Budzik

Tworzy impuls na wyjściu (Aon) o ustawionej godzinie.
Zintegrowana jest również funkcja drzemki.
Oprócz poszczególnych dni tygodnia można zdefiniować własne czasy alarmu dla trybów pracy "Święto", "Urlop" i "Święto szkolne/dzień wolny".
Dla trybów pracy należy utworzyć odpowiednie czasy pracy lub aktywować wyjście danego trybu pracy za pomocą logiki programowej.
W przypadku trybów pracy należy utworzyć odpowiednie czasy pracy lub aktywować wyjście danego trybu pracy za pomocą logiki programowej

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Ca Confirm alarm - 0/1
S Start snooze timer Impuls ustawia wyjście (Buzzer) na 0 i uruchamia timer drzemki na czas trwania parametru (Sd).
Kolejny impuls podczas aktywnej drzemki uruchamia ponownie timer.
- 0/1
DisA Disable alarm entries Kasuje wszystkie wpisy alarmowe. - 0/1
Tg Toggle Włącza / wyłącza pozycję alarmu "Alarm domyślny".
Impuls podczas aktywnego alarmu kończy alarm.
- 0/1
Set Set alarm time for default alarm Określone w minutach po północy (np. 360 min = 06:00 rano) min 0...1439
Rtd Reset to default Resetuje parametry i ustawienia bloku do wartości domyślnych określonych w ustawieniu wstępnym bloku. - 0/1
Off Off Impuls: Wyjścia są resetowane / wyłączane.
Włączone: Blok jest zablokowany.
Dominujące wejście.
- 0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Aon Pulse on alarm start - 0/1
Aoff Pulse on alarm end - 0/1
Buzzer Buzzer Włączony, gdy dźwięk alarmu jest aktywny.
Wyłączony w czasie drzemki.
- 0/1
A Alarm Włączony, gdy alarm jest aktywny. - 0/1
Pa Pre-alarm Wyjście impulsowe przed alarmem.
Czas rozpoczęcia ustawiony za pomocą parametru (Pat).
- 0/1
Rst Remaining snooze time s 0...∞
Da Default alarm state Włączony, gdy włączona jest pozycja alarmu "Alarm domyślny". - 0/1
Tna Time of next alarm Podaje datę i godzinę następnego alarmu - -
AC API Connector Inteligentny connector oparty na interfejsie API. - -
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Rem Remanence input Wejście Remanencji: jeśli jest aktywne, blok zachowuje swój ostatni stan po ponownym uruchomieniu Miniservera. - 0/1 0
MaxA Maximum alarm duration Kończy alarm po upływie ustawionego czasu.
Jeśli ustawienie "Wymagane potwierdzenie" jest aktywne, timer drzemki rozpoczyna działanie po upływie czasu trwania alarmu.
s 0...∞ 120
Pat Pre-alarm time Czas rozpoczęcia alarmu wstępnego przed alarmem. s 0...∞ 180
Sd Snooze duration Czas trwania drzemki do momentu ponownego uruchomienia dźwięku alarmu. s 60...1800 300
Bri Touch Nightlight display brightness inactive Ten parametr widoczny jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku. % 0...100 1
Bra Touch Nightlight display brightness active Ten parametr widoczny jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku. % 0...100 50
As Alarm sound (Touch Nightlight) 1: Głęboki 4-krotny sygnał dźwiękowy
2: Wysoki 4-krotny sygnał dźwiękowy
3: Głęboki 2-krotny sygnał dźwiękowy
4: Wysoki 2-krotny sygnał dźwiękowy
5: Syrena Ten parametr widoczny jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
- 1...5 1
Asv Alarm sound volume (Touch Nightlight) Ten parametr widoczny jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku. % 5...100 100
Asf Alarm sound fade-in (Touch Nightlight) 1 = dźwięk alarmu zanika na czas 60 sekund.
0 = brak zaniku Ten parametr widoczny jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
- 0/1 0
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Ustawienia budzika Edytuj czasy budzenia. -
Wymagane potwierdzenie Po zakończeniu dźwięku alarmu zawsze automatycznie uruchamia się timer drzemki, dopóki nie nastąpi potwierdzenie. -
Ustaw czasy budzenia

Za pomocą zielonego krzyża lub gumki można dodawać lub usuwać czasy budzenia. Czas budzenia można zdefiniować bezpośrednio w menu ustawień lub w wizualizacji.