Uruchomienie urządzeń Internorm I-TEC

Instrukcja uruchomienia urządzeń I-tec

 

Ogólnie

Dowiedz się więcej o obsługiwanych urządzeniach Internorm I-tec

Następujące urządzenia I-tec mogą być obecnie używane z rozszerzeniem Internorm:

 • Wentylacja I-tec
 • Zacienianie I-tec
 • Nadajnik ręczny I-tec
 • Kontakt okienny I-tec (od Loxone Config w wersji 9.1)

 

Gdy tylko urządzenie zostanie zaprogramowane w rozszerzeniu Internorm, wszystkie poprzednie przypisania urządzeń zostaną usunięte.

WENTYLATOR I-TEC

Aby móc sterować wentylacją I-tec za pomocą Miniservera, urządzenie musi zostać zaprogramowane w Internorm Extension.
Sposób uczenia wentylacji I-tec można znaleźć tutaj.

Jeśli wentylator został już zaprogramowany, należy go najpierw odblokować.
Aby odblokować, wykonaj następujące czynności:

Tryb czuwania (przytrzymaj przycisk – aż wszystko się wyłączy): przytrzymaj
przycisk + i przycisk Auto przez 10 sekund -> wszystkie diody migają ->
przycisk – naciśnij w ciągu 15 sekund -> wentylator odblokowany.

Instrukcja użytkowania wentylacji I-tec

Urządzenie jest teraz wymienione w drzewie peryferii.

W programie dostępne są następujące obiekty:

 • Temperatura powietrza wywiewanego = temperatura powietrza zasysanego do pomieszczenia
 • Temperatura powietrza świeżego = temperatura zasysanego powietrza zewnętrznego
 • Temperatura powietrza wywiewanego = temperatura powietrza wywiewanego za wymiennikiem ciepła
 • Wilgotność = wilgotność powietrza zasysanego do pomieszczenia
 • Prędkość wentylatora 0-100%
 • Tryb:
  • 0 = powietrze nawiewane i wywiewane
  • 1 = powietrze nawiewane
  • 2 = powietrze wywiewane

We właściwościach urządzenia można również aktywować wejścia diagnostyczne.
Wyświetlane są również następujące informacje:

 • kod błędu
 • Konieczna wymiana filtra

 

Jeśli wentylator nie reaguje na aktywację, ale można odczytać wartości czujnika, należy sprawdzić wyjście błędu. Jeśli wyświetli się kod błędu 100, konieczna jest aktualizacja wentylatora przez partnera Internorm.

Możliwe kody błędów wentylatora:

kod

opis

błąd

100

Przestarzałe oprogramowanie układowe

Skontaktuj się z partnerem Internorm, aby otrzymać aktualizację oprogramowania.

101

Błąd czujnika temperatury powietrza wywiewanego

Wartości temperatury poza prawdopodobnymi granicami. Skontaktuj się z partnerem Internorm.

102

Błąd czujnika temperatury świeżego powietrza

Wartości temperatury poza prawdopodobnymi granicami. Skontaktuj się z partnerem Internorm.

103

Błąd czujnika temperatury powietrza w pomieszczeniu

Wartości temperatury poza prawdopodobnymi granicami. Skontaktuj się z partnerem Internorm.

104

Błąd czujnika wilgotności

Wartości wilgotności poza prawdopodobnymi wartościami granicznymi. Skontaktuj się z partnerem Internorm.

105

Błąd wentylatora wyciągowego

Silnik wentylatora jest zablokowany: Sprawdź, czy w kanałach wentylacyjnych nie ma widocznych przedmiotów. Jeśli problemu nie można rozwiązać, skontaktuj się z partnerem Internorm.

106

Błąd wentylatora powietrza nawiewanego

Silnik wentylatora jest zablokowany: Sprawdź, czy w kanałach wentylacyjnych nie ma widocznych przedmiotów. Jeśli problemu nie można rozwiązać, skontaktuj się z partnerem Internorm.

107

Błąd napięcia zasilania

Elektronika wentylatora zgłasza problemy z zasilaniem. Skontaktuj się z partnerem Internorm.

108

Błąd pamięci EEPROM

Wartości konfiguracyjne mogą nie zostać prawidłowo zapisane. Skontaktuj się z partnerem Internorm.

110

Błąd komunikacji EEPROM

Wartości konfiguracyjne mogą nie zostać prawidłowo zapisane. Skontaktuj się z partnerem Internorm.

111

Błąd komunikacji klucza sterującego

Nie można sprawdzać przycisków sterujących. Sprawdź, czy panel sterowania jest prawidłowo zamontowany na wentylatorze. Jeśli nie ma widocznych problemów, skontaktuj się z partnerem Internorm.

112

Błąd komunikacji czujnika temperatury

Nie można sprawdzić czujnika temperatury. Sprawdź, czy panel sterowania jest prawidłowo zamontowany na wentylatorze. Jeśli nie ma widocznych problemów, skontaktuj się z partnerem Internorm.

114

Błąd czujnika temperatury powyżej wartości granicznej

Czujnik temperatury zgłasza wartość poza prawdopodobnymi granicami. Skontaktuj się z partnerem Internorm.

115

Błąd komunikacji modułu radiowego

Wentylator utracił połączenie z modułem radiowym. Sprawdź, czy panel sterowania jest prawidłowo zamontowany na wentylatorze. Jeśli nie ma widocznych problemów, skontaktuj się z partnerem Internorm.

 

 

Zacienianie I-TEC

Aby móc sterować cieniowaniem I-tec za pośrednictwem serwera miniserver, należy najpierw nauczyć urządzenia.

Szczegóły dotyczące nauczania w urządzeniu I-tec można znaleźć tutaj .

W Loxone Config sterowanie zacienianiem I-tec jest zintegrowane z modułem automatycznych rolet.

 Przeciągnij wstawione zacienianie Internorm I-tec na wybraną stronę programu.

Rodzaj kurtyny (roleta lub żaluzja) można ustawić we właściwościach.
Możesz tutaj również ustawić czas podróży dla całej trasy.
Aby to zrobić, zatrzymaj całkowity ruch rolety. Ustawiony czas przejazdu służy do poprawnej wizualizacji i nie ma wpływu na sterowanie zacieniowaniem.

UWAGA: System cieniowania I-Tec komunikuje się również ze słabą baterią i można go zaprogramować. Jeśli jednak polecenie ruchu nadejdzie po nauczeniu, zostanie wykonane tylko przy dobrze naładowanej baterii. Jeśli poziom naładowania baterii spadnie poniżej 20%, sterowanie jest zawodne.

Szczegóły dotyczące funkcji bloku można znaleźć tutaj .

 

NADAJNIK RĘCZNY I-TEC

Aby móc sterować ręcznym nadajnikiem I-tec za pomocą Miniservera, urządzenie musi zostać zaprogramowane w Internorm Extension.
Szczegóły dotyczące programowania nadajnika ręcznego I-tec można znaleźć  tutaj.

Po zaprogramowaniu nadajnika ręcznego punkty dotykowe w Loxone Config mogą być używane jako wejścia cyfrowe. Wejście w górę i w dół jest dostępne dla każdego z 4 kanałów.
Trzeci przycisk służy do zmiany kanału.

 

KONTAKTRON I-TEC

Od wersji Loxone Config w wersji 9.1 można również nauczyć kontakt okienny I-tec na Miniserver. Jeśli kupiłeś kontakt okienny przed marcem 2018 r., Możliwe, że kontakt okienny nie używa jeszcze wymaganego oprogramowania układowego. W celu aktualizacji oprogramowania sprzętowego skontaktuj się z obsługą klienta firmy Internorm. Styk okienny I-Tec musi używać przynajmniej wersji oprogramowania B11211. Styku okiennego I-Tec nie można zaktualizować przez Mniserver.

Szczegóły dotyczące uczenia styków okiennych I-tec można znaleźć tutaj.

Po zaprogramowaniu styku okiennego dostępne są następujące wejścia:

Obsługa

Styk okienny oferuje wejście analogowe „Pozycja” i dwa wejścia cyfrowe „Zamknięte” i „Pochylone”.

Pozycja

Wejście analogowe „Pozycja” działa jak wejście o tej samej nazwie na klamce okna Air.

0: nieznane

nie otrzymałem jeszcze żadnych danych, może się to zdarzyć na początku po nauczaniu. Aby to zrobić, na chwilę otwórz lub zamknij okno, a następnie status zostanie zaktualizowany

1: Zamknięte:  Okno całkowicie zamknięte i zaryglowane

2: pochylony

3: otwarte:  okno niezablokowane. Nawet uchylone okna są rozpoznawane jako otwarte

 

Wejście cyfrowe „Zamknięte”

Wskazuje, że okno jest zablokowane. Kiedy WŁĄCZONE okno jest zablokowane.

 

Wejście cyfrowe „przechylone”

Wskazuje, czy okno jest uchylone. Gdy WŁ. Okno jest uchylone.

 

Wejście diagnostyczne

Wejścia diagnostyczne są wejściami ukrytymi i można je wyświetlić w oknie właściwości styku, klikając „Pokaż wejścia diagnostyczne”.

Stan baterii na wejściu diagnostycznym i słaba bateria

Stan baterii jest aktualizowany w tym samym czasie, co stan okna.

Jeśli stan baterii nie jest wyświetlany, okno nie zostało jeszcze przesunięte od czasu uczenia.

 

Stan online wejścia diagnostycznego

Status online pokazuje, czy aktualizacje statusu były regularnie otrzymywane od kontaktu okiennego. W normalnej pracy styk powinien zgłaszać swój stan co najmniej co 10 minut. Jeśli ta wiadomość nie została odebrana, kontakt jest ustawiony w trybie offline.