Licznik

Ten licznik jest odpowiedni do rejestrowania zużycia lub dostawy różnych mediów, takich jak energia elektryczna, gaz, woda, ciepło, itp.

Wartości te są pobierane z fizycznego licznika zużycia.

W połączeniu z innymi blokami funkcyjnymi licznika, różne odbiorniki, źródła lub magazyny energii mogą być połączone poprzez Monitor przepływu energii w celu uzyskania ogólnego przeglądu.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
Pf Power or flow Jeżeli wykorzystywane jest tylko to wejście, to na jego podstawie obliczany jest również odczyt licznika.
W przeciwnym razie jest ono wykorzystywane tylko do wyjścia (Pf) i interfejsu użytkownika.
0...∞
Mr Meter reading Wejście dla liczników, które podają całkowity odczyt licznika jako wartość analogową.
Dla liczników, które podają odczyty częściowe (np. Smart Socket), w ustawieniach bloku musi być włączony pomiar względny.
0...∞
R Reset Impuls: Wyjścia odczytu licznika są wyzerowane.
On: Blok jest zablokowany.
0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
Pf Power or flow 0...∞
Mr Meter Reading 0...∞
Rd Reading today 0...∞
Rm Reading this month 0...∞
Ry Reading this year 0...∞
AC API Connector Inteligentny connector oparty na interfejsie API. -
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
Mro Meter reading offset Wartość jest dodawana do wyjścia (Mr). 0
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Pomiar względny Aktywny: Fizyczny licznik wysyła tylko cząstkowe ilości w odstępach czasu (względnych), blok sumuje je i wykorzystuje do utworzenia odczytu licznika.
Nieaktywny: Fizyczny licznik podaje własny całkowity odczyt licznika (bezwzględny), blok funkcyjny tylko go odwzorowuje.
-