Wartość średnia

Ten blok funkcyjny oblicza średnią wartości analogowych na wyjściu (Avg)

Od wersji Loxone Config 14.5 blok ten przetwarza również kilka wartości na wejście:

Spis treści


Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
Avg Average Średnia
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
V1-4 Value 1-4 Wartość 1-4 0