Urządzenia Internorm I-tec

Instrukcje dotyczące uruchamiania i pracy z urządzeniami Internorm I-tec.

PODSTAWOWE INFORMACJE

Aktualnie obsługiwane urządzenia I-tec:

 • I-tec wentylacja
 • I-tec zacienianie
 • I-tec zdalne sterowanie
 • I-tec kontakt okienny (od wersji 8.3 Loxone Config)

Po nauczeniu urządzenia na Internorm Extension, wszelkie dotychczasowe przypisane wartości zostaną usunięte.

 

WENTYLACJA I-TEC

Aby obsługiwać urządzenie Internorm, należy je najpierw nauczyć. Instrukcja uczenia urządzenia znajduje się tutaj. Jeśli urządzenie zostało już wcześniej nauczone, konieczne jest jego ponowne nauczenie. Instrukcje są następujące:
Trzymaj przycisk StandBy (aż wszystko się wyłączy) -> Przytrzymaj przycisk + przycisk Auto przez 10 sekund -> migają wszystkie diody LED -> w ciągu 15 sekund naciśnij przycisk – -> urządzenie można teraz nauczyć.

Instrukcja wentylacji I-Tec

Po dodaniu urządzenia możesz pracować z następującymi obiektami:

 • Temperatura powietrza wywiewanego = temperatura powietrza w pomieszczeniu
 • Temperatura świeżego powietrza = temperatura powietrza wlotowego z zewnątrz
 • Temperatura wydmuchiwanego powietrza = temperatura powietrza po opuszczeniu wymiennika (na drodze na zewnątrz)
 • Prędkość wentylacji 0 – 100%
 • Tryby:
  0 = Wlot + wylot
  1 = Wlot
  2 = Wylot

We właściwościach urządzenia można włączyć wejścia diagnostyczne

 • Kody błędów
 • Należy wymienić filtr

W sytuacji, kiedy urządzeniem nie da się sterować, ale można odczytać wartości wejściowe, sprawdź kod błędu. Jeśli na wyjściu wystąpił błąd 100, należy zadzwonić do Internorm i aktualizować urządzenie wentylacyjne I-tec.

Możliwe kody błędów:

Kod:

Opis:

100

Urządzenie I-Tec wymaga aktualizacji

101

Błąd: Zewnętrzny czujnik temperatury (błąd granicy min/max)

102

Błąd: Zewnętrzny czujnik świeżego powietrza (błąd granicy min/max)

103

Błąd: Wyciąg czujnik temp. (granica min/max)

104

Błąd: Czujnik wilgotności (zakres pomiaru)

105

Błąd: Odprowadzanie z domu (błąd w obrotach)

106

Błąd: Doprowadzenie (odchylenie w obrotach)

107

Błąd: Zasilanie (granica min/max)

108

Błąd: Eeprom (suma kontrolna)

110

Błąd: I2C komunikacja z Eeprom

111

Błąd: I2C komunikacja z HMI Port Expander

112

Błąd: I2C komunikacja z czujnikiem temperatury HMI

114

Błąd: Czujnik temperatur HMI (granica min/max)

115

Błąd: RS232 komunikacja z Modułem WRM

 

ZACIENIANIE I-TEC

Urządzenie należy w pierwszej kolejności nauczyć (intrukcja tutaj).

W Loxone Config, zacienianie I-tec reprezentuje funkcjonalny blok Zintegrowane żaluzje. Użyj go, przeciągając wyuczone urządzenie na pulpit. We właściwościach wybierz rodzaj zacieniania (rolety lub żaluzje) i dostosuj czasy jazdy.

 

ZDALNE STEROWANIE I-TEC

Urządzenie należy w pierwszej kolejności nauczyć (intrukcja tutaj).

Po nauczeniu urządzenia w Configu pojawią się wejścia przycisków (po 2 wejścia na kanał) jako wejścia cyfrowe.

 

KONTAKT OKIENNY I-TEC

Od wersji 9 Configu w programowaniu można integrować kontakty okienne
I-Tec. Urządzenie należy w pierwszej kolejności nauczyć (intrukcja tutaj).

Po utworzeniu kontaktu okiennego dostępne są następujące wejścia:

 

UŻYCIE

Kontakt okienny zapewnia wyjście analogowe „Pozycja“ i dwa wejścia cyfrowe „Zamknięte“ i „Uchylone“.

POZYCJE

Wejście analogowe dla Pozycji działa w ten sam sposób, co uchwyt okienny Air.

0: Nieznana – brak danych, ten stan może wystąpić po nauczeniu urządzenia,
status zaktualizuje się po otwarciu okna.

1: Zamknięte – okno zamknięte i zablokowane.

2: Uchylone

3: Otwarte – okno jest otwarte

WEJŚCIE CYFROWE „ZAMKNIĘTE”

Wyświetla zamknięcie okna. Jeśli jest aktywne, oznacza to, że okno jest zamknięte.

WEJŚCIE CYFROWE „UCHYLONE”

Wyświetla uchylenie okna. Jeśli jest aktywne, oznacza to, że okno jest uchylone.

WEJŚCIA DIAGNOSTYCZNE

Wejścia diagnostyczne są ukryte i można je wyświetlić za pomocą pola wyboru „Pokaż diagnostykę wejścia” w oknie właściwości kontaktu okiennego.

WEJŚCIE „POJEMNOŚĆ BATERII” I „SŁABA BATERIA”

Pojemność baterii jest aktualizowana wraz ze statusem kontaktu okiennego.

Jeśli pojemność baterii nie jest wyświetlana, okno nie zmieniło pozycji od czasu nauczenia w systemie.

WEJŚCIE DIAGNOSTYCZNE „STATUS ONLINE”

Wejście wskazuje, czy komunikacja z kontaktem okiennym jest w toku. W normalnych okolicznościach status online jest aktualizowany co 10 minut, chyba że kontakt okienny jest w trybie offline.

Może cię zainteresować

Na naszym blogu znajdziesz wiele artykułów na temat automatycznego sterowania zacienianiem oraz wyboru odpowiedniego typu zacieniania, które mogą zainteresować ciebie lub twoich klientów: