Wyłącznik z opóźnieniem

Wyjście wyłącza się z regulowanym opóźnieniem po wyłączeniu wejścia

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
Tr Trigger 0/1
Off Off Impuls: Wyjścia są resetowane / wyłączane.
Włączone: Blok jest zablokowany.
Dominujące wejście.
0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Zakres wartości
O Output 0/1
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Rem Remanence input Wejście Remanencji: jeśli jest aktywne, blok zachowuje swój ostatni stan po ponownym uruchomieniu Miniservera. - 0/1 0
Don Delay duration Czas opóźnienia przed wyłączeniem wyjścia po wystąpieniu opadającego zbocza na wejściu. s 0...∞ 1
Diagram czasowy