Licznik zużycia

Użycie

Za pomocą miernika zużycia można wykorzystać bieżące zużycie energii w programach

Oprócz całkowitego zużycia i zużycia prądu obliczane są również inne wartości zużycia.

Blok może być również użyty bezpośrednio w wizualizacji.

Przykłady zastosowania: pomiar prądu, pomiar mocy, pomiar przepływu, pomiar ilości ciepła, …

Podstawowe programowanie

LICZNIK S0 NA WEJŚCIU CYFROWYM

Możesz podłączyć licznik S0 bezpośrednio do wejścia cyfrowego mini serwera lub rozszerzenia. Następnie podłącz to wejście do wejścia Tr bloku programu licznika zużycia.

W parametrze I bloku programu licznika zużycia należy teraz wprowadzić liczbę impulsów dostarczanych przez licznik na jednostkę. Informacje te można znaleźć w karcie danych producenta miernika S0.

 

LICZNIK S0 JAKO LICZNIK CZĘSTOTLIWOŚCI

Licznik S0 można podłączyć bezpośrednio do wejścia cyfrowego rozszerzenia. Następnie należy połączyć to wejście z wejściem C bloku programu licznika zużycia.

Ważne jest, aby wejście było używane jako licznik częstotliwości. Aby to zrobić, zaznacz pole wyboru „Licznik częstotliwości” we właściwościach wejścia cyfrowego (patrz zrzut ekranu).

W parametrze I bloku programu licznika zużycia należy teraz wprowadzić liczbę impulsów dostarczanych przez licznik na kWh. Informacje te można znaleźć w karcie danych producenta miernika S0.

 

POMIAR ENERGII ZA POMOCĄ SMART SOCKET AIR

Aby zarejestrować zmierzoną energię Smart Socket Air, podłącz wejścia energii i mocy Smart Socket Air (jak widać na zrzucie ekranu) do wejść P i E bloku licznika zużycia.

Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Tr Trigger (wyzwalacz) Trigger Cyfrowy 0/1
C Licznik Wejście licznika – ilość impulsów od ostatniego pomiaru
E Zużycie Wejście zużycia (energia) Ilość kWh od ostatniego pomiaru Zależnie od parametru A wartość jest dodawana lub traktowana jako absolutna. kWh 0…∞
P Moc Wejście mocy – aktualna moc Jeśli tylko to wejście jest używane, obliczane będą również wartości za okres czasu. Jest podawane do dyspozycji jedynie w celu wyświetlania na wizualizacji. kW
R Reset Reset Cyfrowy 0/1

 

Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
I Impulsy Liczba impulsów na kWh Impuls/kWh 800
T Czas uśredniania Czas uśredniania s 0…∞ 60
O Offset Początkowy offset licznika – wartość dodawana do AQ 0
A Wartość absolutna 0 = wartość zużycia na wejściu E jest dodawana, 1 = wartość zużycia na wejściu E jest wartością absolutną Cyfrowy 0/1

 

Wyjścia

Skrót Opis Jednostka Zakres wartości
AQ Zużycie kWh 0…∞
AQp Aktualna moc obliczana w czasie T lub pobierana bezpośrednio z wejścia P kW
AQa Aktualny moca pomiędzy dwoma ostatnimi impulsami Wartość jest dostępna tylko w przypadku używania wejścia wyzwalającego (trigger). kW
AQ1 Zużycie dzisiaj kWh 0…∞
AQ2 Zużycie wczoraj kWh 0…∞
AQ3 Zużycie przedwczoraj kWh 0…∞
AQ4 Zużycie w tym tygodniu kWh 0…∞
AQ5 Zużycie w ubiegłym tygodniu kWh 0…∞
AQ6 Zużycie w tym miesiącu kWh 0…∞
AQ7 Zużycie w ubiegłym miesiącu kWh 0…∞
AQ8 Zużycie w tym roku w kWh kWh 0…∞
AQ9 Zużycie w ubiegłym roku w kWh kWh 0…∞

 

Przykładowy program

Tutaj można znaleźć przykład konfiguracji dotyczące bloku programu „Licznik energii”.
Licznik zużycia

Przykładowa konfiguracja licznika zużycia z danymi statystycznymi.

Download