XOR (alternatywa rozłączna)

Użycie

Blok ten tworzy łącze XOR, tj. jeśli aktywne jest maksymalnie jedno podłączone wejście (I1) lub (I2), wyjście (Q) jest aktywowane.

 

Podstawowe programowanie

Każde wejście (I1) lub (I2) może być podłączone do kilku wejść cyfrowych.

Przykład programowania

Diagram stanów

 

xor1

 

Tabela prawdy

Wejście (I1)
Wejście (I2)
Wyjście
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0