Vlastní zásoby pokryjí až 93 % spotřebované energie rodinného domu v Belgii


29 dubna, 2021 in Reference

Jeden z Loxone Partnerů postavil domov pro svou pětičlennou rodinu. Využívá hlavně elektřinu z fotovoltaické sítě. Jejich soběstačný dům si dokáže zajistit až 93 % z veškeré potřebné energie. Obyvatelé vysvětlují, jak dosáhli takto skvělých hodnot.

Téměř soběstačný dům díky využití energie vyrobené fotovoltaikou

Využívání elektřiny z fotovoltaického (FV) systému je nákladově velmi efektivní a ekologické. Slunce poskytuje energii šetrnou k životnímu prostředí a bez oxidu uhličitého. Jsou tu i další výhody, budova je například energeticky téměř nezávislá. Kombinace 6 solárních panelů a 4 gelových baterií (4×12V 240Ah) dramaticky snižuje potřebu dodávek elektřiny ze sítě.

Díky zařízení Victron a řešení od Loxone dokázal náš partner u domu docílit 93% energetické soběstačnosti. Může to dokázat měsíčním účtem za elektřinu. Pětičlenná rodina průměrně zaplatí 31 eur.

Inteligentní řízení energie vyrobené FV sítí zajišťuje Loxone Miniserver.

FV síť spolu s Loxone poskytují skvělé vnitřní osvětlení
Rodina má přehled o automatizované FV síti na iPadu

Spolupráce zařízení se systémem

Obyvatelé mohou sledovat spotřebu energie. Zařízení Victron řídí Miniserver přes protokol Modbus TCP. K přeměně sluneční energie na elektřinu slouží střídač Victron MultiPlus-II. Komunikační centrum Cerbo GX umožňuje sledovat stav nabití baterií, produkci energie i míru její spotřeby. Zařízení BMV-702 zajišťuje správu baterií a výpočty spotřeby energie. W.E.S. 2 Server uloží celou historii měření a analyzuje ji prostřednictvím aplikace Loxone.

Dům postavalila společnost Itinéraires Bois v roce 2018. Loxone Partner se s touto společností dokonce domluvil na dodávkách systému Loxone do všech jejích dalších projektů.

Dokonalé řízení fotovoltaiky vytváří soběstačný domov

Loxone Partner investoval do vybavení na dokončení instalace 6 500 eur. A výsledek? Optimální, inteligentní a intuitivní řízení fotovoltaiky, které zajišťuje maximální využití solární energie:

Optimální, protože díky řešení Loxone a vhodnému nastavení má pětičlenná rodina dům s 93% soběstačností.

Inteligentní, protože FV instalace se přizpůsobuje povětrnostním podmínkám. Systém Loxone mění konfiguraci energií v závislosti na počasí a s ohledem na umístění domu. Tohle Miniserver umí. Díky absenci cloudu jsou zároveň všechna data v bezpečí. Zůstávají doma a nikdo jiný než rodina s nimi nemůže nakládat.

Intuitivní, protože Miniserver automaticky ovládá technologie s pomocí údajů o počasí a zvyků členů domácnosti. Pokud to chce, může rodina kdykoli převzít nad systémem kontrolu. S tím pomůže bezplatná aplikace nebo dotyková tlačítka Touch Pure a Touch Surface.

Soběstačný dřevěný dům

Jednoduchost a úspora času

Victron MultiPlus-II, Cerbo GX, BMV 702 a W.E.S. 2 Server mají vlastní řídící systémy. Tajemství efektivity Loxone se ukrývá v tom, že uživatel může ovládat všechny prvky systému přes jedno rozhraní. Obyvatelé se nemusí učit ovládat několik zařízení a tím ušetří čas, který mohou věnovat příjemnějším činnostem. Aplikace Loxone je navíc vždy připravena pomoci.

iPad s aplikací Loxone
Prohlížení na iPadu
Dobré osvětlení pokojů

„Pro správu používám pouze jedno rozhraní. Systém se řídí prakticky sám, ale kdykoli mohu vše zkontrolovat. Miniserver umožňuje mé rodině optimálně řídit energii. V případě potřeby převezme inteligentní energetický systém kontrolu, já se tak nemusím obávat, že dojde například k poškození baterie.“

Mickaël Pallares Morel

Loxone Partner, DMPM

Další 3 příklady využití:

1. Řízení ventilace (DCV)

Systém DCV (z anglického Demand Controlled Ventilation) funguje automaticky na základě informací o kvalitě ovzduší a hodnotách CO2 v místnosti. Tato data získává Komfortní senzor. Průtok vzduchu závisí na skutečných potřebách domácnosti, aby nedocházelo ke ztrátám energie.

2. Inteligentní osvětlení

Veškeré domovní osvětlení má napětí 24 V, ale ne 24 V napájení, aby během užívání nedocházelo ke ztrátám. Díky našemu řešení umožňuje fotovoltaická instalace nebývalé úspory ve spotřebě energie. Je to díky přímé přeměně energie z baterií 48 V na 24 V.

3. Hudba

Napájení Audioserveru se automaticky zapíná podle potřeb členů domácnosti. Pokud je nevyužitý, napájení zůstává vypnuté. To přináší další energetické úspory.

Pokoj s dřevěným nábytkem
Střecha s fotovoltaikou
Aplikace Loxone s nastavením osvětlení
Jasně osvětlená kuchyň

Chcete vědět více o Loxone? 

Ikona elektrikář

Jste elektrikář?

Chcete svým zákazníkům nabídnout jedinečnou automatizaci budov založenou na Loxone Miniserveru? Kontaktujte nás a využijte silné spolupráce se společností Loxone, lídrem na trhu v oblasti automatizace budov a domů.

Ikona lopata

Máte vlastní projekt?

Ať už se jedná o inteligentní dům, komerční nemovitost nebo speciální projekt, rádi vám poradíme, jak vytěžit potenciál technologií na maximum.

Chci být informován o novinkách