Komunikacja z Modbus TCP

Modbus TCP to protokół do komunikacji z urządzeniami Modbus za pośrednictwem TCP / IP. Ta dokumentacja stanowi wygodne wprowadzenie do komunikacji z Modbus TCP.

 

PODSTAWY MODBUS TCP

Modbus TCP jest ustandaryzowanym protokołem komunikacyjnym i działa zgodnie z zasadą master slave (lub klient / serwer). Działa w podobny sposób jak komunikacja z Modbus RTU, ale transfer odbywa się za pośrednictwem TCP / IP.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat integracji urządzenia Modbus, skontaktuj się z producentem urządzenia, które ma zostać zintegrowane.

Loxone Miniserver podejmuje się zadania głównego i może komunikować się z nieograniczoną liczbą urządzeń podrzędnych za pośrednictwem sieci Ethernet. Obsługiwane są 16 i 32-bitowe typy danych. Polecenia rozgłaszania nie są obecnie zaimplementowane.

Głównym obszarem zastosowania Modbus jest technologia sterowania.

Więcej informacji na temat Modbus TCP tutaj.

 

USTAWIENIA SERWERA MODBUS

Adres IP urządzenia Modbus, czas oczekiwania po ponownym uruchomieniu miniservera i limit czasu muszą być ustawione we właściwościach serwera Modbus. W zależności od tego, jak szybko lub wolno zachowuje się urządzenie Modbus, należy dostosować limit czasu.

UTWÓRZ URZĄDZENIE MODBUS

Aby wstawić nowe urządzenie Modbus, najpierw zaznacz serwer Modbus w drzewie urządzeń peryferyjnych. Teraz w prawym górnym rogu znajduje się punkt menu Czujniki i aktory, w którym można również wybrać urządzenie Modbus.

Tutaj znajdziesz również predefiniowane urządzenia.

Adres klienta lub węzła Modbus należy teraz określić we właściwościach urządzenia.

Urządzenia Modbus mają domyślny adres określony przez producenta, ale zwykle można go zmienić bezpośrednio w urządzeniu.

 

TWORZENIE CZUJNIKÓW I AKTORÓW

Aby utworzyć czujnik lub aktor, wybierz urządzenie Modbus w drzewie urządzeń peryferyjnych. Następnie w prawym górnym rogu znajduje się punkt menu Czujniki i urządzenia wykonawcze. Tutaj możesz teraz wybrać żądany obiekt.

Czujniki

Adres I / O (= adres rejestru), typ polecenia, typ danych i cykl odpytywania są teraz ustawione we właściwościach czujnika.

Cykl odpytywania to przedział czasu, w którym wartość jest aktualizowana.

W niektórych urządzeniach trzeba dokonać Korekcji która jest niezbędna do prawidłowej interpretacji otrzymanych danych.

 

Producent podaje informacje dotyczące adresu rejestru, rodzaju polecenia i typu danych. (Konkretny produkt)

Dane są przesyłane do miniservera przez sieć. Należy zatem pamiętać, że często zmieniające się wartości mogą niepotrzebnie obciążać sieć i miniserver. Ustaw rozsądne odstępy czasu odpytywania!

Aktory

Adres I / O (= adres rejestru), typ polecenia i typ danych muszą również zostać określone we właściwościach aktora

Producent podaje informacje dotyczące adresu rejestru, rodzaju polecenia i typu danych. (Konkretny produkt)

ZAPISYWANIE SZABLONÓW

Jeśli utworzyłeś nowe urządzenie Modbus, możesz również zapisać je jako szablon.

Aby to zrobić, kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie Modbus w drzewie urządzeń peryferyjnych, a następnie „Zapisz jako szablon”. Upewnij się, że nazwa pliku zaczyna się od „MB_”!