Żaluzja automatyczna

Sterownik silnika żaluzji z obsługą za pomocą jednego lub dwóch przycisków, włączając funkcje komfortu z automatycznym zacienianiem. Oprócz ręcznej obsługi w bloku zintegrowane jest w pełni automatyczne zacienianie w zależności od pozycji słońca. Celem funkcji automatyki jest maksymalna jasność w pomieszczeniu przy unikaniu bezpośredniego promieniowania słonecznego.

Wskazówka: Przeczytaj nasz artykuł na temat automatycznego sterowania żaluzjami
i roletami
lub wyślij go swoim klientom.

Film instruktażowy

Film instruktażowy

Konfiguracja

Loxone Touch jest podłączony do bloku poprzez wejście T5, do pracy zgodnie z standardem przycisków Loxone.
Wyjścia Q ↑ (w górę) i Q ↓ (w dół) są podłączone do wyjść przekaźnikowych w celu odpowiedniego sterowania kierunkowego zacieniania. Czasy przejazdu są zdefiniowane
w odniesieniu do parametrów Tu (w górę) , a Td (dół) . Parametr T jest typem urządzeń zacieniających .

 

Ponadto kierunek kompasu jest teraz określony dla parametru D, dzięki czemu system automatyczny zapewnia cień tylko wtedy, gdy słońce świeci w okno.

Automatyczne zacienienie jest aktywowane przez wejście AS . Służy do tego wyjście zacienienia (Qs) inteligentnego sterowania pokojowego :

Jeśli stosowane są rolety, parametry czasu powrotu Tr i wymiary lamel  Lw i Ls muszą być  ustawiony tak, aby mogły być kontrolowane prawidłowo.

Opis

Automatyczne zacienianie jest aktywowane z konfiguracją zalecaną powyżej, gdy regulator pokojowy wydaje polecenie przez wejście  AS  .
Jeśli ręcznie aktywujesz automatyczne zacienianie, np. Za pomocą aplikacji, nie jest konieczne żadne żądanie ze strony sterowania pokojowego.

Zacienianie zaczyna się, gdy tylko słońce dotrze do zacienionego obszaru i kończy się, gdy go opuszcza.

Lamele żaluzji odpowiadają kątowi padania światła słonecznego w tym czasie
Na koniec roleta przesuwa się do  pozycji określonej parametrem AX .

Jeśli zacienianie ma być wykonywane ręcznie, niezależnie od położenia słońca, można to uruchomić za pomocą wejścia   lub w aplikacji za pomocą opcji „Zacienianie”. Lamele będą ułożone poziomo.

Tryb automatyczny można wyłączyć za pomocą wejścia AD . Na przykład w połączeniu ze kontaktronem drzwiowym, który wyłącza automatykę, gdy drzwi tarasowe są otwarte.

Jeżeli podczas automatyki dojdzie do ręcznej obsługi (np. Naciśnięcie klawisza z. Aplikacji), automatyka dla tego dnia dobiegła końca .
Jeżeli na ten dzień ma być reaktywowany system automatyczny, konieczny jest impuls na wejście  AR  lub aktywacja w aplikacji.

IkonaJeśli tryb automatyczny jest aktywny, nie oznacza to, że ruch jest wykonywany natychmiast. Cieniowanie zaczyna się tylko w zależności od położenia słońca  i powiązanych parametrów.

Dokładną funkcjonalność można znaleźć na poniższym diagramie czasowym:

Wyjście Qa pokazuje, czy automatyka jest aktywna.

Odpowiedni moduł centralny służy do jednoczesnego sterowania kilkoma systemami zaciemniającymi   .

Jeśli używane są konwencjonalne przyciski lub zaprogramowane są dodatkowe logiki, zwykle potrzebne są dodatkowe wejścia, wyjścia i parametry:

Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
AI Wejście Wejście analogowe
Tr Trigger (wyzwalacz) Wejście do sterowania przy pomocy jednego przycisku Cyfrowy 0/1
Up Ruch w górę Żaluzja w górę Cyfrowy 0/1
Dw Ruch w dół Żaluzja w dół Cyfrowy 0/1
Cu Całkowicie w górę Żaluzje całkowicie w górę Cyfrowy 0/1
Cd Całkowicie w dół Żaluzje całkowicie w dół Cyfrowy 0/1
S Zacienianie Wejście zacieniania Całkowite zamknięcie żaluzji (używając czasu Td), a następnie krótki ruch z powrotem (używając czasu Tr) w celu ustawienia lameli poziomo. Rolety, markizy i zasłony dojeżdżają bezpośrednio do pozycji zacienienia wg paramatru Tr Cyfrowy 0/1
AS Automatyczne zacienianie Aktywacja automatycznego zacieniania poprzez stały sygnał załączenia na początku okresu zacieniania, ewent. impuls/stały sygnał załączenia podczas okresu zacieniania Cyfrowy 0/1
AD Wyłącz automatyczne zacienianie Blokada automatycznego zacieniania, jeżeli jest wł. Cyfrowy 0/1
AR Wznowienie automatycznego zacieniania Przywrócenie automatycznego zacieniania Cyfrowy 0/1
Sp Wyłącznik bezpieczeństwa Uruchomienie wyłącznika bezpieczeństwa, gdy jest zał. na przykład do ochrony przed silnym wiatrem Ustaw w pozycji bezpieczeństwa zgodnie z parametrem SO i zablokuj żaluzję Cyfrowy 0/1
St Stop Zatrzymanie żaluzji Zatrzymuje żaluzję i blokuje jakąkolwiek dalszą obsługę (dotyczy też pozycji bezpiecznej) Cyfrowy 0/1
Alp Pozycja żaluzji Wejście analogowe pozycji żaluzji % 0…100
All Pozycja lameli Wejście analogowe pozycji lameli To wejście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku. % 0…100
T5 Kombinowane wejście przycisku Kompletna jazda do góry lub na dół Można połączyć tylko z T5 urządzenia Touch Air, Remote Air lub Touch Tree
Dis Zablokowanie Blokuje wejścia (Up, Dw, Cu, Cd, S, T5, Tr) (blokada przed dziećmi) Cyfrowy 0/1

 

Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka  Zakres wartości Wartość standardowa
T Typ Typ urządzenia 0 – żaluzja/żaluzja zewnętrzna 1 – roleta 2 – zasłona obustronna 3 – Schlotterer Retrolux 4 – Zasłona lewa 5 – Zasłona prawa 6 = Markiza 0…6 0
SO Pozycja bezpieczeństwa 0 – wyłącznik bezpieczeństwa całkowicie podnosi żaluzję 1 – wyłącznik bezpieczeństwa całkowicie opuszcza żaluzję Cyfrowy 0/1
AX Końcowa pozycja automatycznego zacieniania Ustawienie żaluzji po zakończeniu automatycznego zacieniania 0 – brak akcji 1 – całkowite otwarcie 2 – całkowite zamknięcie 3 – lamele poziomo 0…3 1
Tc Minimalny czas trwania impulsu powodującego kompletną jazdę Minimalny czas trwania impulsu na wejściach (Up, Dw) wywołującego kompletne otwarcie/zamknięcie żaluzji. Jeśli wolisz używać podwójnego kliknięcia, ustaw tutaj wartość większą od Tu wzgl. Td. Wartość 0 uruchamia zawsze kompletną jazdę. s 0…∞ 3
Td Czas trwania impulsu wyjściowego przy kompletnej jeździe do góry Czas trwania sygnału wyjściowego (czas jazdy) dla kompletnej jazdy do góry. s 0…∞ 75
Td Czas trwania impulsu na wyjściu przy kompletnej jeździe w dół Czas trwania sygnału wyjściowego (czas jazdy) dla wywołania kompletnej jazdy w dół s 0…∞ 70
TI Czas blokady silnika Czas trwania blokady silnika przy zmianie kierunku jazdy s 0…∞ 0.5
Tdc Czas podwójnego kliknięcia Czas podwójnego kliknięcia przy impulsie wejściowym (Up, Dw) dla wywołania kompletnej jazdy do góry lub na dół. Jeśli nie chcesz stosować podwójnego klikania, ustaw tu wartość 0. s 0…∞ 0.3
Tr Czas trwania jazda powrotna/pozycja zacienienia [0.0-1.0] w przypadku rolety/markizy Czas jazdy powrotnej dla zacienienia (wyprostowanie lameli) wzgl. pozycja zacienienia w przypadku rolety/markizy s 0.1…∞ 0.8
Tdt Czas trwania zmiany kierunku Czas przestoju dla zmiany kierunku (ustawianie lameli) Ten parametr widoczny jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku. s 0…∞ 0.15
Tot Czas przestoju silnika Czas przestoju przy jeździe w tym samym kierunku. To ustawienie jest ważne dla automatycznego nastawiania lameli przy pracy automatycznej. Tę wartość możesz odczytać z karty danych silnika. Ten parametr widoczny jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku. s 0…∞ 0
M Minimalny czas jazdy Czas trwania impulsu na wyjściu (czas jazdy) przy użyciu krótkiego wciśnięcia s 0…∞ 0.4
D Kierunek geograficzny Kierunek geograficzny okna (0 = północ, 90 = wschód, 180 = południe, 270 = zachód) -1 = nieskonfigurowano ° -1…360 -1
DT Tolerancja kierunku – początek Tolerancja kierunku dla automatycznego zacieniania (0-90°) Kierunek żaluzji minus ta tolerancja ° 0…90 85
DTe Tolerancja kierunku – koniec Tolerancja kierunku dla automatycznego zacieniania (0-90°) Kierunek żaluzji plus ta tolerancja ° 0…90 85
Lw Szerokość lameli Szerokość jednej lameli w mm Ten parametr widoczny jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku. mm 0…∞ 70
Ls Odległość między lamelami Odległość między dwiema lamelami [mm] ustawionymi poziomo Ten parametr widoczny jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku. mm 0…∞ 60
Ma Tryb automatyczny Tryb automatycznego zacieniania 0 = optymalna jasność (brak automatycznego zacieniania przy zamknięciu) 1 = optymalne chłodzenie (brak automatycznego zacieniania przy zamknięciu) 2 = optymalna jasność (możliwie dużo światła w pomieszczeniu, ale brak bezpośrednich promieni słonecznych) 3 = optymalne chłodzenie (słońce możliwie dobrze blokowane, aby upał trzymać na dystans) Ten parametr widoczny jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku. 0…3 1
AT Czas trybu automatycznego zacieniania Interwał aktualizacji położenia lameli dla automatycznego zacieniania Interwał aktualizacji określa, jak często korygowane będzie ustawienie lameli podczas automatycznego zacieniania na podstawie promieniowania słonecznego. Ten parametr widoczny jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku. min 0…∞ 60
AT1 Czas początku automatycznego zacieniania Czas początku automatycznego zacieniania względem momentu wschodu słońca min 30
AT2 Czas zakończenia automatycznego zacieniania Czas zakończenia automatycznego zacieniania względem momentu zachodu słońca min -30

 

Wyjścia

Skrót Opis Jednostka Zakres wartości
Q↑ Żaluzja w górę To wyjście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku. Cyfrowy 0/1
Q↓ Żaluzja w dół To wyjście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku. Cyfrowy 0/1
AQp Pozycja żaluzji (0 = całkiem u góry, 1,0 = całkiem na dole)
AQl Pozycja lameli (0 = poziomo, 1,0 = pionowo) To wyjście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
Qa Status automatycznego zacieniania Cyfrowy 0/1
Qs Stan wyłącznika bezpieczeństwa Cyfrowy 0/1
Ql Stan blokady Blokada jest aktywna tak długo, jak wejście St jest załączone Cyfrowy 0/1
AQpp Wyjście polecenia Wyjście to może być zastosowane tylko z GEIGER SOLIDline Air (wyjście polecenia). Polecenie * 1000000 + pozycja w % * 1000 + nachylenie lameli w °. Polecenie 0 = stop, 1 = Pozycja + nachylenie lameli, 2 = Tylko pozycja, 3 = Tylko nachylenie lameli. To wyjście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku. Cyfrowy 0/1

 

Właściwości

Skrót Opis
Q Przyporządkowane urządzenie. Urządzenie zacieniania, które powiązane jest z tym blokiem. Wspierane są aktory zacieniania Loxone (Air i Tree).

 

Parametr SO

Pozycja przy wyłączeniu bezpieczeństwa:

0 Z impulsem na wejściu Sp pełny ruch do góry
1 W przypadku pojawienia się impulsu na wejściu Sp należy  jazdę w dół

Używany np. Przy zbyt dużej prędkości wiatru.

Typ urządzenia

Blok funkcjonalny i wizualizacja dopasowują się odpowiednio do wybranego typu. Następujące typy sa dostępne.

0: Żaluzja i żaluzja zewnętrzna

1: Roleta

3: Zasłona obustronna

3: Schlotterer Retrolux (dzięki specjalnym lamelom unika się bezpośredniego promieniowania słonecznego, przez co nie jest konieczne przestawianie lameli)

4: Jednostronna zasłona lewa

5: Jednostronna zasłona prawa

6: Markiza

 

Parametr TR

TR może mieć dwie różne funkcje

Tryb żaluzji: określa czas jazdy wstecz, aby ustawić lamele z pozycji pionowej do poziomej (ważne dla nastawienia kąta lameli) Tryb rolety: określa pozycję zacienienia. Jeśli aktywne jest zacienienie, roleta dojeżdża do nastawionej wartości (0,8 = 80%)

 

Parametry D, DT i DTe

D: Kierunek geograficzny urządzenia zacianiania jest odniesiony do północy. (0=północ, 90=wschód, 180=południe, 270=zachód)

DT: Tolerancja kierunku dla wejścia słońca w obszar urządzenia zacieniania. Tolerancja kierunkowa odnosi się do normalnego nastawienia urządzenia zacieniania. Weź pod uwagę np. projekcje domów. Jeśli nia ma to wpływu na urządzenie zacieniania, możesz pozostawić standardową wartość 85°.

DTe: Tolerancja kierunku dla wyjścia słońca. Tolerancja kierunku odnosi się do normalnego ustawienia urządzenia zacianiania. Weź pod uwagę np. projekcje domów. Jeśli nia ma to wpływu na urządzenie zacieniania, możesz pozostawić standardową wartość 85°.

 

 

Parametry AT, AT1 i AT2

AT: Interwał aktualizacji określa, jak często następowało będzie ustawianie lameli podczas aktywnego trybu automatycznego zacieniania

AT1: Na bazie kierunku geograficznego (D) i tolerancji kierunku (DT) obliczany jest moment czasu rozpoczęcia automatycznego zacieniania. Za pomocą AT1 możesz przesunąć moment czasu rozpoczęcia o ilość minut zadaną w parametrze AT1.

AT2: Na bazie kierunku geograficznego (D) i tolerancji kierunku (DTe) obliczany jest moment czasu zakończenia automatycznego zacieniania. Za pomocą AT2 możesz przesunąć moment czasu zakończenia o ilość minut zadaną w parametrze AT2.

Czas przestoju przy jeździe w tym samym kierunku

Dodawane przy ustawianiu lameli do obliczonego czasu jazdy (Tr), gdy przy poprzedniej jeździe lamela już poruszała się w tym samym kierunku. Ten czas ma wpływ tylko na ustawienie lameli, ponieważ przy aktywacji automatyki zawsze konieczna jest zmiana kierunku. Gdy pozycja lameli przy rozpoczęciu automatycznego zacieniania jest poprawna, lecz pogarsza się w ciągu dnia, wtedy ten parametr musi być dopasowany.

 

Czas przestoju przy zmianie kierunku

Dodawane przy ustawianiu lameli do obliczonego czasu jazdy (Tr), gdy przy poprzedniej jeździe lamela poruszała się w przeciwnym kierunku. Gdy pozycja lameli nie jest poprawna już przy aktywacji automatyki, to suma Tr + Tdt jest albo za wysoka (słońce wpada pomiędzy lamelami), albo za niska (żaluzja na mocno zamknięta).