Wallbox 11kW 16A Air

Loxone Wallbox to stacja ładowania, która umożliwia dynamiczne ładowanie od 1,38kW do 11kW dla pojazdów elektrycznych.

Dzięki solidnemu interfejsowi Air, urządzenie jest zintegrowane z systemem Loxone i zapewnia całą swobodę w zarządzaniu energią.
Aby rejestrować energię elektryczną, licznik energii może być łatwo zamontowany na zintegrowanej szynie DIN i podłączony do interfejsu Modbus w urządzeniu.
Opcjonalnie, produkty takie jak NFC Code Touch, Touch Pure Flex,... mogą być zamontowane bezpośrednio na urządzeniu, aby ustawić tryb ładowania lub wykonać dowolną inną kontrolę.

Arkusz danych Wallbox 11kW 16A Air

Spis treści


Montaż

Zamocuj Wallbox w pionie, jak pokazano, przykręcając go do solidnej powierzchni. Wybierz śruby i materiał mocujący w zależności od powierzchni:

Następnie podłącz się zasilanie:

W przypadku zastosowania modułu wtykowego, może on być zasilany przez wyjście 24V:

Opcjonalnie można podłączyć i zainstalować licznik energii:

Następnie zakładany jest przezroczysty panel przedni. W przypadku zastosowania panelu, przewody przyłączeniowe dla modułu wtykowego należy wyprowadzić przez otwór z przodu. Przezroczysty panel przedni mocowany jest za pomocą 6 dołączonych śrub:

W przypadku opcjonalnego modułu wtykowego najpierw przykręca się jego ramę montażową do panelu przedniego, a następnie podłącza się moduł i wkłada go do ramy:

Na koniec nakładamy ozdobną okładkę i zatrzaskujemy ją na krawędziach:

Następnie, napięcie sieciowe jest aktywne i Wallbox jest gotowy do parowania.


Uruchomienie

Następnie należy wykonać procedurę parowania


Programowanie

Loxone Wallbox jest programowany i ustawiany za pomocą bloku funkcyjnego $$LINK::www.loxone.com/help/[email protected]$$ w Loxone Config:


Stan diody LED

LED stanu Opis

Urządzenie jest w trybie parowania, gotowe do parowania.

Urządzenie zostało właśnie sparowane lub zrestartowane i jest teraz online.
Wyświetlane tylko raz.

Urządzenie nie może nawiązać połączenia z Miniserverem za pośrednictwem bezprzewodowego interfejsu Air lub nie jest już sparowane.

Urządzenie zostało wybrane w Loxone Config i identyfikuje się.

Standby lub ładowanie, brak zdarzeń.
Jeśli dioda w ogóle się nie świeci, urządzenie nie ma zasilania.

Ładowanie rozpoczęte.
Tylko wyświetlane przez 30 s.

Ładowanie wstrzymane.
Tylko wyświetlane przez 30 s.

Błąd ładowania.

Powierzchniowe prowadzenie kabli

Jeżeli kable zasilające są prowadzone do Wallboxa na powierzchni, to w oznaczonych miejscach można zamontować dodatkowe dławiki kablowe do tego celu:

Alternatywnie kable mogą być doprowadzone na dole pod ramą montażową. W tym celu w oznaczonych miejscach należy wykonać odpowiednie wycięcie dla zastosowanych kabli:


Aktory

Krótki opis Jednostka
API Connector Tekst
Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Charging error Zgłasza błąd ładowania. - 0/1
Fault current Zgłasza prąd zakłóceniowy. - 0/1
Status online Wallbox Air Cyfrowy 0/1
Temperatura systemu °
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Monitoruj status online Po wybraniu tej opcji użytkownik będzie powiadamiany za pośrednictwem Statusu systemu lub Mailera, jeśli urządzenie nie będzie już dostępne lub przejdzie w stan offline. -
Numer seryjny Numer seryjny urządzenia Air -
Typ urządzenia Typ urządzenia Air -
Dokumenty

Arkusz danych Wallbox 11kW 16A Air