XOR (alternatywa rozłączna)

Blok przeprowadza funkcję logiczną OR dla wejść. Wyjście staje się aktywne, jeśli wejścia mają różne wartości.
Należy zauważyć, że wszystkie połączenia podłączone do wejścia są połączone jako OR.

I1I2
00
01
10
11
Q
0
1
1
0

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
I1 Input 1 Wejście 1 0/1
I2 Input 2 Wejście 2 0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
O Output Wyjście 0/1
Diagram czasowy

Logiczna operacja XOR oparta na tablicy prawdy.