FAQ

Najczęściej zadawane pytania
Miniserver
Dlaczego mój Miniserver nie jest dostępny wewnątrz przez Config lub App/Webinterface?
 • Prosimy sprawdzić połączenie sieciowe między Miniserverem a routerem.
 • Jeśli adres IP Miniservera jest nadal standardowy (192.168.1.77), należy go dostosować do wymagań sieci domowej:
  • Prosimy połączyć się bezpośrednio za pomocą laptopa do Miniservera przez kabel sieciowy i ustawienia sieciowe dostosować do wymagań sieci. Dokładna instrukcja znajduje się tutaj.
Dlaczego mój Miniserver nie jest dostępny z zewnątrz przez Config lub App/Webinterface?
  • Prosimy prawidłowo ustawić przekierowanie portów dla Miniservera na routerze. Jeśli port jest zamknięty, konieczny jest kontakt z technikiem sieciowym lub dostawcą!
  • Port podany na routerze należy podać także w Loxone Config w polu „Konfiguracja Miniservera / dostęp».
  • Prosimy sprawdzić adres IP, maskę sieciową, standard Gateway, serwer DNS w Loxone Config i w razie konieczności dostosować do wymagań sieci domowej. Więcej informacji o ustawieniach sieciowych w Loxone Config znajduje się tutaj, tutaj i tutaj.
  • Należy także sprawdzić, czy Miniserver jest zarejestrowany na www.loxone.com/plpl/login.
Dlaczego mój Miniserver nie włącza się?
 • Prosimy sprawdzić stan diod LED na Miniserverze. Szczegóły są dostępne pod linkiem: Stany LED
 • Prosimy sprawdzić zasilanie 24V.
 • Jeśli możliwe jest połączenie z Miniserverem przez Config, ale Miniserver nie działa, należy sprawdzić kartę SD:
  • Prosimy o wprowadzenie następującej usługi sieciowej w przeglądarce internetowej: IP_Miniservera/dev/sys/sdtest
  • Jeśli pojawi się komunikat o błędzie, kartę należy wymienić na kartę SD Loxone 4GB i sformatować z wgraniem back’up-u danych: Sklep internetowy, formatowanie karty SD z back’up-em

Informacja: W większości przypadków jedną z głównych przyczyn uszkodzenia kart SD jest zbyt duża liczba statystyk zapisywanych na Miniserverze. Wskazówkę na ten temat otrzymacie Państwo poprzez funkcję sprawdzania projektu od wersji oprogramowania V9.0.

Extension

Dlaczego moje Extensions są offline?

 • Prosimy skontrolować stany LED Extension.
 • Prosimy sprawdzić zasilanie 24V.
 • Prosimy ponownie sprawdzić okablowanie Loxone Link, a w razie konieczności wykonać je na nowo.
 • Sprawdzić, czy na ostatnim Extension podłączono rezystor końcowy 120 Ohm.
 • Prosimy także przejrzeć punkty z następującej listy: Lista kontrolna Extensions w trybie offline
Air Base Extension

Dlaczego moje urządzenie Air jest offline

 • Prosimy sprawdzić zasilanie urządzeń Air.
 • Jeśli urządzenie Air nie ma wystarczająco silnego sygnału do Air Base Extension, sygnał należy wzmocnić stosując urządzenie pośrednie. Urządzeniami pośrednimi są wszystkie urządzenia Air o stałym źródle zasilania.
 • Po wykonaniu wszystkich powyższych punktów, urządzenie należy ponownie dodać do Loxone Config, najpierw wprowadzając w tryb uczenia, a następnie dodając przez wyszukiwanie urządzeń Air.
 • Prosimy także skontrolować następujące punkty z listy kontrolnej: Lista kontrolna Zakłócenia w działaniu Loxone Air
Intercom

Dlaczego na mojej Loxone App nie mogę obejrzeć wideo z Loxone Intercom? Prosimy sprawdzić, czy moduł wideo jest dostępny w sieci wewnętrznej:

 • Proszę upewnić się, że Intercom jest zasilany przez adapter POE
 • Proszę sprawdzić połączenie sieciowe z Intercomem.
 • Jeśli korzystając z wyszukiwarki urządzeń sieciowych w Loxone Config nie znaleziono adresu IP, należy nawiązać bezpośrednie połączenie z Intercomem za pośrednictwem laptopa i dostosować ustawienia sieciowe do wymagań sieci. Pod poniższym linkiem znajduje się dokładna instrukcja, w jaki sposób nawiązać bezpośrednie połączenie z urządzeniem sieciowym za pośrednictwem laptopa: Uruchomienie Miniservera.
 • Prosimy wprowadzić prawidłową nazwę użytkownika i hasło dostępu do modułu wideo w Loxone Config. .
 • Sprawdzić ustawienia sieciowe w Loxone Config wzgl. w module wideo: adres IP, maskę sieciową, standard Gateway, DNS
 • Zawsze wymagane jest oprogramowanie w najaktualniejszej wersji. Informacje dotyczące aktualizacji są dostępne tutaj.
 • Jeśli wideo nie jest dostępne na zewnątrz, należy sprawdzić przekierowanie portu modułu wideo na routerze. Jeśli port jest zamknięty, konieczny jest kontakt z technikiem sieciowym lub dostawcą!
 • Dalsze informacje dotyczące Intercom’u są dostępne w naszej dokumentacji online.
Dlaczego nie słyszę rozmowy z Loxone Intercom na mojej Loxone App? Prosimy sprawdzić, czy moduł SIP jest dostępny w sieci wewnętrznej:
 • Upewnić się, że Intercom jest zasilany przez adapter POE
 • Sprawdzić połączenie sieciowe z Intercom’em.
 • Jeśli korzystając z wyszukiwarki urzadzeń sieciowych w Loxone Config nie znaleziono adresu IP, należy nawiązać bezpośrednie połączenie z Intercom’em za pośrednictwem laptopa i dostosować ustawienia sieciowe do wymagań sieci.
 • Pod poniższym linkiem znajduje się dokładna instrukcja, w jaki sposób nawiązać bezpośrednie połączenie z urządzeniem sieciowym za pośrednictwem laptopa: Uruchomienie Miniservera
 • Następnie prosimy wprowadzić prawidłową nazwę użytkownika i hasło dostępu do modułu wideo w Loxone Config.
 • Sprawdzić ustawienia sieciowe w Loxone Config wzgl. w module wideo: adres IP, maskę sieciową, standard Gateway, DNS.
 • Zawsze wymagane jest oprogramowanie w najaktualniejszej wersji: Tutaj dostępne są informacje dotyczące aktualizacji modułu wideo.
 • Prosimy także sprawdzić, czy dane konta SIP są prawidłowo wprowadzone do interfejsu Web modułu SIP.

Inne pytania?

Czy mają Państwo inne pytania dotyczące Państwa Loxone Smart Home lub nie znaleźli tutaj odpowiedzi na swoje pytanie? Prosimy o zapoznanie się z naszą obszerną dokumentacją online. Możecie też Państwo napisać do nas: [email protected]. Chętnie Państwu pomożemy!