości
Tr Wejście trigera dzwonka dla sterownika drzwi. Jeśli stosowany jest Loxone Intercom, nie jest konieczne podłączanie wejścia. Cyfrowy 0/1
R Reset Dezaktywuje dzwonek i wyjścia Q1, Q2 i Q3 Cyfrowy 0/1

 

Parametry

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
Max Maksymalny czas dzwonienia w przypadku nieodbierania Maksymalny czas [s] dzwonienia dzwonka.
Czas, jak długo będzie aktywne wyjście Qb, jeżeli nie dojdzie skwitowania za pośrednictwem wizualizacji
60

 

Wyjścia

Skrót Opis Jednostka Zakres wartości
Qb Status dzwonka aktywny Cyfrowy 0/1
Q1 Wyjście przełączające 1 z wizualizacji Cyfrowy 0/1
Q2 Wyjście przełączające 2 z wizualizacji Cyfrowy 0/1
Q3 Wyjście przełączające 3 z wizualizacji Cyfrowy 0/1

 

Właściwości

Krótki opis Opis
Przyporządkowany Intercom Tutaj można przyporządkować sterownik drzwi do Intercomu (Intercome zostanie dodany jako urządzenie peryferyjne)
Nazwa funkcji 1 dla wizualizacji Nazwa funkcji 1 np. otwarcie bramy
Nazwa funkcji 2 dla wizualizacji Nazwa funkcji 2 np. światło na zewnątrz
Nazwa funkcji 3 dla wizualizacji Nazwa funkcji 3. np. światło wewnątrz
Konfiguracja Konfiguracja użytych wejść i wyjść

 

Obraz przy dzwonieniu

Jeśli ktoś dzwoni i nikt na to nie reaguje, automatycznie zostanie zapisane zdjęcie. Poprzez wizualizację można obejrzeć 10 ostatnich zdjęć. Jeśli pamięć twojego Miniservera jest już prawie pełna, może się zdażyć, że pobieranie zdjęcia zostanie automatycznie przerwane. Nie ma limitu maksymalnej wielkości obrazu, zależy to od wolnej pamięci Miniservera.

Loxone Intercom

Więcej pod Loxone Intercom.