Modbus Air

Loxone Modbus Air został zaprojektowany do integracji urządzenia z interfejsem Modbus RTU.

Arkusz danych Modbus Air

Spis treści


Montaż

Podłącz zasilanie i linie danych Modbus A/B:

Jeśli podłączane urządzenie Modbus zapewnia odpowiednie napięcie wyjściowe, nie jest wymagane oddzielne zasilanie:

Można podłączyć tylko jedno urządzenie Modbus, nie wolno przedłużać dołączonego kabla połączeniowego.

Aby uzyskać najlepszy odbiór, urządzenie należy umieścić poza metalowymi osłonami.


Uruchomienie

W stanie dostawy tryb parowania będzie aktywny po podłączeniu zasilania. Jest to sygnalizowane miganiem diody LED stanu na czerwono/zielono/pomarańczowo.

Następnie wykonaj procedurę parowania w interfejsie Air.

Aby ręcznie aktywować tryb parowania, należy wyłączyć zasilanie na 10 sekund, a następnie włączyć je ponownie. Jeśli przez dwie minuty nie można nawiązać połączenia z Miniserverem, tryb parowania zostanie aktywowany na 5 minut.


Programowanie

Z biblioteki Loxone Library można importować odpowiednie szablony do integracji urządzeń.

Dodatkowe informacje na temat integracji urządzeń bez szablonu można znaleźć na stronie:
Komunikacja z Modbus RTU


Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Status online Modbus Air Wskazuje, czy urządzenie jest dostępne przez Miniserver.
Diagnostyka urządzeń Air
Diagnostyka urządzeń Tree
Diagnostyka rozszerzeń
Cyfrowy 0/1
Właściwości

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Monitoruj status online Po wybraniu tej opcji użytkownik będzie powiadamiany za pośrednictwem Statusu systemu lub Mailera, jeśli urządzenie nie będzie już dostępne lub przejdzie w stan offline. - - -
Numer seryjny Numer seryjny urządzenia Air - - -
Typ urządzenia Typ urządzenia Air - - -
Szybkość transmisji Prędkość transmisji połączenia szeregowego bit/s 0...2147483647 19200
Bity stopu Liczba bitów stopu (1-2) połączenia szeregowego - 1...2 -
Parzystość Parzystość połączenia szeregowego - - -
Timing W trybie automatycznym jest wykorzystane poniższe ustawienie:
Przerwa: 5ms jeżeli baud rate jest mniejszy od 7000bps, inaczej są wykorzystane okresy 50-cio bitowe.
Timeout: 1000ms
- - -
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Instalacja musi być przeprowadzona przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Urządzenie musi być zamontowane w obudowie elektrycznej, aby zapewnić ochronę przed kontaktem, wodą i pyłem.

To urządzenie nie może być używane jako część systemów krytycznych dla bezpieczeństwa.


Dokumenty

Arkusz danych Modbus Air