FAQ

Najczęściej zadawane pytania
Miniserver
Dlaczego mój Miniserver nie jest dostępny wewnętrznie przez Config lub App/Webinterface?

 • Sprawdź połączenie sieciowe między Miniserverem a routerem.
 • Jeśli adres IP Miniservera jest nadal standardowy (192.168.1.77), należy go dostosować do wymagań sieci domowej:
  • W tym celu należy połączyć się bezpośrednio za pomocą laptopa do Miniservera przez kabel sieciowy i dostosować ustawienia sieciowe do sieci. Szczegółowe instrukcje można znaleźć tutaj.

Dlaczego mój Miniserver nie jest dostępny zewnętrznie przez Config lub App/Webinterface?

  • Prawidłowo ustaw przekierowanie portów dla Miniservera na routerze. Jeśli port jest zamknięty, konieczny jest kontakt z technikiem sieciowym lub dostawcą!
  • Port podany na routerze należy podać także w Loxone Config w polu Konfiguracja Miniservera / dostęp.
  • Sprawdź adres IP, maskę podsieci, standardowy Gateway, serwer DNS w Loxone Config i w razie konieczności dostosuj do wymagań sieci domowej. Więcej informacji o ustawieniach sieciowych w Loxone Config znajduje się tutaj.
  • Należy także sprawdzić, czy Miniserver jest zarejestrowany na www.loxone.com/plpl/login.

Dlaczego Miniserver nie jest dostępny po wymianie routera lub modemu?

 • Być może zmienił się adres IP Miniservera lub nowy modem używa innych adresów IP. Zmiana adresu IP Miniservera.
 • Przekierowanie portów musi być ponownie skonfigurowane w nowym routerze w celu uzyskania dostępu zewnętrznego.

Dlaczego Miniserver nie uruchamia się?

 • Sprawdź stan diod LED na Miniserverze. Szczegóły są dostępne pod linkiem: Stany diod LED.
 • Sprawdź zasilanie 24V.
 • Jeśli możliwe jest połączenie z Miniserverem przez Config, ale Miniserver nie działa, należy sprawdzić kartę SD:

Informacja: W większości przypadków jedną z głównych przyczyn uszkodzenia kart SD jest zbyt duża liczba statystyk zapisywanych na Miniserverze. Powiadomienia na ten temat otrzymasz poprzez funkcję sprawdzania projektu od wersji 9.0 oprogramowania.
 

Jak ustawić czas na Miniserverze bez dostępu do internetu?
 

 • Czas można ustawić ręcznie za pomocą okna dialogowego konfiguracji oprogramowania Loxone Config („Konfiguruj Miniserver”).
 • Jeśli użytkownik jest połączony z Miniserverem za pomocą wizualizacji (aplikacja Loxone, interfejs sieciowy), czas jest synchronizowany pomiędzy Miniserverem a urządzeniem. Jeśli odchylenie jest zbyt duże, oferowana jest opcja dostosowania czasu Miniservera do czasu urządzenia.
 • Więcej informacji na temat czasu Miniservera
Extension

Dlaczego moje Extensions są offline?

 • Sprawdź stany diod LED na rozszerzeniach.
 • Sprawdzić zasilanie 24V.
 • Ponownie sprawdź okablowanie Loxone Link i w razie potrzeby wykonaj je ponownie
 • Sprawdź, czy rezystor 120 Ohm jest podłączony do ostatniego rozszerzenia.
 • Skontroluj punkty wyszczególnione w dokumentacji: Diagnostyka Extension

Dlaczego Extension nie jest aktualizowany?

 

 • Firmware jest już aktualny (zielone lub białe tło w statusie urządzenia).
 • Sprawdzić zasilanie 24V.
 • Rozszerzenie jest w trybie offline lub występują błędy w transmisji danych na interfejsie Link (rozwiązywanie problemów).
Urządzenia Air

Dlaczego moje urządzenie Air jest offline?

 • Sprawdź zasilanie urządzenia Air.
 • Jeśli urządzenie Air nie ma wystarczająco silnego sygnału do Air Base Extension, sygnał należy wzmocnić stosując urządzenie pośrednie. Urządzeniami pośrednimi są wszystkie urządzenia Air o stałym źródle zasilania.
 • Po wykonaniu wszystkich powyższych kroków, dodaj urządzenie do Loxone Config, najpierw wprowadzając w tryb nauki, a następnie dodając przez wyszukiwanie urządzeń Air.
 • Skontroluj również punkty z listy kontrolnej: Zasady postępowania przy problemach z technologią Air.

Przyczyny wysokiego zużycia baterii

 

 • Słaby sygnał Air: Może spowodować, że urządzenie Air przestanie działać. W takim przypadku urządzenie Air automatycznie próbuje ponownie połączyć się z Miniserverem. W zależności od częstotliwości, proces ten może mieć negatywny wpływ na żywotność baterii.
 • Aktualizacja: W przypadku aktualizacji oprogramowania urządzenia Air, urządzenie jest uśpione dłużej niż zwykle i wymienia dane z Miniserver. Zużycie baterii jest wyższe.
 • Wahania temperatury: Napięcie baterii zależy od temperatury. Im zimniej, tym niższe napięcie. Ze względu na pozycję montażową kontaktów okiennych, warunki otoczenia mogą mieć silniejszy wpływ na te urządzenia.
Intercom

Dlaczego nie mogę oglądać wideo z Intercomu Loxone w aplikacji Loxone?

Sprawdź, czy moduł wideo jest dostępny w sieci wewnętrznej:

 • Upewnij się, że Intercom jest zasilany przez adapter POE.
 • Sprawdź połączenie sieciowe z Intercomem.
 • Jeśli adres IP nie został znaleziony poprzez wyszukiwanie sieci w Loxone Config, podłącz bezpośrednio laptopa za pomocą kabla sieciowego do Interkomu i dostosuj ustawienia sieciowe do sieci.
  Pod poniższym linkiem znajdziesz szczegółowe instrukcje, jak połączyć się z urządzeniem sieciowym bezpośrednio za pomocą laptopa: Pierwsza konfiguracja Miniservera.
 • Wprowadź prawidłową nazwę użytkownika i hasło modułu wideo w Loxone Config.
 • Sprawdź ustawienia sieciowe w programie Loxone Config lub w module wideo: adres IP, maskę sieciową, standardowy Gateway, DNS.
 • Wersja oprogramowania powinna być zawsze aktualna. Informacje na temat aktualizacji można znaleźć tutaj.
 • Jeśli nie można uzyskać dostępu do obrazu z zewnątrz, należy sprawdzić przekierowanie portów modułu wideo na routerze. Jeśli port jest zamknięty, konieczny jest kontakt z technikiem sieciowym lub dostawcą!
 • Dalsze informacje na temat Intercomu można znaleźć w naszej dokumentacji online.

Dlaczego nie słyszę dźwięku z Intercomu w aplikacji Loxone?

Sprawdź, czy moduł SIP w sieci jest dostępny wewnętrznie:

 • Upewnij się, że Intercom jest zasilany przez adapter POE.
 • Sprawdź połączenie sieciowe z Intercomem.
 • Jeśli adres IP nie został znaleziony poprzez wyszukiwanie sieci w Loxone Config, podłącz bezpośrednio laptopa za pomocą kabla sieciowego do Interkomu i dostosuj ustawienia sieciowe do sieci.
  Pod poniższym linkiem znajdziesz szczegółowe instrukcje, jak połączyć się z urządzeniem sieciowym bezpośrednio za pomocą laptopa: Pierwsza konfiguracja Miniservera.
 • Wprowadź prawidłową nazwę użytkownika i hasło modułu wideo w Loxone Config.
 • Sprawdź ustawienia sieciowe w programie Loxone Config lub w module wideo: adres IP, maskę sieciową, standardowy Gateway, DNS.
 • Wersja oprogramowania powinna być zawsze aktualna. Informacje na temat aktualizacji można znaleźć tutaj.
 • Sprawdź, czy dane konta SIP zostały poprawnie wprowadzone w interfejsie internetowym modułu SIP.

Inne pytania?

Masz inne pytania dotyczące systemu Loxone? Nie znalazłeś tutaj odpowiedzi na swoje pytanie? Odwiedź naszą dokumentację online lub wyślij e-mail na adres: [email protected]. Chętnie ci pomożemy!