Aktor zacieniania Air

Aktor zacieniania Air to siłownik radiowy do napięcia sieciowego, który jest sterowany za pomocą bezprzewodowej technologii Loxone Air. Do dwóch wyjść przekaźnikowych można podłączyć urządzenie zacieniające lub inne obciążenie. Urządzenie jest wyposażone w złącza Hirschmann STAK3 / STAS3, co pozwala na podłączenie do linii zasilania urządzenia zacieniającego.

Arkusz danych Aktor zacieniania Air

Spis treści


Montaż

Zainstaluj urządzenie w wybranej lokalizacji i podłącz złącza.

Zainstaluj urządzenie i przewody połączeniowe w taki sposób, aby nie zostały uszkodzone przez urządzenie zacieniające.
Konieczny jest ostrożny montaż, aby zapobiec przedostawaniu się wody. Upewnij się, że uszczelki na obu złączach wtykowych są prawidłowo włożone, wsporniki blokujące są zamknięte, a dławiki kablowe na wtyczkach są szczelne. Jeśli to możliwe, ustaw urządzenie tak, aby napis Loxone był skierowany do twarzy, poziomo, a urządzenie było chronione przed ulewnym deszczem, zalaniem i stojącą wodą.

Na koniec włącz zasilanie.


Uruchomienie

Tryb nauki jest aktywowany natychmiast przy pierwszym podłączeniu zasilania. Wskazuje na to krótkie słyszalne kliknięcie przekaźnika lub włączenie / wyłączenie technologii zacieniania.

Następnie wykonaj procedurę parowania

Jeśli chcesz ręcznie aktywować tryb nauki, najpierw odłącz urządzenie na 10 sekund, a następnie podłącz je ponownie. Jeśli połączenie z Miniserverem nie będzie możliwe przez dwie minuty, tryb nauki aktywuje się na 30 minut.


Programowanie

We właściwościach urządzenia możesz zdecydować, w jakim celu użyjesz aktora. Możesz wybierać pomiędzy napędem żaluzjowym lub napędem uniwersalnym.

Przy użyciu aktora w trybie żaluzji wystarczy go przeciągnąć z drzewa peryferyjnego na powierzchnię roboczą, a automatycznie zostanie utworzony blok funkcyjny Żaluzja automatyczna. We właściwościach bloku funkcyjnego dojdzie do połączenia żaluzji z aktorem.

Aby rozpoznać czasy jazdy, zacienienie należy przesunąć trzykrotnie całkowicie w przeciwnych kierunkach. (całkowicie otwarty - całkowicie zamknięty - całkowicie otwarty). Przejazdy nie mogą być przerywane. Czasy są rozpoznawane i automatycznie przenoszone do modułu żaluzji.

W przypadku zastosowania jako aktor uniwersalny masz dwa dowolnie programowalne wyjścia cyfrowe i wejście cyfrowe dla przepływu prądu. Bieżącego progu przepływu nie można zmienić.


Aktory

Krótki opis Jednostka
API Connector Tekst
Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Status online Aktor zacieniania Air Cyfrowy 0/1
Temperatura systemu °
Wyłączanie od temperatury Jeśli temperatura CPU osiągnie punkt krytyczny, wyjścia urządzenia zostają wyłączone. Powodem tego moga być zwarcia, zbyt duże moce przełączane lub zbyt wysoka temperatutra otoczenia. Cyfrowy 0/1
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Monitoruj status online Po wybraniu tej opcji użytkownik będzie powiadamiany za pośrednictwem Statusu systemu lub Mailera, jeśli urządzenie nie będzie już dostępne lub przejdzie w stan offline. -
Dezaktywacja funkcjonalności Routera Dezaktywacja funkcjonalności Routera tego urządzenia Air.
Loxone Air bazuje na technologii Mesh. Każde podłączone na stałe do prądu urządzenie Air może przekazywać dalej pakiety od innych urządzeń Air (routing) i w ten sposób zwiększa zasięg i stabilność całego systemu.
W dużych systemach z bardzo dużą ilością urządzeń Air na ograniczonej przestrzeni komunikacja pomiędzy urządzeniami Air może prowadzić do bardzo dużego obciążenia kanału komunikacji bezprzewodowej. Niezawodna dostępność urządzeń Air nie może być przez to zagwarantowana. Dezaktywacja funkcjonalności Routera w poszczególnych urządzeniach Air może stanowić w takim wypadku środek zaradczy.

Nie dezaktywuj tej funkcji pochopnie, gdyż może to miec wpływ na zasięg i stabilność systemu.
-
Numer seryjny Numer seryjny urządzenia Air -
Typ urządzenia Typ urządzenia Air -
Użytkowanie Określa zamierzone zastosowanie siłowników.
Uniwersalny: dowolne zastosowanie wyjść.
Automatyczne żaluzje: jest konfigurowany jako automatyczne żaluzje w automatycznej konfiguracji.
-
Automatyczne nauczenie czasów jazdy Automatyczna nauka czasów jazdy (zastosowanie: automatyczne żaluzje).
Funkcja niedostępna w przypadku silników o mocy mniejszej niż 90W. W tym przypadku należy dezaktywować tę opcję i ustawić czasy przejazdów w bloku zacieniania za pomocą parametrów (Opd) i (Cld).
-
Odwrotny kierunek obracania Odwrotny kierunek obracania - jeżeli jazda do góry/na dół została zamiennie podłączona -
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Instalacja musi być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Urządzenia nie wolno używać do zastosowań krytycznych dla bezpieczeństwa.


Dokumenty

Arkusz danych Aktor zacieniania Air