Korekcja

Użycie

Dzięki tej korekcji zakresy pomiarowe i sygnały można przeskalować.

 

Podstawowe programowanie

Często konieczna jest konwersja sygnałów analogowych na inny zakres wartości.

Na przykład czujnik temperatury na wejściu analogowym:

Czujnik zastosowany w tym przykładzie ma zakres pomiarowy od -30 ° C do + 70 ° C, ale dostarcza sygnał 0–10 V do mini serwera. Abyśmy nie musieli pracować z wartością 0-10, ale z odpowiednią temperaturą, możemy przeskalować sygnał 0-10 V do zakresu temperatur.

Można to zrobić bezpośrednio we właściwościach wejścia analogowego.

W przypadku czujnika 0–10 V o zakresie pomiarowym od -30 ° C do + 70 ° C ustaw następujące wartości w oprogramowaniu Loxone Config:

wartość wejściowa 1 0 niższa wartość napięcia pomiarowego
wartość docelowa 1 -30 niższa wartość zakresu pomiarowego z czujnika
wartość wejściowa 2 10 górna wartość napięcia pomiarowego
wartość docelowa  2 70 górna wartość zakresu pomiarowego z czujnika

 

Sygnał jest teraz przeskalowywany, jak pokazano w charakterystyce.

correction