Zarządzany tablet

Aby zarządzać tabletami z systemem Android i iPad-OS za pomocą Miniservera, można je zintegrować podobnie jak urządzenia Air lub Tree.

Tylko sparowany Miniserver jest przechowywany w aplikacji, wszystkie inne wcześniej dodane Miniserver są usuwane podczas tej konfiguracji. Trust Link i Miniserver Shortcut nie są obsługiwane.

Zarządzane tablety są wyświetlane w statusie urządzenia.

Spis treści


Konfiguracja

Najpierw nowy tablet jest dodawany w konfiguracji w sekcji "Zarządzane tablety":

Dodanie tabletów powoduje automatyczne utworzenie użytkownika dla danego tabletu. Uprawnienia można przypisać za pośrednictwem Zarządzania użytkownikami. Wszystkie funkcje podwyższonych uprawnień są wyłączone, np. ustawienia eksperckie, wyszukiwanie urządzeń Air/Tree, ...

Sposób wyświetlania aplikacji na tablecie można dostosować w oknie właściwości:

Aby sparować tablet z Miniserverem, można wygenerować jednorazowy kod lub plik konfiguracyjny, który jest wymagany w aplikacji Loxone na tablecie.
Następnie zapisz ponownie w Miniserverze.

Otwórz aplikację Loxone na tablecie, kliknij "Ustaw jako zarządzany tablet" i wybierz preferowaną formę konfiguracji.
Za pomocą opcji "Paruj manualnie" można zastąpić wstępnie skonfigurowany tablet lub dodać nowy.

Obecne Miniservery mogą zarządzać maksymalnie 64 tabletami, a warianty Gen. 1 maksymalnie 31.


Programowanie

Zarządzany tablet jest dalej integrowany przy użyciu bloku funkcyjnego Tablet w Loxone Config:


Czujniki

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Stan naładowania baterii Podaje aktualny poziom naładowania baterii. % 0...100
Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Status online Zarządzany tablet Wskazuje, czy urządzenie jest dostępne przez Miniserver.
Diagnostyka urządzeń Air
Diagnostyka urządzeń Tree
Diagnostyka rozszerzeń
Cyfrowy 0/1
Właściwości

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Model urządzenia - - -
System operacyjny - - -
Ekran domyślny Określa, który ekran powinien być wyświetlany po uruchomieniu aplikacji lub po ponownym włączeniu trybu ambient. - - -
Wygaszacz ekranu Określa wygląd wygaszacza ekranu. Wygaszacz ekranu aktywuje się po zakończeniu obecności i zakończeniu interakcji użytkownika. - - -
Czas wydłużenia interakcji użytkownika Wyświetlacz pozostaje aktywny przez ten czas po ostatniej interakcji użytkownika. s 30...50000000 60