Touch Tree

Loxone Touch Tree má pět dotykových bodů pro ovládání nejdůležitějších funkcí místnosti. Když se dotknete tlačítka, klikne jako akustické potvrzení. Je také integrován senzor pro měření teploty a vlhkosti.

Velká centrální dotyková zóna je ideální pro ovládání osvětlení, zatímco rohové zóny jsou vhodné pro ovládání hudby a stínění. Je použito ovládání dle Loxone Tlačítkového standardu. Tlačítka lze také volně použít pro jiné funkce.

Senzor vlhkosti se nachází uvnitř tlačítka a je nutné počítat s jistým zpožděním (setrvačnost). Pokud potřebujete vlhkost měřit opravdu rychle, doporučujeme použít Komfortní senzor, která má na sobě pro rychlejší měření mřížkování.

Obsah


Montáž

Instalace se provádí na vhodnou instalační krabici.

Připojte napájení (oranžová / bílá svorka) a sběrnici Tree (zelená / bílá svorka).

Touch Tree US:

Nakonec připevněte zařízení na montážní rámeček nebo přišroubujte rámeček na instalační krabici.


Zprovoznění

Po připojení napájení a správné kabeláži (propojení Tree Extensionu a Miniserveru) bude stavová LED dioda na zadní straně na krátký čas blikat oranžově.

Poté postupujte podle postupu párování


Poznámky

Maximální délka dlouhého stisku je omezena na 15 sekund.


Senzory

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
T5 Kombinovaný vstup pro 5 dotykových bodů podle tlačítkového standardu Loxone. -
Temperature Poskytuje teplotu vzduchu. ° -40...125
Humidity Poskytuje vlhkost vzduchu. % 0...100
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Touch Tree Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Standardní hodnota
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. -
Sériové číslo Zadejte sériové číslo zařízení.
Pro Extension: 'Auto' můžete použít pouze tehdy, když je Extension dostupný.
-
Typ zařízení Typ Tree zařízení -
Zobrazit tlačítko 1 Použít jako separátní tlačítko -
Zobrazit tlačítko 2 Použít jako separátní tlačítko -
Zobrazit tlačítko 3 Použít jako separátní tlačítko -
Zobrazit tlačítko 4 Použít jako separátní tlačítko -
Zobrazit tlačítko 5 Použít jako separátní tlačítko -
Akustické potvrzení Akustické potvrzení při stisku tlačítka -
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář v souladu s přislušnými normami a předpisy.

Instalace vyžaduje instalaci ve vhodném krytu, aby byla zajištěna ochrana proti fyzickému kontaktu, vodě a nečistotám.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet Touch Tree

Datasheet Touch Tree US