Wallbox

Blok programowy Wallbox służy do sterowania i wizualizacji stacji ładowania samochodu elektrycznego. Istnieje możliwość, aby użyć wejść obiektu lub połączonego urządzenia, z którym komunikacja odbywa się przez sieć. Loxone Config wspiera dwa Wallboxy: Keba KeContact P20 i BMW Wallbox Pro.

Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Ie Włącz Wejście uruchomienia/przerwania procesu ładowania Cyfrowy 0/1
Ic Podłączono Wejście stanu podłączenia pojazdu To wejście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku. Cyfrowy 0/1
AIc Moc Wejście analogowe aktualnej mocy ładowania (wartość chwilowa) To wejście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku. kW
AIe Energia Wejście analogowe energii (wartość absolutna) To wejście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku. kWh 0…∞
AIl Ograniczenie Wejście analogowe ograniczenia ładowania Jeśli wartość jest mniejsza od minimum, zastosowana zostanie wartość standardowa Wallbox kW
R Reset Reset wartości licznika Cyfrowy 0/1

 

Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Lm Tryb ograniczenia Tryb ograniczenia ładowania 0 = Maximum 1 = Ręcznie za pośrednictwem App 2 = Ograniczenie wg wejścia objektu AII 0…2 2
Lr Zachowaj tryb ograniczenia Tryb ograniczenia przy odłączeniu pojazdu 0 = zmiana na automatykę 1 = Tryb zostanie zachowany Cyfrowy 0/1
As Automatyczny start ładowania Ładowanie zostanie uruchomione po podłączeniu pojazdu 0 = Ustawienia Wallboxu 1 = Start/przerwanie w zależności od wejścia Ie Ten parametr widoczny jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku. Cyfrowy 0/1
Ip Profil Profil (0-1) Ten parametr widoczny jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku. 0…1 0

 

Wyjścia

Skrót Opis Jednostka Zakres wartości
Q1 Ładowanie aktywne Cyfrowy 0/1
Q2 Pojazd podłączony Cyfrowy 0/1
AQp Aktualna moc kW
AQc Zużycie energii bieżącego ładowania kWh
AQc1 Całkowite zużycie energii kWh 0…∞
AQc2 Całkowite zużycie energii profilu 2 kWh 0…∞
AQl Ograniczenie ładowania Zależne od konfiguracji lub zastosowanego kabla do ładowania kW
E Kody błędu Tekst Tekst

 

Właściwości

Krótki opis Opis
Powiązana stacja ładowania Jeżeli blok został skonfigurowany ze stacją ładowania, informacje z urządzenia zostaną wczytywane w odpowiedni sposób W przeciwnym przypadku wejścia bloku będą przekazywane na wyjścia
Nazwa profilu 1 Oznaczenie profilu 1 (maks. 12 znaków)
Nazwa profilu 2 Oznaczenie profilu 2 (maks. 12 znaków)

 

Stacja ładowania ze wspieranym Wallboxem

Wallbox komunikuje się z Miniserverem poprzez lokalną sieć i otrzymuje tą drogą potrzebne informacje We właściwościach możesz ustawić maksymalny prąd ładowania.

Jeśli Wallbox został podłączony poprzez sieć, używane są tylko wejścia Ie (włączanie), AII (organiczenie energii ładownia) i R (reset).

 

Stacja ładowania bez wspieranego Wallboxa

Jeśli użyty zostanie inny Wallbox, który nie jest wspierany, pomimo tego może on także być zintegrowany z systemem Loxone W tym celu we właściwościach bloku nie zostaje przyporządkowane żadne urządzenie stacji ładowania.

Również w tym przypadku nastąpi ładowanie, gdy pojazd zostanie podłączony i załączone zostanie wejście zezwolenia. Dodatkowo używane są również wejścia AIc (moc), jak i AIe (energia). Jest to konieczne dla statystyk.

 

Keba KeContact P20 Socket ETH Wallbox

Keba KeContact P20 Socket ETH Wallbox to inteligentna stacja ładowania pojazdu elektrycznego, optymalnie integrowalna z Loxone Smart Home. Dzięki komunikacji z Miniserverem (poprzez Ethernet) Wallbox jest wygodny w obsłudze i dane ładowania są zawsze widoczne.