Budzik

Użycie

Dzięki bloku budzika możesz wykonywać określone czynności w wybrane dni i godziny, okresowo lub jednorazowo. Oprócz poszczególnych dni tygodnia można zdefiniować indywidualne godziny budzenia dla świąt państwowych, wakacji itp. Dodatkowo blok programu budzika posiada funkcję drzemki (którą uwielbia większość).
Ponadto można połączyć Touch Nightlight Air, za pośrednictwem którego jest generowany alarm budzenia.

Programowanie podstawowe

Czasy budzenia można zdefiniować, klikając dwukrotnie blok programu.

Aby dodać nowy czas alarmu, kliknij zielony + w lewym dolnym rogu. Teraz możesz wybrać nazwę, godzinę i dni tygodnia, w których budzik ma być aktywny.

 

We właściwościach bloku programu można ustawić, czy konieczne jest potwierdzenie alarmu. Jeśli to pole wyboru nie jest aktywne, alarm kończy się automatycznie po ustawionym czasie (parametr Ta).

Gdy zaczyna się czas budzenia, na wyjściu (QTa) wyprowadzany jest impuls. Po wyłączeniu budzika na wyjściu (QTe)wysyłany jest impuls.

Wyjście (Qa) jest ustawione na 1, gdy budzik jest aktywny. Impuls na wejściu (Tsc) aktywuje funkcję drzemki. Czas trwania można ustawić za pomocą parametru (Ts).

Jeśli chcesz, aby funkcja uruchamiała się przed faktycznym czasem budzenia (na przykład przy powoli przyciemnianym świetle), możesz to zrobić za pomocą wyjścia (QTp). To wyjście dostarcza impuls przed uruchomieniem alarmu. Czas, na ile sekund przed wybudzeniem ma wystąpić ten impuls, można ustawić za pomocą parametru (Tp).

Jeśli wejście (DisP) jest ustawione na 1, wszystkie zdarzenia alarmowe są wyłączone.

 

Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości jednostka
C Potwierdzenie alarmu Pobudka kończy się impulsem 0/1
Tsc Uruchom licznik czasu drzemki Kończy bieżący alarm w celu ponownego uruchomienia po określonym czasie (parametr Ts). Uaktywnia się automatycznie, jeśli wymagane jest potwierdzenie, ale potwierdzenie nie jest udzielane. 0/1
DisP Dezaktywacja Wyłącza wszystkie zdarzenia alarmowe 0/1

Parametry

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości jednostka
Remanencja Wejście remanencji Aktywuje remanencję tego bloku. 0/1
Ta Czas trwania alarmu Czas trwania alarmu s
Tp Impuls przygotowania do czasu Określa, na ile sekund przed faktycznym czasem budzenia impuls powinien być wyprowadzony na wyjściu QTp. Jeśli Tp = 0 ta funkcja nie jest używana. s
Ts Długość drzemki Czas do ponownego uruchomienia alarmu po braku potwierdzenia lub po impulsie na wejściu Tsc. Jeżeli wejście Tsc otrzyma kolejny impuls w tym czasie, czas trwania jest wznawiany. W tym czasie można również potwierdzić wejście C. s
Bi Jasność wyświetlacza nieaktywna Opcja jasność  wyświetlacza Nightlight Air nieaktywna. Jasność wyświetlacza połączonego Touch Nightlight Air, gdy urządzenie jest nieaktywne. Ten parametr jest widoczny tylko w przypadku niektórych konfiguracji bloków. 0 … 100 %
Ba Jasność wyświetlacza aktywna Opcja jasność wyświetlacza Nightlight Air w stanie aktywnym. Jasność wyświetlacza połączonego Touch Nightlight Air, gdy urządzenie jest aktywne. Ten parametr jest widoczny tylko w przypadku niektórych konfiguracji bloków. 0 … 100 %
S Dźwięk alarmu Dźwięk alarmu. Za pomocą tego parametru można wybrać jeden z 5 dźwięków odtwarzanych przez urządzenie w przypadku alarmu budzika. Dźwięk alarmu można również wybrać za pomocą wizualizacji. (1: niski 4-krotny dźwięk, 2: wysoki 4-krotny dźwięk, 3: niski 2-krotny dźwięk, 4: wysoki 2-krotny dźwięk, 5: syrena) Ten parametr jest widoczny tylko w przypadku niektórych konfiguracji komponentów. 1… 5
Sv Głośność alarmu Głośność alarmu. Za pomocą tego parametru można regulować głośność dźwięku alarmu odtwarzanego przez urządzenie w przypadku alarmu. Głośność alarmu można również regulować za pomocą wizualizacji. Ten parametr jest widoczny tylko w przypadku niektórych konfiguracji bloków. 5 … 100 %
Sr Wzrasta głośność dźwięku alarmu Wzrasta głośność dźwięku alarmu. Za pomocą tego parametru można określić, że dźwięk alarmu powinien rozpoczynać się łagodnie, a następnie powoli zwiększać do maksymalnej głośności (powyżej 60 s). Głośność alarmu można również regulować za pomocą wizualizacji. Ten parametr jest widoczny tylko w przypadku niektórych konfiguracji bloków. 0/1

Właściwości

Krótki opis Opis Domyślna wartość
Właściwości alarmów Edytuj godziny alarmu.
Wymagane Potwierdzenie Po wygaśnięciu alarmu zegar drzemki zawsze uruchamia się automatycznie, aż do potwierdzenia.
Powiązane Touch Nightlight Air Dotknij opcji Nightlight Air, która jest połączona z tym modułem. To urządzenie nie jest absolutnie konieczne.

Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości jednostka
QTa Uruchomienie alarmu impulsowego Daje impuls, gdy tylko włączy się budzik 0/1
QTe Impulsowe zakończenie alarmu Wysyła impuls, gdy tylko budzik przestaje działać (impulsem na wejście C lub po upływie czasu, jeśli nie jest wymagane potwierdzenie) 0/1
Qar Dzwonienie aktywne Wskazuje, czy dzwonek jest aktualnie aktywny 0/1
Qa Stan alarmu Wskazuje, czy budzik jest aktualnie aktywny:
1 = budzik aktywny, 0 = budzik nieaktywny
0/1
QTp Przygotowanie impulsów Wydaje impuls przed uruchomieniem alarmu (czas można ustawić za pomocą parametru Tp) 0/1
AQs pozostały czas drzemki Wyjście analogowe na pozostały czas drzemki s

 

Przykład

Ten program liczy, ile razy naciśniesz przycisk drzemki na budziku. Jeśli zdarzy się to więcej niż 5 razy, wyjście Q aktywuje się i zostanie wysłany e-mail. Alarm potwierdza się przyciskiem i licznik się resetuje.