Smart Aktor

Dla produktów oświetleniowych Loxone Air, Tree i DMX oraz dla Dimmer Extension można użyć aktora typu „Smart aktor”. Można to ustawić we właściwościach danego urządzenia w punkcie „Typ aktora”.

Standardowe aktory mają stały wzrost, który może być ustawiony tylko w sposób ciągły w Loxone Config.

Z kolei Smart aktor obsługuje dynamiczne czasy ściemniania. Gdy urządzenie jest obsługiwane przez Smart aktor, łączy wyjścia RGB i WW w jedno wyjście, co ułatwia konfigurację oświetlenia. Wszystkie obsługiwane urządzenia są domyślnie ustawione jako „Smart aktor”.

Ważne

Smart aktory mogą być stosowane tylko w przypadku sterowania oświetleniem z blokiem sterownik oświetlenia V2.
Urządzenie automatycznie wykrywa, czy Smart aktor używa RGBW, ciepłej bieli czy ściemniacza.

Zalety

  • Łatwiejsza konfiguracja w Loxone Config.
  • Różny czas zaniku pomiędzy zmianami nastroju a wyborem koloru/zmienianiem poziomu jasności za pomocą aplikacji.
  • Podczas korzystania z Smart aktorów zmiany kolorów mogą być dokonywane z różną prędkością.
  • Można stworzyć budzik, który delikatnie obudzi Cię wolnym, miękkim światłem.

Typy aktorów

Dostępne w oknie właściwości obsługiwanych urządzeń

  • Smart – tworzy Smart Aktor, który obsługuje RGBW lub WW / Dimmer w zależności od urządzenia
  • Smart pojedyncze kanały – Tworzy pojedyncze kanały smart, które obsługują tylko ciepłą biel lub separowane barwy, aby móc osobno kontrolować 4 pojedyncze kanały
  • Standard –Tworzy pojedyncze wyjścia (RGB + W lub tylko ciepły biały / ściemniacz)
  • Standardowe kanały pojedyncze – Tworzy indywidualne wyjścia
  • PWM – Indywidualne standardowe wyjścia z regulowaną częstotliwością PWM (Multi Extension)

Stosowanie

Smart aktory można podłączyć bezpośrednio do sterownika oświetlenia

W oknie konfiguracyjnym  sterownika oświetlenia typ „Smart aktor” jest wybrany w podpozycji „Obwody świetlne” dla wyjścia bloku.

Bardziej szczegółowe informacje na temat korzystania ze Smart Actuator ze sterowaniem światłem V2 można znaleźć tutaj.