Walidacja

Użycie

Często sensowne jest ograniczenie dopuszczalnego zakresu sygnału w celu ujawnienia nieprawidłowych wartości lub, na przykład, w celu rozpoznania wadliwego czujnika.
Walidacja jest ważnym ustawieniem, szczególnie w przypadku czujników temperatury.

Podstawowe programowanie

Aby aktywować wyjście (Q), zaznacz pole wyboru „Pokaż wyjście błędu”.

Aby móc korzystać z sprawdzania poprawności, wystarczy aktywować pole wyboru „Zastosuj walidację” we właściwościach odpowiednich danych wejściowych.

Dopuszczalny zakres wartości jest zdefiniowany w dwóch polach Wartość minimalna i Wartość maksymalna. Jeśli wartość sygnału na wejściu leży pomiędzy tymi dwiema wartościami, wartość wejściowa jest również wyprowadzana na wyjściu (AQ). Jeśli jednak wartość wejściowa jest poza tym zakresem, ustawiona wartość standardowa jest wysyłana na wyjście analogowe (AQ) i włącza się wyjście błędu (Q).

Dopóki sygnał znajduje się w dopuszczalnym zakresie, dokładnie ta wartość jest wysyłana na wyjście (AQ). Jeśli ten obszar pozostanie (AQ) przeskakuje do wartości standardowej, a wyjście (Q) błędu staje się aktywne.

Przykład

W tym przykładzie powiadomienie jest wysyłane, gdy temperatura opuści określony zakres, a wyjście błędu staje się aktywne.