Diagnostyka zacieniania

Rozwiązywanie problemów z żaluzjami sterowanymi przez Loxone

Po zaprogramowaniu zacieniania może się zdarzyć, że żaluzje ustawiają się w innych pozycjach niż powinny. W takim wypadku najczęstszym problemem są parametry opóźnienia silnika:

  • Tl – Czas opóźnienia napędu
  • Tr – Czas jazdy (prostowanie lameli z pozycji zamkniętej do otwartej)
  • Tdt – Czas zmiany kierunku podróży
  • Tot – Czas bezczynności

Powyższe parametry muszą być ustawione poprawnie, w przeciwnym razie Miniserver nie ma szansy na prawidłowe sterowanie zacienianiem. Uwaga: Uruchomienie silnika nie jest tym samym, co zmiana kierunku jazdy. Zmieniając kierunek jazdy, należy wziąć pod uwagę czas zatrzymania i uruchomienia silnika. Podczas startu jest to tylko krótki impuls, zanim silnik jest w stanie wykonać nawet najmniejszy ruch.

Parametry powinny być dostarczone przez producenta napędu lub żaluzji.

Ten problem występuje tylko wtedy, gdy żaluzje są sterowane poprzez przełączanie przekaźników lub za pomocą aktora zacieniania Air. Silniki Geiger Solidline Air i GJ56 Air nie wymagają tych parametrów.

 

Parametry (T1, Tr, Tdt, Tot) nie są znane

Konieczne jest prawidłowe oszacowanie parametrów. Odbywa się to za pomocą wyjść bloku zacieniania (AQp) – położenie żaluzji i (AQl) – położenie lameli. Zmień parametry (Tl, Tr, Tdt, Tot) w trybie eksperckim aplikacji, wykonaj kilka jazd i porównaj stan fizyczny żaluzji ze stanem na wyjściu bloku. Jeśli żaluzje są za bardzo opuszczone po całkowitej jeździe w dół, zmniejsz parametr (Tdt). Jeśli żaluzje po krótkiej manualnej jeździe w tym samym kierunku są w innej pozycji niż (AQp), zmień parametr (Tot). Jeśli po zmianie kierunku żaluzje znajdują się w innej pozycji, zmień parametr (Tl).

Parametry należy ustawić tak, aby stan fizyczny żaluzji odpowiadał wyjściu bloku.

 

Komunikaty o błędach

Następujące komunikaty mogą zostać wyświetlone w stanie systemu lub na wejściach diagnostyki (wyjścia błędów) urządzenia dla produktów firmy GEIGER (GJ56, SOLIDline Air):

 

Rozpoznana przeszkoda

Ten komunikat jest wyświetlany, jeśli silnik wykryje przeszkodę. Jazda w kierunku rozpoznanej przeszkody będzie blokowana.

W celu odblokowania napędu, należy rozpocząć jazdę w przeciwnym kierunku. Kliknij wyświetlony komunikat i potwierdź go. Rozpocznij jazdę. Przy sterowaniu za pomocą przycisków komunikat jest automatycznie potwierdzany w momencie rozpoczęcia jazdy w przeciwnym kierunku i silnik zostaje odblokowany.

Jeśli dojdzie do przymarznięcia dolnej części zawieszenia systemu zacieniania, dojdzie do wykrycia przeszkody podczas jazdy w górę i automatycznie włączy się jazda w dół. W tym przypadku nie dojdzie do zablokowania, ponieważ jazda w przeciwnym kierunku nie jest możliwa.

 

Silnik zablokowany

W momencie, kiedy silnik otrzyma polecenie jazdy w górę lub w dół, dojdzie do automatycznego sprawdzenia, czy wał silnika się obraca. Jeśli się nie obraca, w stanie systemu pojawi się komunikat o zablokowanym silniku.

Jeśli chcesz ponowić próbę jazdy, musisz najpierw otworzyć wizualizację i potwierdzić błąd. Jeśli zacienianiem sterujesz za pomocą przycisków, błąd zostanie potwierdzany, a silnik odblokowany, podczas udanej próby jazdy.

Przyczyną zablokowanego silnika może być:

 

Mechaniczna blokada silnika lub zawieszenia

Sprawdź, czy silnik nie jest blokowany mechanicznie i w razie potrzeby usuń usterkę. Potem jazda będzie znowu możliwa.

Przegrzanie silnika

Wiele krótkich jazd pod rząd może spowodować przegrzanie silnika. W tym przypadku jest to funkcja ochronna silnika, która skutkuje jego zablokowaniem. Blokada zwolni się dopiero wtedy, gdy silnik wystarczająco ostygnie.

Może cię zainteresować

Na naszym blogu znajdziesz wiele artykułów na temat automatycznego sterowania zacienianiem oraz wyboru odpowiedniego typu zacieniania, które mogą zainteresować ciebie lub twoich klientów: