Hlavice Tree

Zprovoznění hlavice Tree

TECHNICKÁ DATA

 • Napájení: 24VDC
 • Tichý chod motoru díky krokovému motorku
 • Provozní teplota: 0 °C …55°C
 • Vlhkost: 80 % r.F.
 • Rozměry: 73 x 46 x 53 mm (bez adaptéru)
 • Typ 1 (EN60730-1)
 • Maximální odběr: 1,5W
 • Typ krytí: IP20
 • Bezúdržbová. Čištění suchým hadříkem.
 • Průměr kabelu: 0.258 – 0.34 mm
 • Venkovní průměr kabelu: 1.1 – 1.6 mm² (kabel musí mít specifikaci min. pro 60°C)
 • Síla: 70N
 • Délka pohybu: 5,3mm

attentionNezapomeňte správně dimenzovat zdroj (max. spínací proud je 50mA při 24VDC). Aby se zabránilo špičkám při zapnutí, je pohyb Hlavic připojených na Tree Extension softwarově omezen na současný pohyb max. 5ti hlavic současně.

 

ZPROVOZNĚNÍ

Předtím, než připojíte napájení je nutné, aby byla hlavice nasazena – je to z důvodu provedení referenční jízdy. Před montáží se ujistěte, že je ventil topení (šroubení) provozuschopné a není zarezlé.

První zprovoznění:

Pro zprovoznění Hlavice Tree připojte napájení (oranžová/bílá svorka) a Tree Bus (zelená/bílá svorka) Touch Tree.
Pro připojení svorek používejte správný IDC Tool.

ikonka vykricnikTip ke kabeláži: Doporučujeme realizovat kabeláž mezi hlavice volněji, aby byla případná demontáž snadná bez nutnost vytahovat kabeláž ze svorek.

 

Příklad kabeláže Tree hlavic v rozvaděči:

Stavové LED Hlavice Air blikají oranžově. Pokud neblikají oranžově, překontrolujte kabeláž Tree zařízení.

hlavice-tree

Nyní je nutné vyhledat Hlavici Tree. Klikněte proto na Tree Extension a aktivujte vyhledávání možností „Hledat Tree zařízení“.

schreenshot_einlernen

V seznamu vyhledávání se nyní objeví všechna Tree zařízení.

Pro naučení zařízení je nutné jej v seznamu označit, přiřadit mu jeho název a kliknout na tlačítko „Vytvořit zařízení“.

stellantrieb-erstellen

Nyní se zařízení nachází ve stromové struktuře periférií pod Tree Extensionem.

Analogový výstup slouží k určení pozice hlavice.

Ve vlastnostech zařízení můžete aktivovat vstupy pro diagnostiku.
U Hlavice Air jsou to následující vstupy:

 • Onlinestatus
 • Nerozeznání ventilu
 • Uvíznutí ventilu

Tyto vstupy můžete použít pro další logiku.

stellantrieb_tree_eigenschaften

Jakmile dojde k úspěšnému spojení Hlavice Tree s Miniserverem, dojde k vykonání referenční jízdy. Ventil dojede do krajních poloh a délky těchto tras si uloží a zapamatuje.

attentionMnoho ventilů dosáhne svého maxima již při 50% cestě hlavice. Ve vlastnostech analogového výstupů „Hlavice“ je možné udělat korekci (validaci) – pro cílovou hodnotu 2 nastavte hodnotu 50. Takto je možné zkrátit cestu ventilu. Tyto hodnoty se samozřejmě liší ventil od ventilu.

ZÁKLADNÍ PROGRAMOVÁNÍ

Analogový výstup „Hlavice“ je možné připojit rovnou na výstup AQ funkčního bloku Inteligentní regulace pokojové teploty. Ve vlastnostech hlavice je již předvyplněná validace/korekce pro ovládací signál 0-10.

topeni_hlavice_loxone

STAVY LED DIOD

ČERVENÁ je zapnutá s krátkým přerušením Není možná komunikace. Překontrolujte prosím kabeláž
ŽLUTÁ je zapnutá s krátkým přerušením Tree zařízení bylo rozpoznáno, není ale naučeno do Miniserveru
ZELENÁ blikne 3x Komunikace v pořádku, zařízení je naučené
ČERVENÁ bliká Online, ventil > je z 90% otevřen
ORANŽOVÁ bliká Online, ventil je otevřen mezi 10% -90%
ZELENÁ bliká  Online, ventil je otevřen na < 10%
ČERVENÁ bliká rychle  Vyskytla se chyba uvíznutí ventilu nebo nerozeznání ventilu.
Překontrolujte prosím nasazení hlavice na ventil – mělo by být jednoduché s ním pohnout

 

TEST ZAŘÍZENÍ

Aby bylo testování zařízení jednoduché, je možné provést testovací jízdu přímo z Loxone Configu (je možné hlavici otevřít i zavřít). Mimo to je také možné hlavici rekalibrovat (to znamená znovu naučit koncové polohy).

K tomu, abyste pohnuli hlavicí (otevření/zavření, popřípadě provedli rekalibraci, je nutné požadovanou hlavici vyhledat ve stromu periférií a kliknout na ni pravým tlačítkem myši. V kontextové nabídce můžete vybrat konkrétní akci.

NAHRAZENÍ ZAŘÍZENÍ

Pokud je nutné zařízení nahradit, je to velice jednoduché přes Loxone Config

 • Připojte nové zařízení a aktivujte napájení
 • Označte jej ve výsledcích vyhledávání a z drop down menu vyberte nahrazované zařízení
 • Klikněte na možnost „Nahradit zařízení“

Nakonec se program uloží do Miniserveru.

tree_ulozeni

 

Příbalový leták Hlavice Tree (pdf)
Download

Prohlášení o shodě Hlavice Tree (pdf)
Download