Czytanie warunków pogodowych z głośników

Use Casesvg>

Opis:

Funkcjonalność polegająca na odczytywaniu warunków pogodowych z głośników.
Use case może być zastosowany np. w łazience. Zwykle po wstaniu z łóżka i dezaktywacji budzika kierujemy się do łazienki, wtedy poprzez głośniki system przekaże nam informacje z serwisu pogodowego dotyczące warunków pogodowych.

Rozwiązanie:

Dla tego rozwiązania koniecznym blokiem będzie blok status. W tym bloku dokonujemy przypisania wejścia „Rodzaj pogody” z weather service oraz tworzymy warunek logiczny.
W przykładzie poniżej zaprogramowana jest sytuacja, kiedy komunikat ma być odtworzony tylko raz po wejściu do łazienki po sygnale budzika.
Oczywiście całą logikę przed blokiem status można dowolnie modyfikować.

Komponenty:

Konfiguracja:

 

 

Kolejne statusy dopisuje się analogicznie.