Wallmount

Właściwości

Krótki opis Opis
Typ urządzenia Typ urządzenia
Numer seryjny Określa numer seryjny urządzenia. Dla Extensions: wybór 'Auto’ jest możliwy jedynie wtedy, gdy tylko jedno Extension tego typu istnieje.