Touch Tree

Loxone Touch Tree má pět dotykových bodů pro ovládání nejdůležitějších funkcí místnosti. Když se dotknete tlačítka, klikne jako akustické potvrzení. Je také integrován senzor pro měření teploty a vlhkosti.

Velká centrální dotyková zóna je ideální pro ovládání osvětlení, zatímco rohové zóny jsou vhodné pro ovládání hudby a stínění. Je použito ovládání dle Loxone Tlačítkového standardu. Tlačítka lze také volně použít pro jiné funkce.

Upozorňujeme, že při měření vlhkosti dochází k určitému zpoždění kvůli pouzdru. Pro rychlou detekci změn vlhkosti je vhodnější Komfortní sensor.

Obsah


Montáž

Instalace se provádí na vhodnou instalační krabici.

Připojte napájení (oranžová / bílá svorka) a sběrnici Tree (zelená / bílá svorka).

Touch Tree US:

Nakonec připevněte zařízení na montážní rámeček nebo přišroubujte rámeček na instalační krabici.


Zprovoznění

Po připojení napájení a správné kabeláži (propojení Tree Extensionu a Miniserveru) bude stavová LED dioda na zadní straně na krátký čas blikat oranžově.

Poté postupujte podle postupu párování v Tree rozhraní.


Senzory

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
T5 Kombinovaný vstup pro 5 dotykových bodů podle tlačítkového standardu Loxone. -
Temperature Poskytuje teplotu vzduchu. ° -40...125
Humidity Poskytuje vlhkost vzduchu. % 0...100
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Touch Tree Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. -
Sériové číslo Určuje sériové číslo zařízení.
Pro Extension: Zadejte 'Auto' pro automatické spárování Extensionu s neznámým sériovým číslem.
Tuto možnost lze použít pouze v případě, že existuje pouze jeden Extension stejného typu.
Uložte do Miniserveru, abyste mohli spárovat Extension.
Poté je třeba program načíst z Miniserveru, aby se do programu přeneslo skutečné sériové číslo Extensionu.
-
Typ zařízení Typ Tree zařízení -
Zobrazit tlačítko 1 Použít jako separátní tlačítko -
Zobrazit tlačítko 2 Použít jako separátní tlačítko -
Zobrazit tlačítko 3 Použít jako separátní tlačítko -
Zobrazit tlačítko 4 Použít jako separátní tlačítko -
Zobrazit tlačítko 5 Použít jako separátní tlačítko -
Akustické potvrzení Akustické potvrzení při stisku tlačítka -
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář v souladu s přislušnými normami a předpisy.

Instalace vyžaduje instalaci ve vhodném krytu, aby byla zajištěna ochrana proti fyzickému kontaktu, vodě a nečistotám.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet Touch Tree

Datasheet Touch Tree US