Push Notificaties

TOEPASSING

De Loxone Miniserver kan u op de hoogte brengen van toestandswijzigingen of gebeurtenissen door middel van Push Notificatie (pop-up melding op smartphone of tablet). Naast systeemmeldingen en componentmeldingen kunnen ook eigen meldingen worden aangemaakt.
Er kan ook een gebruikersgroep worden gedefinieerd, zodat niet elke gebruiker, maar alleen geselecteerde gebruikers de meldingen ontvangen. Deze service kan ook worden beheerd en gedeactiveerd in de Loxone Smart Home-app.
Per dag kunnen tot 200 push-meldingen worden geactiveerd.
Merk op dat voor de Push Notificatie een functionerende internetverbinding vereist is!

TOEPASSINGSVOORBEELD

Om een melding te geven wanneer de deurbel (Loxone intercom) wordt bediend of in alarmsituaties.

SOORTEN PUSH-BERICHTEN

 • Error-meldingen: 
  Net zoals bij de error-mailer worden hier alleen actuele meldingen verzonden
 • Component-meldingen:
  Enkel berichten van de componenten worden verzonden. De teksten zijn door ons gedefinieerd:

  • Sauna (met en zonder verdamper)
  • Temperatuur bereikt
  • Fout max. Temperatuur overschreden
  • Fout max. Bedrijfstijd overschreden
  • Deursturing
  • Bellen
  • Alarminstallatie
  • Stil alarm en elke bijkomende alarmfase waarvan de uitgang geconfigureerd is + informatie over de activerende melder
  • Brandmeldcentrale
  • Elke alarmfase + informatie over de activerende melder
  • Bedrijfsurenteller
  • Onderhoud vereist
 • Door de gebruiker gedefinieerde meldingen:
  gebruik zoals Logger e.d. in de programmering

BASISPROGRAMMERING

Om een Push Notificatie aan te maken, voegt u een nieuw randapparaat“notification” in. Versleep hem vervolgens naar je werkblad.

In de eigenschappen kunt u het gewenste bericht invoeren en de gewenste gebruikersgroep selecteren.

In de Loxone Smart Home-app kunt u Push Notificaties activeren en deactiveren. Bovendien kunt u selecteren welke meldingen (componenten, systeemmeldingen, …) u wilt ontvangen.
De apparaatgegevens worden bij de gebruiker opgeslagen in het configuratiebestand (.Loxone). Merk op dat door “opslaan in Miniserver” zonder voorafgaand ontladen, de tussentijds geregistreerde apparaten verloren gaan. Daarom moet de actuele programmering voorafgaand aan elke programmawijziging uit de Miniserver worden geladen. Enkel op die manier blijven bijvoorbeeld ook de opgeslagen lichtsferen behouden.

In de eigenschappen van de Loxone Smart Home-app kunnen meldingen worden geactiveerd en gedeactiveerd.

App notifiation

Programmeervoorbeeld

In dit voorbeeld wordt een melding verzonden wanneer er vocht gedetecteerd wordt rond de vaatwas.