Jak regulować system HVAC? Postaw na inteligentne rozwiązanie


10. marca 2022 in Know How

Sterowanie HVAC to ważny temat w budynkach przemysłowych i komercyjnych, takich jak laboratoria, szpitale, muzea i fabryki. Systemy HVAC można jednak znaleźć również w domach. Krótko mówiąc, są one obecne w budynkach, w których konieczne jest jednoczesne zapewnienie ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Sterowniki HVAC cieszą się dość mocną pozycją na rynku, głównie ze względu na swoją wydajność i wszechstronność. Ale nawet tutaj jest miejsce na poprawę – inteligencja!

Co to jest HVAC?

Zestaw HVAC łączy ogrzewanie, klimatyzację i wentylację w jeden system. Ogrzewanie i chłodzenie HVAC jest realizowane przez system, który zapewnia również dopływ świeżego powietrza. Pierwszym możliwym rozwiązaniem jest cyrkulacja, tzn. w jednej części systemu powietrze jest zawracane do źródła, a w drugiej przepływa już powietrze podgrzane lub schłodzone, w zależności od potrzeb. W budynkach przemysłowych, a w szczególności w fabrykach, pojawią się rozwiązania „jednokierunkowe”. Wydajne jednostki HVAC kierują uzdatnione świeże powietrze z zewnątrz przez system dystrybucji, a otwarte świetliki dachowe w sposób naturalny odprowadzają ciepło w lecie.

5 powodów, dla których warto zastosować
inteligentne rozwiązanie HVAC

1. Cały budynek pod kontrolą

Dzięki inteligentnej automatyce Loxone system HVAC jest sterowany automatycznie, bez konieczności ręcznej regulacji i wprowadzania ustawień. Dodatkowo użytkownik ma do dyspozycji bezpłatną aplikację Loxone, która pozwala mu na kontrolowanie i wprowadzanie zmian w systemie z dowolnego miejsca na świecie. Obejrzyj schemat systemu i zobacz wszystkie sterowane elementy, temperatury, różne tryby pracy, stany przepustnic itp. Nie potrzebujesz już administratora systemu, ponieważ Loxone może zająć się całym systemem pomiarów i regulacji, oświetleniem, systemami komunikacyjnymi i innymi. Wszystko można wygodnie sprawdzać i kontrolować za pomocą jednej aplikacji.

Schemat systemu, Cupola d.o.o

2. Zanieczyszczenie filtrów

Ogrzewanie HVAC to w istocie rozwiązanie w zakresie cyrkulacji i uzdatniania powietrza, niezależnie od tego, czy jest to powietrze zewnętrzne, czy wewnętrzne. Oznacza to, że do wnętrza urządzeń dostaje się ogromna ilość kurzu i zanieczyszczeń, które muszą być filtrowane. Filtry systemu HVAC w pewnym momencie się zapychają i należy je koniecznie wymieniać, w przeciwnym razie istnieje ryzyko, że urządzenie będzie coraz mniej wydajne, aż stanie się praktycznie bezużytecznym pożeraczem energii. Zwykle zaleca się wymianę filtrów co 90 dni. Loxone może wysłać serię powiadomień w aplikacji przed zbliżającą się datą wymiany filtrów, a nawet zadzwonić do osoby odpowiedzialnej za wymianę, aby przekazać jej tę wiadomość. Uwzględni również rzeczywiste obciążenie systemu. Jeśli sytuacja nie jest rozwiązywana, a uszkodzenie jest nieuchronne, inteligentny system może nawet podjąć działania ochronne i zablokować wentylatory w systemie.

3. Wycieki kondensatu

Urządzenia HVAC wytwarzają kondensat. Produkcja jest oczywiście wprost proporcjonalna do wydajności i wielkości rozwiązania. Ponadto system zawiera armaturę do obiegu czynnika chłodniczego / grzewczego. W przypadku jakiegokolwiek wycieku płynu Loxone natychmiast informuje o tym fakcie włączając alarm i podejmując odpowiednie działania. Jeśli sytuacja tego wymaga, Loxone odcina dopływ płynu i zatrzymuje pracę odpowiednich jednostek.

4. Regulacja strefowa

Loxone automatycznie reguluje temperaturę w każdej strefie za pomocą przepustnic regulujących przepływ. Można to zastosować w każdym pokoju, pomieszczeniu, hali lub sali, definiując strefę. Dzięki ciągłej nauce systemu temperatura w każdej strefie jest zawsze osiągana precyzyjnie i we właściwym czasie. Obejmuje to indywidualne ustawianie harmonogramu tygodniowego w aplikacji (podobnie jak w przypadku termostatu). Możliwe jest także zdefiniowanie różnych trybów pracy, np. w każde święta system będzie działał tylko w trybie ochrony budynku (patrz poniżej).

Aplikacja Loxone iPad

Po ustawieniu trybu aktywacji obecności system będzie oszczędzał energię, jeśli obecność nie zostanie wykryta przez ponad 30 minut. Po ponownym wykryciu obecności temperatura zostanie ponownie ustawiona na tryb komfortowy.

5. Ochrona budynku

Loxone w połączeniu z systemem HVAC zapewnia, że temperatura w poszczególnych strefach nigdy nie wzrasta ani nie spada poniżej wartości zadanych. Jeśli czujniki temperatury wykryją niestandardowe zachowanie systemu lub zbyt szybkie zmiany temperatury, użytkownik zostanie natychmiast powiadomiony. Nietypowe zachowanie systemu HVAC wskazuje na takie rzeczy, jak uszkodzona przepustnica, luźne uszczelki i inne.

Regulacja temperatury w aplikacji Loxone
Temperatury w aplikacji Loxone

Podsumowanie:

Wdrożenie i obsługa systemu HVAC to z pewnością nie jest łatwa rzecz. Jednak po co martwić się o tak wymagający system, skoro inteligentna automatyka może zrobić to za ciebie? Używając Miniservera Loxone, otrzymujesz w pełni funkcjonalny, inteligentny, „uczący się” system. Loxone może kontrolować praktycznie każdy typ projektu, nawet multikino. Ze względu na swoją budowę jest on nieskończenie rozszerzalny.

 

Dowiedz się więcej

Skorzystaj z bezpłatnej wyceny projektu lub zostań partnerem Loxone w zaledwie kilku krokach!

A
Bezpłatna wycena projektu

Planuję zrealizować mój projekt z Loxone
i chciałbym uzyskać więcej informacji.

A
Program partnerski Loxone

Chciałbym zostać partnerem Loxone i umówić się na bezpłatną rozmowę na temat systemu.

Bezpłatna wycena projektu

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

Zostań partnerem

  • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.