Budzik

Tworzy impuls na wyjściu (Aon) o ustawionej godzinie.
Zintegrowana jest również funkcja drzemki.
Oprócz poszczególnych dni tygodnia można zdefiniować własne czasy alarmu dla trybów pracy "Święto", "Urlop" i "Święto szkolne/dzień wolny".
Dla trybów pracy należy utworzyć odpowiednie czasy pracy lub aktywować wyjście danego trybu pracy za pomocą logiki programowej.
W przypadku trybów pracy należy utworzyć odpowiednie czasy pracy lub aktywować wyjście danego trybu pracy za pomocą logiki programowej

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Ca Confirm alarm Potwierdzenie alarmu - 0/1
S Start snooze timer Impuls ustawia wyjście (Buzzer) na 0 i uruchamia timer drzemki na czas trwania parametru (Sd).
Kolejny impuls podczas aktywnej drzemki uruchamia ponownie timer.
- 0/1
DisA Disable alarm entries Kasuje wszystkie wpisy alarmowe. - 0/1
Tg Toggle Włącza / wyłącza pozycję alarmu "Alarm domyślny".
Impuls podczas aktywnego alarmu kończy alarm.
- 0/1
Set Set alarm time for default alarm Określone w minutach po północy (np. 360 min = 06:00 rano) min 0...1439
Rtd Reset to default Resetuje parametry i ustawienia bloku do wartości domyślnych określonych w ustawieniu wstępnym bloku. - 0/1
Off Off Impuls: Wyjścia są resetowane / wyłączane.
On: Blok jest zablokowany.
Dominujące wejście.
Nazwa podłączonego czujnika jest używana w interfejsie użytkownika.
- 0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Aon Pulse on alarm start Impuls na początku alarmu - 0/1
Aoff Pulse on alarm end Impuls na zakończenie alarmu - 0/1
Buzzer Buzzer Włączony, gdy dźwięk alarmu jest aktywny.
Wyłączony w czasie drzemki.
- 0/1
A Alarm Włączony, gdy alarm jest aktywny. - 0/1
Pa Pre-alarm Wyjście impulsowe przed alarmem.
Czas rozpoczęcia ustawiony za pomocą parametru (Pat).
- 0/1
Rst Remaining snooze time Pozostały czas drzemki s 0...∞
Da Default alarm state Włączony, gdy włączona jest pozycja alarmu "Alarm domyślny". - 0/1
Tna Time of next alarm Podaje datę i godzinę następnego alarmu - -
AC API Connector Inteligentne złącze oparte na API.
API Commands
- -
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Rem Remanence input Wejście Remanencja: Jeśli jest aktywne, blok funkcyjny zachowuje swój poprzedni stan po restarcie napięciowym Miniservera.
Stan bloku funkcyjnego jest zapisywany:
- Przy zapisie do Miniservera
- Przy planowanym restarcie
- Przed wykonaniem kopii zapasowej
- Raz na godzinę
- Przy aktywacji/dezaktywacji systemu alarmowego (maks. co 10s)
Dane są zapisywane na karcie SD.
- 0/1 0
MaxA Maximum alarm duration Kończy alarm po upływie ustawionego czasu.
Jeśli ustawienie "Wymagane potwierdzenie" jest aktywne, timer drzemki rozpoczyna działanie po upływie czasu trwania alarmu.
s 0...∞ 120
Pat Pre-alarm time Czas rozpoczęcia alarmu wstępnego przed alarmem. s 0...∞ 180
Sd Snooze duration Czas trwania drzemki do momentu ponownego uruchomienia dźwięku alarmu. s 60...1800 300
Bri Touch Nightlight display brightness inactive Jasność wyświetlacza Touch Nightlight w stanie nieaktywnym
Ten parametr widoczny jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
% 0...100 1
Bra Touch Nightlight display brightness active Jasność wyświetlacza Touch Nightlight w stanie aktywnym
Ten parametr widoczny jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
% 0...100 50
As Alarm sound (Touch Nightlight) 1: Głęboki 4-krotny sygnał dźwiękowy
2: Wysoki 4-krotny sygnał dźwiękowy
3: Głęboki 2-krotny sygnał dźwiękowy
4: Wysoki 2-krotny sygnał dźwiękowy
5: Syrena
Ten parametr widoczny jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
- 1...5 1
Asv Alarm sound volume (Touch Nightlight) Głośność dźwięku alarmu (Touch Nightlight)
Ten parametr widoczny jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
% 5...100 100
Asf Alarm sound fade-in (Touch Nightlight) 1 = dźwięk alarmu zanika na czas 60 sekund.
0 = brak zaniku
Ten parametr widoczny jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
- 0/1 0
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Ustawienia budzika Edytuj czasy budzenia. -
Wymagane potwierdzenie Po zakończeniu dźwięku alarmu zawsze automatycznie uruchamia się timer drzemki, dopóki nie nastąpi potwierdzenie. -
Ustaw czasy budzenia

Za pomocą zielonego krzyża lub gumki można dodawać lub usuwać czasy budzenia. Czas budzenia można zdefiniować bezpośrednio w menu ustawień lub w wizualizacji.