Tryb uruchomienia

Tryb uruchamiania został usunięty w bieżącej wersji Loxone Config i nie jest już dostępny.

Tryb uruchomienia pozwala łatwo sprawdzić okablowanie.

PODSTAWOWA FUNKCJA

W trybie uruchomienia system można przetestować za pomocą wizualizacji, dzięki czemu można sprawdzić poprawność podłączenia przycisków i odbiorników.

W zależności od skonfigurowanego sprzętu tworzony jest specjalny plik konfiguracji Loxone i ładowany na miniserver. Po zakończeniu trybu uruchamiania tworzony jest raport z testu.

 

ROZPOCZNIJ TRYB URUCHOMIENIA

Aby uruchomić tryb uruchamiania, kliknij przycisk Tryb uruchamiania na karcie Diagnostyka.

Następnie potwierdź komunikat informacyjny.

W zależności od skonfigurowanego sprzętu, specjalny plik konfiguracyjny Loxone jest teraz tworzony i ładowany na miniserver. Utworzone programowanie zostanie oczywiście zapisane.

Teraz możesz używać wizualizacji do sprawdzania wejść i wyjść.

         

Aby zakończyć tryb uruchamiania, ponownie kliknij przycisk Tryb uruchamiania.

Oryginalne programowanie jest teraz ładowane z powrotem na miniserver. Automatycznie wygenerowany raport z testu jest również otwierany w edytorze tekstu.