Licznik zużycia

Blok funkcjonalny Licznik Zużycia został zastąpiony przez nowe bloki liczników w Loxone Config 13.1.

The Utility Meter can monitor the consumption or production of various utilities, electricity, water, gas, etc. using meters with pulse outputs.
Alternatively, the input (C) can be used to provide the absolute or differential consumption.
Only one input can be used at a time.

This function block is no longer being developed and has been replaced by the Meter blocks.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
Cp Consumption pulse Dla mierników z wyjściem impulsowym podłączonym do wejść cyfrowych. 0/1
Cf Consumption frequency Dla mierników z wyjściem impulsowym podłączonym do wejść cyfrowych używanych jako licznik częstotliwości.
Liczba impulsów od ostatniego odczytu.
C Consumption Dla liczników, które wysyłają zużycie bezpośrednio jako wartość analogową.
Parametr (Abs) określa, czy wartość jest dodawana, czy używana jako wartość bezwzględna.
0...∞
Pf Power or flow Jeśli dane wejściowe dotyczące bieżącej mocy lub przepływu są używane samodzielnie, to na ich podstawie obliczane jest również zużycie.
W przeciwnym razie są używane tylko dla wyjścia (Pf) i interfejsu użytkownika.
R Reset Impuls: Wartości poboru na wyjściach są zerowane.
Włączony: Blok jest zablokowany.
0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
Ct Consumption total Zużycie ogółem 0...∞
Pf Power or flow Bieżąca moc/przepływ obliczana przy użyciu parametru (At) w przypadku korzystania z (Cp) lub (Cf).
Wartość pobierana bezpośrednio z wejścia (Pf), jeśli jest podłączona.
Pfp Power or Flow by pulses Bieżąca moc/przepływ obliczana od jednego impulsu do następnego.
Dostępne tylko wtedy, gdy używane jest wejście (Cp).
Cd Consumption today Konsumpcja dzisiaj 0...∞
Cyd Consumption yesterday Konsumpcja wczoraj 0...∞
Cbyd Consumption day before yesterday Konsumpcja przedwczoraj 0...∞
Cw Consumption this week Konsumpcja w tym tygodniu 0...∞
Clw Consumption last week Konsumpcja w ostatnim tygodniu 0...∞
Cm Consumption this month Konsumpcja w tym miesiącu 0...∞
Clm Consumption last month Konsumpcja w ostatnim miesiącu 0...∞
Cy Consumption this year Konsumpcja w tym roku 0...∞
Cly Consumption last year Konsumpcja w roku poprzednim 0...∞
AC API Connector Inteligentne złącze oparte na API.
API Commands
-
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Np Number of pulses per unit Służy do obliczania zużycia przy użyciu (Cp) lub (Cf). Puls/unit 800
At Averaging time Czas uśredniania s 0...∞ 60
Mro Meter reading offset Wartość jest dodawana do produkcji (Ct). - 0
Abs Absolute value Obsługa wejścia zużycia (C):
0 = Każda nowa wartość jest dodawana przyrostowo do całkowitego zużycia.
1 = Wartość jest używana bezwzględnie i równa odczytowi licznika.
- 0/1 0
Licznik S0 na wejściu cyfrowym

Licznik S0 można podłączyć bezpośrednio do wejścia cyfrowego w Miniserverze lub rozszerzeniu. Następnie połącz to wejście z wejściem (Cp) bloku Licznik zużycia i wprowadź liczbę impulsów na kWh z licznika w parametrze (Np). Informacje te można znaleźć w dokumentacji licznika S0.


Licznik S0 na wejściu cyfrowym jako licznik częstotliwości

Możesz podłączyć licznik S0 bezpośrednio do wejścia cyfrowego w rozszerzeniu. Podłącz wejście cyfrowe do wejścia (Cf) Licznika zużycia. Ważne jest, aby pole wyboru "Licznik częstotliwości" było zaznaczone (patrz rysunek). Następnie wprowadź liczbę impulsów na kWh z licznika w parametrze (Np). Informacje te można znaleźć w dokumentacji licznika S0.


Pomiar energii za pomocą Smart Socket Air

Aby zarejestrować energię zmierzoną przez Smart Socket Air, podłącz wejścia energii i mocy Smart Socket Air do wejść (C) i (Pf). Parametr (Abs) jest ustawiony na 0.