Tree Extension

Návod a technická dokumentace pro Loxone Tree Extension.

TECHNICKÁ DATAtree_ext

 • 2 Tree větve na Extension
 • 50 Tree zařízení na jednu větev
 • Délka kabeláže: max 500m na větev
 • Nastavení přes Loxone Config
 • Připojení na Loxone Link
 • Rozměry: 35,5 x 88 x 57 mm (2 moduly)
 • 2 stavové LED (dvoubarevné)
 • Napájení 24VDC
 • Spotřeba 115mW
 • Krytí: IP20
 • Provozní teplota: 0 … +55°C
 • Průměr kabelu: 0,25-0,8mm²
 • Odizolovaný průměr kabelu 5mm

Detailní návod pro provádění kabeláže Technologie Tree.

INSTALACE

 1. Připevnit Tree Extension na DIN lištu
 2. Po dokončení instalace připojte 24V. Aktivaci 24V proveďte až po dokončení celé instalace – ne dříve!
 3. Připojte Loxone Link
 4. Pozor: Poslední Loxone Extension je třeba zakončit 120 Ω odporem (v balení Miniserveru)
 5. Aktivujte napájení
 6. Stavy blikání diod: Levá LED dioda bliká pravidelně zeleně, pokud je Extension nakonfigurován. Pokud není, bliká oranžově.
  LED bliká červeně, pokud nemá žádné spojení s Miniserverem přes Loxone Link. V tomto případě prosím překontrolujte kabeláž.

Schéma zapojení

download
Příbalový leták ke Tree Extension ke stažení (EN) (pdf)

Nastavení Extensionu

Přidání připojeného Extensionu do programu

Pro přidání jednoho nebo více Extensionů klikněte v Loxone Configu na možnost „Miniserver“ a následně na „Hledání periférií“. Dojde k prohledání připojených Extensionů na sběrnici a zobrazení výsledků. Pokud označíte pouze jedno zařízení, je možné jej vytvořit jednotlivě pomocí volby „Vytvořit zařízení“ po vyplnění jeho „Názvu“. Pokud chcete přidat naráz všechna zařízení (nejčastější možnost), zvolte „Vytvořit všechna zařízení“. Zde je možné také nahradit zařízení.

Identifikace zařízení

Pokud máte připojených více Extensionů toho samého typu, je možné je v rozvaděči softwarově rozpoznat. Stačí označit příslušný Extension ve stromové struktuře Loxone Configu a začne na krátký čas blikat.

Přidání zařízení do Loxone Configu bez fyzického připojení

Pokud ještě nemáte Extension připojený na Miniserver, nelze jej ve vyhledávání vyhledat. Nicméně jej i tak můžete v programování používat. Připojte se k Vašemu Miniserveru a stáhněte z něj aktuální program.

Přepněte se na záložku „Miniserver“ a pod „Zařízeními“ vyberte požadované Extension. Budete jej mít ve stromové struktuře i s jeho vstupy a výstupy. Sériové číslo je možné vyplnit ručně v jeho vlastnostech.

Výměna Extensionu – změna sériového čísla

Pokud chcete některé z Extensionů nahradit, je nutné změnit sériové číslo ve vlastnostech. Klikněte ve stromové struktuře na Extension a nechte si zobrazit okno vlastností. V položce sériové číslo uveďte číslo nového Extensionu.


Sériové číslo naleznete na spodní straně Vašeho Extensionu. Číslo se nachází pod čárovým kódem (viz. obrázek).

inbetriebnahme-sn-erweiterung

Mimo to je také možné sériové číslo změnit přes vyhledávání periférií.

Proveďte vyhledávání periférií. U nově přidaného Extensionu bude nápis „Nepoužito“. Označte toto Extension a v drop down menu zvolte nahrazované zařízení.

Nakonec nahraďte zařízení a uložte program do Miniserveru.

Příbalový leták Tree Extension (pdf)
Download

Prohlášení o shodě (pdf)
Download