Wallbox Gen. 1

Blok programowy Wallbox służy do sterowania i wizualizacji stacji ładowania samochodu elektrycznego.
Możliwe jest użycie wejść bloku funkcyjnego lub urządzenia podłączonego przez sieć.
Loxone Config obsługuje następujące wallboxy:
Keba KeContact P20
Keba KeContact P30 C/X
BMW Wallbox Pro

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Act Activates charging process Aktywuje proces ładowania - 0/1
Vc Vehicle connected Pojazd podłączony
To wejście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
- 0/1
Cp Current charging power Aktualna moc ładowania
To wejście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
kW
E Charged energy Energia wejściowa (bezwzględna).
To wejście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
kWh 0...∞
Cpl Charging power limit Umożliwia ograniczenie mocy ładowania do tej wartości, gdy tryb ograniczenia mocy ładowania (M) ma wartość 2. kW 1.38...22.08
R Reset Resetuje wszystkie liczniki
Nazwa podłączonego czujnika jest używana w interfejsie użytkownika.
- 0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Ac Active charging Ładowanie aktywne - 0/1
Vc Vehicle connected Pojazd podłączony - 0/1
Cp Current charging power Aktualna moc ładowania kW
Ecs Energy current session Energia obecnej sesji kWh
E1 Total Energy consumed profile 1 Całkowita ilość zużytej energii Profil 1 kWh 0...∞
E2 Total Energy consumed profile 2 Całkowita ilość zużytej energii Profil 2 kWh 0...∞
Cpl Charging power limit Limit mocy ładowania kW 1.38...22.08
Error Error codes Kody błędów - -
AC API Connector Inteligentne złącze oparte na API.
API Commands
- -
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
M Charging power limit mode 0 = Brak limitu
1 = Ręczny - Limit ustawiany za pomocą aplikacji
2 = Automatyczny - Limit ustawiany za pomocą wejścia (Cpl)
0...2 2
Mr Remember mode 0 = Ustaw tryb na 'Automatyczny' po odłączeniu pojazdu.
1 = Zapamiętaj tryb po odłączeniu pojazdu.
0/1 0
Sc Start of charging process Określa, kiedy ma się rozpocząć proces ładowania:
0 = Użyj ustawień Wallbox
1 = Start / Pauza w zależności od wejścia (Act).
Ten parametr widoczny jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
0/1 0
Profile Select profile 0 = Profil 1
1 = Profil 2
Ten parametr widoczny jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
0...1 0
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Powiązana stacja ładowania Jeżeli blok został skonfigurowany ze stacją ładowania, informacje z urządzenia zostaną wczytywane w odpowiedni sposób
W przeciwnym przypadku wejścia bloku będą przekazywane na wyjścia.
-
Nazwa profilu 1 Oznaczenie profilu 1 (maks. 12 znaków) -
Nazwa profilu 2 Oznaczenie profilu 2 (maks. 12 znaków) -
Stacja ładowania ze wspieranym Wallboxem

Wallbox komunikuje się z Miniserverem poprzez lokalną sieć i otrzymuje tą drogą potrzebne informacje. We właściwościach możesz ustawić maksymalny prąd ładowania. Wartość zależy od rodzaju stacji ładującej.

Jeżeli Wallbox jest zintegrowany z siecią, używane są tylko wejścia (Act) (Aktywacja procesu ładowania), (Cpl) (Ograniczenie mocy ładowania) i (R) (Reset).


Stacja ładowania bez wspieranego Wallboxa

Jeśli chcesz użyć innej stacji ładującej, która nie jest obsługiwana, w dalszym ciągu możesz ją zintegrować z systemem Loxone. We właściwościach bloku funkcyjnego nie zostanie przypisana żadna stacja ładująca.

Ładowanie jest aktywne, gdy pojazd jest podłączony, a wejście (Act) jest włączone. Ponadto obecnie używane są również wejścia (Cp) (Bieżąca moc ładowania) i (E) (Energia naładowania). Są one wymagane do prowadzenia statystyk.


Keba KeContact P20 Socket ETH Wallbox

Keba KeContact P20 Socket ETH Wallbox to inteligentna stacja ładowania pojazdu elektrycznego, którą można optymalnie zintegrować z systemem Loxone. Dzięki komunikacji z Miniserverem (poprzez Ethernet) Wallbox jest wygodny w obsłudze i dane ładowania są zawsze widoczne.