Zacienianie EIB

Sterownik żaluzji KNX z obsługą dwoma przyciskami

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Po Partial open with push & hold Częściowe otwarcie za pomocą & przytrzymania - 0/1
Pc Partial close with push & hold Częściowe zamknięcie z & przytrzymaniem - 0/1
Pos Position Służy do przekazywania informacji zwrotnej o bieżącej pozycji systemu zacienienia do bloku funkcyjnego % 0...100
DisPc Disable periphery control Blokuje wejścia Po, Pc, gdy są włączone (np. blokada przed dziećmi, czyszczenie)
Sterowanie za pomocą aplikacji jest nadal możliwe.
- 0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
Lo Long-term operation -1 = pasywne
0 = otwarte
1 = zamknięte
Podłączenie tego wyjścia do siłownika EIB (adres grupy do długotrwałego działania żaluzji)
So Short-term operation -1 = pasywne
0 = otwarte
1 = zamknięte
Podłączenie tego wyjścia do siłownika EIB (adres grupy do krótkotrwałej obsługi żaluzji)
Pos Position of shading Pozycja zacieniania
AC API Connector Inteligentne złącze oparte na API.
API Commands
-
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Tlc Time long-click Czas trwania impulsu na wejściach (Po) (Pc) do wyzwolenia operacji długoczasowej (Lo). s 0...∞ 0,3