Urządzenie EEBUS

EEBUS jest otwartym standardem dla urządzeń sieciowych różnych producentów i branż. Głównym celem jest zwiększenie efektywności energetycznej.
Aby uzyskać aktualne informacje na temat zastosowań i możliwości, można odwiedzić stronę internetową Inicjatywy EEBUS.

Z EEBUS są zdefiniowane różne przypadki użycia.
Tylko przypadek użycia HVAC jest obecnie obsługiwany przez Loxone, są to urządzenia do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.
Urządzenia są zintegrowane poprzez sieć za pomocą protokołu SHIP.

Aktualny Miniserver jest wymagany dla EEBUS, Miniserver Gen.1 nie jest obsługiwany!

Firma Vaillant oferuje pompy ciepła z przyłączem EEBUS, które można zintegrować w sposób opisany w przykładzie konfiguracji.

Spis treści


Przykład konfiguracji

Wymagania:

Używany jest obecny Miniserver.
Urządzenia EEBUS są podłączone do sieci, skonfigurowane dla tej sieci i dostępne.
Funkcja lub interfejs EEBUS została aktywowana i włączona w urządzeniu

Weźmy jako przykład pompę ciepła Vaillant

Najpierw otwiera się aplikacja multiMATIC urządzenia, a EEBUS jest aktywowany w menu ustawień:

Następnie rozpoczyna się wyszukiwanie w sieci w Loxone Config, po czym urządzenie po krótkim czasie pojawia się w wyszukiwaniu, jeśli zostało znalezione:

Dodaj urządzenie za pomocą znaku + do programu i zapisz program w Miniserverze.

Następnie urządzenie musi jeszcze wyrazić zgodę na komunikację z Miniserverem.
Trzeba to zrobić ponownie w aplikacji multiMATIC urządzenia, gdzie Miniserver powinien być już wymieniony wśród dostępnych urządzeń.
Wybierz najpierw Miniserver, a następnie naciśnij przycisk, aby dodać go do listy zaufanych urządzeń:

W drzewie peryferii programu Loxone Config urządzenie powinno być teraz zaznaczone na zielono.
Następnie można wyszukać dostępne wejścia i wyjścia klikając przycisk Wyszukaj peryferia:

Po dodaniu dostępne wejścia i wyjścia są dostępne w drzewie peryferii do wykorzystania w programowaniu:


Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Status online Urządzenie EEBUS Wskazuje, czy urządzenie jest dostępne przez Miniserver.
Diagnostyka urządzeń Air
Diagnostyka urządzeń Tree
Diagnostyka rozszerzeń
Cyfrowy 0/1
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Adres Adres IP i port urządzenia -
Monitoruj status online Po wybraniu tej opcji użytkownik będzie powiadamiany za pośrednictwem Statusu systemu lub Mailera, jeśli urządzenie nie będzie już dostępne lub przejdzie w stan offline. -