Sterownik oświetlenia

Ten blok umożliwia sterowanie poszczególnymi obwodami świetlnymi i ich kombinację w celu wytworzenia nastrojów (włączanie, ściemnianie, RGB). Poprzez aktywację remanencji (symbol baterii) po przerwie w zasilaniu przywracany będzie poprzedni stan.

Wejścia

SkrótKrótki opisOpisJednostkaZakres wartości
I1-4Trigger 1-4 dla ściemniacza lub wejście przełączania oświetlenia
+Następny nastrójNastępny nastrójCyfrowy0/1
Poprzedni nastrójPoprzedni nastrójCyfrowy0/1
AIsNastrójWybór nastroju za pomocą przypisanego ID0…89
RResetReset, aktywacja nastroju ‚Wszystko wyłączone’Cyfrowy0/1
T5/1-8Wybór (trigger) nastroju 1-8 Długie naciśnięcie umożliwia, w zależności od konfiguracji, wmieszanie nastroju lub zmianę na następny skonfigurowany nastrój Podwójny impuls wyłącza wszystko i generuje impuls na wyjściu RQ. Potrójny impuls wyłącza wszystko i generuje impuls na wyjściu RaQ. Może być używane z wejściami T5 lub wejściami cyfrowymi
DisMvDezaktywacja wejścia czujnika ruchuZapobiega włączeniu nastroju związanego z czujnikiem ruchu poprzez Mv. Nie ma żadnego wpływu na automatyczne wyłączenie światła przy pomocy parametru MT.Cyfrowy0/1
MvWejście czujnika ruchuWejście czujnika ruchu Aktywuje ustawiony nastrój związany z czujnikiem ruchuCyfrowy0/1
OnWłączWłącz wszystko Aktywuje nastrój ‚dużo światła’. Jeśli ten nastrój nie jest skonfigurowany, załączone zostaną wszystkie wyjścia z jasnością wg parametru BaCyfrowy0/1
AAlarmWejście alarmu Jeśli jest włacz., migają wszystkie światła z wartością wg parametru BaCyfrowy0/1
BuBudzikWejście budzika Aktywuj przypisany nastrój dla budzenia z czasem narastania Tb jeśli nie został skonfigurowany nastrój budzenia, zastosowany zostanie nastrój ‚Włącz wszystko’Cyfrowy0/1
AIbAktualna jasnośćAktualna jasność Jeśli aktualna jasność (AIb) przekracza wartość graniczną (T), nastrój związany z czujnikiem ruchu nie jest aktywowanylux0…∞
DisZablokowanieBlokuje wszystkie wejścia, ale nie wizualizację (zabezpieczenie przed dziećmi) Wejścia czujnika ruchu nie będą blokowaneCyfrowy0/1

 

Parametry

SkrótKrótki opisOpisJednostkaZakres wartościWartość standardowa
Wejście remanencjiWejście remanencji: Jeśli aktywne, to blok zachowuje swój ostatni stan po restarcie Miniservera.Cyfrowy0/1
TdcCzas podwójnego kliknięciaCzas podwójnego kliknięcia w przypadku impulsu wejściowegos0…∞0.35
SIKrok DimmeraWielkość kroku Dimmera%0…1002
STCzas kroku DimmeraCzas kroku Dimmera Odstęp czasu, w którym dopasowana zostaje wartość wyjściowa o kroks0…∞0.2
MiMinimalna wartośćMinimalna wartość dimmera (0 do 50%)%0…500
MaMaksymalna wartośćMaksymalna wartość dimmera (50 do 100%)%50…100100
WTryb góra/dółTryb góra/dół dimmera (wył. = ściemniacz się zatrzymuje przy maksimum/minimum)Cyfrowy0/1
LNie ustawiaj ostatniej wartościNie ustawiaj ostatniej wartości ściemniania (wył. = krótkie kliknięcie ustawia ostatnią wartość, gdy wyłączone)Cyfrowy0/1
THCzas trwania załączeniaAktywuje nastrój przypisany do czujnika ruchu i przy zboczu opadającym na wejściu czujnika ruchu uruchamia timer wydłużenia czasu załączenia (TH) Jeśli ta wartość jest równa 0, automatyczne wyłączenie jest dezaktywowanes0…∞900
TiOpóźnienie czujnika ruchuDezaktywuje czujnik ruchu po wyłączeniu na czas [s] Jeśli wartość ta jest 0, obowiązuje status DisMvs0…∞300
MSNastrój aktywowany przez czujnik ruchuNastrój, który ma być aktywowany przez czujnik ruchu (jeśli wartość ta nie jest ustawiona na 0) Wejście to nadpisuje nastrój świetlny powiązany z czujnikiem ruchu zdefiniowany za pomocą okna dialogowego bloku. Np. nocą powinien zostać uaktywniony nastrój 80
MTAutomatyczne wyłączenie świateł po zakończeniu ruchuCzas do wyłączenia oświetlenia po zakończeniu ostatniego ruchu Jeśli wartość ta nie jest równa 0, czujnik ruchu zostanie użyty do tego, aby nastąpiło wyłączenie aktualnego nastroju. Niezależnie od (TH) i przypisanego nastroju do czujnika ruchu. Zastosowanie w celu automatycznego wyłączenia światła, które przez zapomnienie nie zostało wyłączone. Zalecana wartość to 30 minut (1800)s0…∞3600
RaAlternatywne sterowanie I1 – I4 w przypadku RGBSterowanie RGB I1 – I4 (Wł. = Krótkie naciśnięcie oznacza przełączenie koloru podstawowego, długie wciśnięcie zmienia jasność)Cyfrowy0/1
TaCzas [s] okresu alarmuCzas [s] okresu wł./wył. (np. 2s, 1s wł./1s wył.)s0…∞4
TbCzas narastania (rozświetlania) budzikaCzas w minutach, po którym dojdzie do rozświecenia nastroju budzenia do wartości docelowej Będzie miał wpływ tylko w przypadku wspieranych urządzeń przy stosowaniu Smart Aktorówmin0…∞30
TWartość graniczna jasnościWartość graniczna jasności Jeśli aktualna jasność (AIb) przekracza wartość graniczną (T), nastrój związany z czujnikiem ruchu nie zostanie aktywowany w przypadku ruchulux0…∞30
TmCzas wmieszania nastrojuCzas wmieszania nastroju Czas przytrzymania przycisku dla wmieszania dodatkowego nastroju za pomocą wejść T5/1-T5/8 Wartość 0 powoduje dezaktywację tej funkcjis0…∞1
TfCzas przejściaCzas przejścia do 100% przy zmianie nastrojów Będzie miał wpływ tylko w przypadku wspieranych urządzeń przy stosowaniu Smart Aktoróws0…18001
BaMaksymalna jasność alarmu / ‚Dużo światła’Maksymalna wartość alarmu Jeżeli alarm jest aktywny, wyjścia przełączają pomiędzy 0 a [Maksymalna wartość dla alarmu] Przy aktywacji wejścia O, wszystkie wyjścia przełączane są na tę wartość, gdy nie jest skonfigurowany odpowiedni nastrój%10…10050

 

Wyjścia

SkrótOpisJednostkaZakres wartości
AQ1-18Wyjście dla obwodu świetlnego 1-18 używane zależnie od typu aktora.
AQsWyjście analogowe aktywowanego nastroju świetlnego0…89
RQReset nastroju świetlnego Aktywacja za pomocą podwójnego/potrójnego kliknięcia wejścia mającego wpływ na oświetlenie lub ResetemCyfrowy0/1
RaQReset nastroju świetlnego potrójnym kliknięciem

 

Właściwości

Krótki opisOpis
NastrojeZarządzaj nastrojami i trybami pracy

 

Zastosowanie

Ten blok umożliwia łączenie większej ilości pojedynczych obwodów świetlnych w nastroje świetlne (załączanie, ściemnianie, RGB). To, czy wyjście powinno sterować ściemnianiem, włączaniem/wyłączaniem światła, czy RGB, definiowane jest w oknie edycji sterownika oświetlenia (podwójne kliknięcie na blok).

Obwody świetlne

Poprzez podwójne kliknięcie na blok wywołujesz okno ustawień obwodów świetlnych.

Ustawienia typu aktora:

Przełącznik

Dimmer 0-100%

Dimmer 0-10V

Dimmer 1-10V

Smart Aktor

Nastroje

W zakładce Nastroje, którą wywołasz podwójnym kliknięciem na sterownik oświetlenia, masz możliwość tworzenia różnych nastrojów świetlnych. Można stworzyć do 89 nastrojów świetlnych. Będa one sterowane poprzez wejście „AIs” W sumie 8 nastrojów może być połączonych z jednym wejściem Loxone Touch T5. Do tego można tutaj również przyporządkować wejście „Bu” dla budzika świetlnego i „O”,
jak również „R”.

Mieszanie nastrojów świetlnych

Poprzez standardowo 1-sekundowe kliknięcie zmieszasz nastrój, który przyporządkowany jest wejściu T5, z aktualnie aktywnym nastrojem. Jeśli zaznaczone jest pole „Mix”, za pomocą pojedynczego kliknięcia zmieszasz nastroje,
które przyporządkowane są do wejścia T5. Jeśli jedno wyjście używane jest przez dwa nastroje, najwyższa jasność na priorytet.

Automatyka

W zakładce Automatyka, którą wywołasz podwójnym kliknięciem na sterownik oświetlenia, masz możliwość tworzenia różnych trybów automatycznych. Definiuje, jaki nastrój używany będzie w związku z wykryciem ruchu, gdy aktywny jest określony tryb pracy. Zawsze aktywny może być tylko jeden nastrój związany z wykryciem ruchu. Może on być zmieniany wg priorytetów. Priorytety określasz za pomocą przycisków ze strzałkami.