Pohybový senzor Tree

Loxone Detektor pohybu Tree se používá k detekci pohybu a jasu v místnosti.

Poznámka: Pohybový senzor Tree již není k dispozici a byl nahrazen Přítomnostním senzorem Tree.

Pohybový senzor může rozeznat většinu domácích zvířat. V nastavení je možné nastavit různé stupně citlivosti rozeznání pohybu. Neobsahuje ale žádné speciální senzory pro zabránění detekce zvířete.

Datasheet Pohybový senzor Tree

Obsah


Montáž

Aby detekce pohybu fungovala perfektně, je nezbytné správné umístění na strop. Následující náčrtky vám pomohou:

Připojte napájecí zdroj (oranžová/bílá svorka) a sběrnici Tree (zelená/bílá svorka). Pro dokončení instalace připojte detektor pohybu k montážnímu kroužku. Po připojení napájecího zdroje bliká stavová LED po krátké době oranžově, pokud je zapojení v pořádku (existuje připojení k Tree Extensionu/Miniserveru).


Zprovoznění

Poté postupujte podle postupu párování


Senzory

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Pohyb Vstup je aktivní, když je detekován pohyb - 0/1
Jas Vrací naměřenou hodnotu aktuálního jasu Lx 0...188
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Pohybový senzor Tree Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Standardní hodnota
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. - - -
Sériové číslo Zadejte sériové číslo zařízení.
Pro Extension: 'Auto' můžete použít pouze tehdy, když je Extension dostupný.
- - -
Typ zařízení Typ Tree zařízení - - -
Citlivost Ovlivnění citlivosti a tak i dosahu pohybového senzoru - - -
Doběh pohybového senzoru [s] Vstup 'Pohyb (Mv)' zůstává aktivní po nastavenou dobu zpoždění po posledním detekovaném pohybu. Čím vyšší je nastavená doba zpoždění, tím méně paketů musí být zasláno na Tree a Link.
Pokud je detektor pohybu používán v poplachovém systému, je doba zapnutí automaticky nastavena na 3 s, jakmile je aktivován.
s 3...900 -
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář v souladu s přislušnými normami a předpisy.

Pozor! Zařízení je nutné chránit před vodou.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet Pohybový senzor Tree