Wallbox Air

Loxone Wallbox to stacja ładowania, która umożliwia dynamiczne ładowanie od 1,38kW do 11kW dla pojazdów elektrycznych.
Dzięki interfejsowi Air, urządzenie jest zintegrowane z systemem Loxone i zapewnia całą swobodę w zarządzaniu energią.
Aby rejestrować energię elektryczną, licznik energii można łatwo zamontować na zintegrowanej szynie DIN i podłączyć do interfejsu Modbus w urządzeniu.
Można zamontować produkty takie jak NFC Code Touch, Touch Pure Flex,..., aby ustawić tryb ładowania lub wykonać inne sterowanie.

Arkusz danych Wallbox 11kW 16A Air

Spis treści


Montaż

Zamocuj ramę montażową pionowo, jak pokazano w czterech miejscach, przykręcając ją do solidnej powierzchni. Wybierz śruby i materiał mocujący w zależności od powierzchni:

Następnie włóż Wallbox w górną część ramy montażowej i dokręć go w dolnej części dwoma dostarczonymi śrubami:

Następnie podłącz się zasilanie:

W przypadku zastosowania modułu wtykowego, może on być zasilany przez wyjście 24V:

Opcjonalnie można podłączyć i zainstalować licznik energii:

Następnie zakładany jest przezroczysty panel przedni. W przypadku zastosowania panelu, przewody przyłączeniowe dla modułu wtykowego należy wyprowadzić przez otwór z przodu. Przezroczysty panel przedni mocowany jest za pomocą 6 dołączonych śrub:

W przypadku opcjonalnego modułu wtykowego najpierw przykręca się jego ramę montażową do panelu przedniego, a następnie podłącza się moduł i wkłada go do ramy:

Na koniec nakładamy ozdobną okładkę i zatrzaskujemy ją na krawędziach:

Następnie, napięcie sieciowe jest aktywne i Wallbox jest gotowy do parowania.


Uruchomienie

Następnie wykonaj procedurę parowania


LED Status

Status LED Opis

Urządzenie jest w trybie parowania, gotowe do parowania.

Urządzenie właśnie zostało sparowane lub zrestartowane i jest teraz online.
Wyświetlane tylko raz.

Urządzenie nie może nawiązać połączenia z Miniserverem za pośrednictwem interfejsu bezprzewodowego Air lub nie jest już sparowane.

Urządzenie zostało wybrane w Loxone Config i identyfikuje się.

Czuwanie lub ładowanie, brak zdarzeń.
Jeśli dioda LED w ogóle się nie świeci, urządzenie nie jest zasilane.

Ładowanie rozpoczęte.
Wyświetlane przez 30 s.

Ładowanie wstrzymane.
Wyświetlane przez 30 s.

Błąd ładowania.

Aktory

Krótki opis Jednostka
API Connector Tekst
Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Status online Wallbox Air Cyfrowy 0/1
Temperatura systemu °
Prąd awaryjny Cyfrowy 0/1
Charging error Zgłasza błąd ładowania. - 0/1
Fault current Zgłasza prąd zwarciowy. - -
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Monitoruj status online Po wybraniu tej opcji użytkownik będzie powiadamiany za pośrednictwem Statusu systemu lub Mailera, jeśli urządzenie nie będzie już dostępne lub przejdzie w stan offline. -
Numer seryjny Numer seryjny urządzenia Air -
Typ urządzenia Typ urządzenia Air -
Dokumenty

Arkusz danych Wallbox 11kW 16A Air
Arkusz danych Wallbox 7.4kW 32A Air