Aktor zacieniania Air

Aktor zacieniania Air to siłownik radiowy do napięcia sieciowego, który jest sterowany za pomocą bezprzewodowej technologii Loxone Air. Do dwóch wyjść przekaźnikowych można podłączyć urządzenie zacieniające lub inne obciążenie. Urządzenie jest wyposażone w złącza Hirschmann STAK3 / STAS3, co pozwala na podłączenie do linii zasilania urządzenia zacieniającego.

Arkusz danych Aktor zacieniania Air

Spis treści


Montaż

Zainstaluj urządzenie w wybranej lokalizacji i podłącz złącza.

Zainstaluj urządzenie i przewody połączeniowe w taki sposób, aby nie zostały uszkodzone przez urządzenie zacieniające.
Konieczny jest ostrożny montaż, aby zapobiec przedostawaniu się wody. Upewnij się, że uszczelki na obu złączach wtykowych są prawidłowo włożone, wsporniki blokujące są zamknięte, a dławiki kablowe na wtyczkach są szczelne. Jeśli to możliwe, ustaw urządzenie tak, aby napis Loxone był skierowany do twarzy, poziomo, a urządzenie było chronione przed ulewnym deszczem, zalaniem i stojącą wodą.

Na koniec włącz zasilanie.


Uruchomienie

Tryb nauki jest aktywowany natychmiast przy pierwszym podłączeniu zasilania. Wskazuje na to krótkie słyszalne kliknięcie przekaźnika lub włączenie / wyłączenie technologii zacieniania.

Następnie wykonaj procedurę parowania w interfejsie Air.

Jeśli chcesz ręcznie aktywować tryb nauki, najpierw odłącz urządzenie na 10 sekund, a następnie podłącz je ponownie. Jeśli połączenie z Miniserverem nie będzie możliwe przez dwie minuty, tryb nauki aktywuje się na 30 minut.


Programowanie

We właściwościach w zakładce Użytkowanie można wybrać, czy Aktor zacieniania Air ma być używany do zacieniania, czy jako aktor uniwersalny.

W przypadku zastosowania jako zacienianie należy przeciągnąć urządzenie na stronę programowania, aby utworzyć blok funkcjonalny Automatyczne zacienianie. We właściwościach bloku funkcjonalnego jest już przypisany aktor zacieniania.

Aby poznać czasy przejazdów, urządzenie zacieniające musi w pełni przejechać trzy razy w przeciwnych kierunkach. (pełne otwarcie - pełne zamknięcie - pełne otwarcie). Trasa nie może zostać przerwana. Czasy są mierzone i automatycznie przekazywane do bloku automatycznego zacieniania.

W przypadku zastosowania jako aktor uniwersalny masz dwa dowolnie programowalne wyjścia cyfrowe i wejście cyfrowe dla przepływu prądu. Bieżącego progu przepływu nie można zmienić.


Aktory

Krótki opis Jednostka
API Connector Tekst
Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Status online Aktor zacieniania Air Wskazuje, czy urządzenie jest dostępne przez Miniserver.
Diagnostyka urządzeń Air
Diagnostyka urządzeń Tree
Diagnostyka rozszerzeń
Cyfrowy 0/1
Temperatura systemu Podaje wewnętrzną temperaturę urządzenia.
Często jest to temperatura procesora lub innego miejsca w urządzeniu.
°
Wyłączanie od temperatury Wejście jest aktywne, gdy wyjścia urządzenia zostały wyłączone z powodu wysokiej temperatury urządzenia. Możliwe przyczyny: Zbyt wysoka temperatura otoczenia, przeciążenie wyjść. Cyfrowy 0/1
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Monitoruj status online Po wybraniu tej opcji użytkownik będzie powiadamiany za pośrednictwem Statusu systemu lub Mailera, jeśli urządzenie nie będzie już dostępne lub przejdzie w stan offline. -
Wyłączenie funkcji repeatera Wyłączenie funkcji repeatera tego urządzenia Air.

Loxone Air opiera się na technologii mesh. Każde urządzenie Air podłączone do zasilania może powtarzać pakiety z innych urządzeń Air, zwiększając w ten sposób zasięg i stabilność całego systemu.
W dużych systemach z dużą liczbą urządzeń Air w ograniczonej przestrzeni, komunikacja między urządzeniami Air może prowadzić do bardzo wysokiego wykorzystania kanału radiowego. Nie można zagwarantować niezawodnej dostępności urządzeń radiowych. Pomocne może być wyłączenie funkcji repeatera w poszczególnych urządzeniach bezprzewodowych.

Nie należy wyłączać tej funkcji lekkomyślnie, ponieważ może to wpłynąć na zasięg i stabilność systemu.
-
Numer seryjny Numer seryjny urządzenia Air -
Typ urządzenia Typ urządzenia Air -
Użytkowanie Określa przeznaczenie aktorów.
Uniwersalny: Wyjścia mogą być dowolnie wykorzystywane
Zacienianie: Auto-Konfiguracja utworzy blok funkcyjny Automatycznego zacieniania
-
Automatyczne nauczenie czasów jazdy Automatyczna nauka czasów jazdy (zastosowanie: zacienianie). W celu nauki należy wykonać trzy nieprzerwane pełne przejazdy do pozycji końcowej. Otwórz-zamknij-otwórz lub zamknij-otwórz-zamknij.
Nie jest to możliwe w przypadku silników o mocy mniejszej niż 90W. W takim przypadku należy dezaktywować tę opcję i ustawić czasy przejazdów w bloku cieniowania za pomocą parametrów (Opd) i (Cld).
-
Odwrotny kierunek obracania Odwrotny kierunek obracania - jeżeli jazda do góry/na dół została zamiennie podłączona -
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Instalacja musi być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Urządzenia nie wolno używać do zastosowań krytycznych dla bezpieczeństwa.


Dokumenty

Arkusz danych Aktor zacieniania Air

Temperatury wyłączenia termicznego