Zarządzanie energią

Blok ten może być wykorzystany do określenia nadwyżki energii i do włączania lub wyłączania obciążeń zgodnie z priorytetem. Obciążenia mogą być sterowane cyfrowo lub analogowo.
Obciążenia sterowane analogowo mają ograniczoną moc pomiędzy mocą załączenia a maksymalną mocą znamionową.
Dopóki stan naładowania magazynu energii jest poniżej minimalnego stanu naładowania, magazyn jest ładowany z najwyższym priorytetem przy określonej mocy.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Gpwr Grid power Wartość ujemna przy dostarczaniu energii do sieci. kW
Ppwr Production power Używany tylko do interfejsu użytkownika. kW
Spwr Energy storage power Wartość ujemna podczas ładowania magazynu energii. kW
Soc Energy storage state of charge Stan naładowania magazynu energii % 0...100
Prio Priority selection Natychmiast uruchamia wybrane obciążenie. - 0...12
Recalc Recalculate Wywołuje natychmiastowe przeliczenie. - 0/1
L1-12 Load 1-12 status Aktualny stan (cyfrowy) lub moc poboru (analogowy) obciążenia. Musi być podłączony, jeśli obciążenie jest używane. -
Off Off Impuls: Wyjścia są resetowane / wyłączane.
On: Blok jest zablokowany.
Dominujące wejście.
Nazwa podłączonego czujnika jest używana w interfejsie użytkownika.
- 0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Next Next Calculation Sekundy do następnego przeliczenia. s
L1-12 Load 1-12 Wyjście dla obciążenia 1-12. Cyfrowe = 0/1. Analogowe = kW -
MinSoc Minimum state of charge Aktualne ustawienie MinSoc. % 0...∞
AC API Connector Inteligentne złącze oparte na API.
API Commands
- -
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
O Offset grid power Przesunięcie wartości mocy docelowej Zarządzania Energią.
0: Blok Zarządzanie Energią stara się utrzymać, że nie ma energii importowanej/eksportowanej z/do sieci i magazynu energii.
Wartość dodatnia: Wolno importować energię z sieci lub pobierać ją z magazynu.
Wartość ujemna: zapewnia, że zawsze dostępna jest duża ilość wyprodukowanej energii, którą można wyeksportować do sieci lub naładować magazyn.
kW 0
MinSoc Minimum state of charge Jeśli wartość jest większa niż 0, ładowanie magazynu energii ma najwyższy priorytet do momentu osiągnięcia minimalnego stanu naładowania (SoC). Następnie magazyn energii jest ładowany tylko w przypadku nadmiaru energii. % 0...100 0
MaxSpwr Maximum energy storage power Określa maksymalną moc ładowania magazynu energii. kW 0...∞ 0
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Właściwości Edytuj menadżera energii -
Działanie

Do podłączonych obciążeń przypisane są priorytety (1: wysoki, 12: niski). Jeśli wejście (Gpwr) w połączeniu z (Spwr) wskazuje na dostępną nadwyżkę energii, blok zarządzanie energią włączy jak najwięcej obciążeń, zaczynając od najwyższego priorytetu.

Obciążenia włączają się, gdy nadwyżka energii jest większa niż zdefiniowana moc załączenia dla danego obciążenia. Obciążenia analogowe (np. Wallbox) będą regulować wartość wyjściową pomiędzy Mocą Włączenia a zdefiniowaną Mocą Maksymalną.

Obciążenia cyfrowe, w których Moc załączenia jest większa lub równa mocy maksymalnej, zostaną wyłączone, gdy nadmiar energii będzie mniejszy od mocy maksymalnej obciążenia.

Obciążenia cyfrowe, w których moc załączenia jest mniejsza niż moc maksymalna, zostaną wyłączone, gdy importowana moc z sieci przekroczy różnicę między mocą załączenia a mocą maksymalną. Można to wykorzystać dla obciążeń, w których dopuszczalne jest, że moc jest importowana z sieci lub pobierana z magazynu energii.

Obciążenia analogowe zostaną wyłączone, gdy dostępna nadwyżka energii będzie mniejsza od mocy załączenia.

Wejścia stanu obciążenia (L1-L12) mogą być wykorzystane do informowania bloku Zarządzanie energią o aktualnym stanie (cyfrowym) lub zużyciu mocy (analogowym [kW]) obciążenia.

Gdy nic nie jest podłączone do wejścia statusu obciążenia, blok Zarządzanie energią zakłada, że obciążenie jest włączone, gdy jest aktywowane i dokładnie wykorzystuje moc ustawioną na wyjściu (obciążenia analogowe) lub zdefiniowaną przez Max. Moc (obciążenia cyfrowe).

Jeśli stan naładowania magazynu energii (Soc) jest poniżej zdefiniowanego minimum (MinSoc), Zarządzanie energią nada najwyższy priorytet ładowaniu magazynu zdefiniowaną mocą (MaxSpwr) do momentu osiągnięcia (MinSoc).