Wartość średnia

Podaje średnią z czterech wartości analogowych na wyjściu (Avg)

Spis treści


Wyjścia

Skrót Krótki opis Zakres wartości
Avg Average
Parametry

Skrót Krótki opis Zakres wartości Wartość standardowa
V1-4 Value 1-4 0