Reset ustawień bloków-Rtd

Szablon bloku umożliwia zapisanie parametrów i ustawień bloku w szablonie.

Aby to zrobić, najpierw odpowiednio ustawia się blok wraz z jego parametrami i ustawieniami, a następnie tworzy się z tego szablon bloku.

Szablon można następnie wybrać dla wszystkich innych modułów tego typu, po czym moduły przejmują wartości z szablonu.

Szablony bloków są dostępne tylko w Loxone Config 12.0. Można je już przetestować w wersji beta.

SPIS TREŚCI:
Utwórz szablon
Przypisz szablon
Zarządzaj szablonami
Zresetuj blok

Utwórz szablon

W poniższym przykładzie tworzymy szablon z modułu sterowania oświetleniem.

Przede wszystkim ustawiamy parametry odpowiednio do potrzeb naszej aplikacji.
Możemy również zdefiniować ustawienia modułu, takie jak obwody oświetlenia, nastroje oświetlenia i automatyka.

Kiedy skończymy, klikamy we właściwościach bloku na Stwórz:

W poniższym oknie przypisujemy nazwę i czy chcemy przenieść parametry, ustawienia czy jedno i drugie do szablonu:

Klikamy Utwórz, po czym utworzono szablon.

Przypisz szablon

Teraz dodajemy kolejne moduły sterowania oświetleniem, do których chcemy przypisać parametry i ustawienia z utworzonego szablonu.
Zaznaczamy moduł i wybieramy wcześniej utworzony szablon z rozwijanego pola we właściwościach szablonu modułu:

Następnie blok przyjął wartości z szablonu.
W ten sam sposób możemy przypisać szablon do innych modułów.

Zarządzaj szablonami

Jeśli klikniesz w moduł, możesz również zarządzać szablonami we właściwościach:

W poniższym oknie można zmieniać nazwy szablonów i usuwać je, lub można zresetować przypisane moduły do ​​standardu szablonu:

Klikając Przypisz moduły, szablony można przypisać do kilku modułów:

Jeśli zmienisz ustawienia modułu, do którego został już przypisany szablon, możesz zastosować zmiany w przypisanym szablonie.
Aby to zrobić, kliknij Aktualizuj szablon we właściwościach bloku:

Jeśli zamiast tego klikniesz Przywróć szablon, moduł zostanie zresetowany do wartości przypisanego mu szablonu.

 

Zresetuj blok za pomocą wejścia RtD

Obsługiwane bloki mają wejście RtD, które może zresetować blok do jego szablonu, jeśli ustawienia zostały zmienione przez użytkownika:

Przykład zastosowania w pokoju hotelowym: Jeśli goście ustawili sterowanie oświetleniem lub kontrolę temperatury według swoich preferencji, moduł można zresetować do wartości domyślnych za pomocą wejścia RtD przed wprowadzeniem kolejnych gości.

Następujące bloki obsługują resetowanie przez wejście RtD:
Sterownik oświetlenia
Inteligentny regulator pomieszczeniowy
Odtwarzacz audio
Sterownik wentylacji pomieszczenia
Budzik
Harmonogram