Pohybový senzor Tree

Loxone Detektor pohybu Tree se používá k detekci pohybu a jasu v místnosti.

Poznámka: Pohybový senzor Tree již není k dispozici a byl nahrazen Senzorem Přítomnosti Tree.

Pohybový senzor může rozeznat většinu domácích zvířat. V nastavení je možné nastavit různé stupně citlivosti rozeznání pohybu. Neobsahuje ale žádné speciální senzory pro zabránění detekce zvířete.

Datasheet Pohybový senzor Tree

Obsah


Montáž

Aby detekce pohybu fungovala perfektně, je nezbytné správné umístění na strop. Následující náčrtky vám pomohou:

Připojte napájecí zdroj (oranžová/bílá svorka) a sběrnici Tree (zelená/bílá svorka). Pro dokončení instalace připojte detektor pohybu k montážnímu kroužku. Po připojení napájecího zdroje bliká stavová LED po krátké době oranžově, pokud je zapojení v pořádku (existuje připojení k Tree Extensionu/Miniserveru).


Zprovoznění

Poté postupujte podle postupu párování v Tree rozhraní.


Senzory

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Pohyb Vstup je aktivní, když je detekován pohyb - 0/1
Jas Vrací naměřenou hodnotu aktuálního jasu Lx 0...188
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Pohybový senzor Tree Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. - - -
Sériové číslo Určuje sériové číslo zařízení.
Pro Extension: Zadejte 'Auto' pro automatické spárování Extensionu s neznámým sériovým číslem.
Tuto možnost lze použít pouze v případě, že existuje pouze jeden Extension stejného typu.
Uložte do Miniserveru, abyste mohli spárovat Extension.
Poté je třeba program načíst z Miniserveru, aby se do programu přeneslo skutečné sériové číslo Extensionu.
- - -
Typ zařízení Typ Tree zařízení - - -
Citlivost Ovlivnění citlivosti a tak i dosahu pohybového senzoru - - -
Doběh pohybového senzoru Vstup 'Motion (Mo)' zůstává aktivní po posledním detekovaném pohybu po nastavenou dobu. Vyšší hodnota znamená, že je třeba odeslat méně paketů přes Tree a Link.
Pokud je pro poplašný systém použit detektor pohybu, čas se při zapnutí poplašného systému automaticky nastaví na 3 sekundy.
s 3...900 -
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář v souladu s přislušnými normami a předpisy.

Pozor! Zařízení je nutné chránit před vodou.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet Pohybový senzor Tree