Nano Dimmer Air

Loxone Nano Dimmer Air służy do ściemniania odpowiednich żarówek wysokiego napięcia za pomocą napięcia sieciowego. Nadaje się zarówno do opraw standardowych, jak i elektronicznych. Ściemnianie można zrealizować w zależności od obciążenia przez kąt włączenia lub wyłączenia.

Arkusz danych Nano Dimmer Air

Spis treści


Montaż

Zainstaluj urządzenie w odpowiedniej skrzynce instalacyjnej. Podłącz urządzenie, np. zgodnie z poniższym schematem:

Urządzenie ma dwa zaciski przyłączeniowe do lamp, ale ma tę samą moc wyjściową, ponieważ zaciski są zmostkowane wewnętrznie.

Przed uruchomieniem należy upewnić się, że na wyjściu nie ma zwarcia ani przeciążenia.

Zawsze wyłączaj napięcie sieciowe podczas instalowania urządzeń i wymiany żarówek. Nieprzestrzeganie tego może spowodować obrażenia ciała i uszkodzenie mienia.


Uruchomienie

Tryb uczenia się jest aktywny w stanie dostawy po włączeniu zasilania. Wskazuje na to dioda LED stanu na przemian z czerwoną / zieloną / pomarańczową.

Następnie należy wykonać procedurę parowania

Jeśli chcesz ręcznie włączyć tryb uczenia się, naciśnij przycisk uczenia się natychmiast po włączeniu zasilania na min. 5 sekund.


Ustawienie prawidłowego rodzaju ściemniania

Przestrzegaj zalecanego rodzaju ściemniania i limitów obciążenia!
Używaj tylko opraw oznaczonych jako ściemnialne!
Oprawa oświetleniowa Rodzaj ściemniania Maksymalne obciążenie Minimalne obciążenie
Żarówki Fazowa regulacja - Kąt wyłączenia 200W 30W
Wysokonapięciowe żarówki halogenowe Fazowa regulacja - Kąt wyłączenia 200W 30W
Niskonapięciowe żarówki halogenowe z transformatorem elektronicznym Fazowa regulacja - Kąt wyłączenia 110VA* 15VA
Oświetlenie LED ze statecznikiem Fazowa regulacja - Kąt wyłączenia 110VA* 15VA
Świetlówka z statecznikiem elektronicznym Fazowa regulacja - Kąt wyłączenia 110VA* 15VA
Wysokonapięciowe żarówki LED (doposażenie, żarówki LED) Kąt wyłączenia / Kąt włączenia (rzadko) 110VA 15VA, 30VA w fazach opadających/ indukcyjnych
Niskonapięciowe żarówki halogenowe z konwencjonalnym transformatorem Kąt włączenia 200VA** 30VA
*Wymiarowanie zależy od sumy obciążenia nominalnego stateczników, sterowników LED lub transformatorów, a nie obciążenia nominalnego rzeczywistych opraw.
**Konwencjonalny transformator musi być używany z co najmniej 80% swojej mocy ze źródłami światła!
Stosowane stateczniki, sterowniki LED, transformatory elektroniczne itp. muszą mieć możliwość ściemniania napięcia sieciowego!
W razie wątpliwości producent źródła światła może podać informacje o charakterystyce obciążenia (indukcyjnego lub pojemnościowego) oraz zalecanej metodzie ściemniania.

Touch for Nano

Opcjonalny moduł wtykowy Touch for Nano lub Touch Pure dla Nano ma pięć punktów dotykowych do obsługi najważniejszych funkcji pomieszczenia. Naciśnięcie klawisza powoduje kliknięcie jako potwierdzenie akustyczne.

Rama montażowa modułu wtykowego jest zaczepiana na nano ściemniaczu, a następnie przykręcana do skrzynki instalacyjnej. Na koniec dołączony jest Touch for Nano z ramą zewnętrzną.

Jeśli korzystasz z modułu plug-in Touch for Nano, należy go wybrać we właściwościach Nano Dimmer Air w Loxone Config. Wejścia są następnie dostępne w drzewie peryferyjnym.

Duża środkowa strefa dotykowa Touch for Nano jest idealna do sterowania oświetleniem, podczas gdy strefy narożne nadają się do sterowania muzyką i cieniowaniem. Standard przycisków Loxone. Przyciski mogą być również swobodnie używane do innych aplikacji. Aktywuj pola wyboru w opcjach z lewej strony , aby udostępnić poszczególne pola jako dane wejściowe. W tym momencie można również wyłączyć potwierdzenie akustyczne.
NFC Code Touch dla Nano nie jest kompatybilny z Nano Dimmer Air.

Czujniki

Krótki opis Zakres wartości
T5
Aktory

Krótki opis Opis Zakres wartości
Smart aktor WW Smart aktor
Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Status online Nano Dimmer Air Cyfrowy 0/1
Temperatura systemu °
Wyłączanie od temperatury Jeśli temperatura CPU osiągnie punkt krytyczny, wyjścia urządzenia zostają wyłączone. Powodem tego moga być zwarcia, zbyt duże moce przełączane lub zbyt wysoka temperatutra otoczenia. Cyfrowy 0/1
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Monitoruj status online Po wybraniu tej opcji użytkownik będzie powiadamiany za pośrednictwem Statusu systemu lub Mailera, jeśli urządzenie nie będzie już dostępne lub przejdzie w stan offline. -
Numer seryjny Numer seryjny urządzenia Air -
Typ urządzenia Typ urządzenia Air -
Typ aktora Użyj urządzenia z aktorem standardowym lub Smart.
Aktory Smart obsługują dynamiczne czasy zanikania i mogą być używane tylko z Sterownikiem oświetlenia.
-
Moduł wtykowy Moduł wtykany do Nano IO Air -
Zachowanie przycisków Określa zachowanie po naciśnięciu przycisku.
Pulse: wysyła impuls przy rosnącym zboczu.
OnOff: Wysyła ON przy rosnącym zboczu i OFF przy opadającym zboczu, używane dla długich kliknięć
-
Typ ściemniania Wybierz typ ściemniania.
Wybierz odpowiedni typ ściemniania do zainstalowanego źródła światła.
-
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Instalacja musi być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Instalacja wymaga instalacji w odpowiedniej obudowie, aby zapewnić ochronę przed kontaktem, wodą i brudem.

Urządzenia nie wolno używać do zastosowań krytycznych dla bezpieczeństwa.


Dokumenty

Arkusz danych Nano Dimmer Air

Arkusz danych Touch for Nano

Arkusz danych Touch Pure for Nano