Tryb pracy

Dzięki trybom pracy funkcje mogą być uruchamiane w zależności od daty lub w określonych okazjach. Pozwala to np. na dostosowanie czasów ogrzewania w zimie lub podczas nieobecności.

Automatyczna konfiguracja wykorzystuje zdefiniowane wcześniej tryby pracy i odpowiednio je łączy.

Spis treści


Przykład programowania

W drzewie peryferii znajdują się już predefiniowane tryby pracy:

Aktywacja trybów pracy przez wyjście

Aby użyć trybu pracy jako wyjścia cyfrowego, należy wybrać tryb w drzewie peryferyjnym, kliknąć na "Wstaw odnośnik wyjściowy" w pasku menu i podłącz go do żądanej logiki:

W tym przykładzie aktywujemy tryb pracy "Nieobecność" poprzez przełącznik:

Aktywacja trybów pracy poprzez czas pracy

Przyporządkowujemy tryb pracy "Urlop" do utworzonego czasu pracy "Urlop zimowy". W ustawionym terminie powiązany tryb pracy staje się aktywny:

W przypadku świąt specyficznych dla danego kraju tryby pracy są już zapisane.

Używanie trybów pracy w programowaniu

Jeżeli tryb pracy jest używany jako wejście cyfrowe, to tryb ten można przeciągnąć z drzewa peryferii na stronę programowania i podłączyć.
To pozwala trybowi pracy wyzwalać określone działania, gdy jest aktywny.


Tworzenie trybu pracy

Za pomocą opcji "Tryb pracy" można stworzyć zdefiniowany przez użytkownika tryb pracy:

Ten tryb pracy może być następnie ponownie aktywowany poprzez logikę lub czas pracy lub działania sterujące poprzez wejście cyfrowe. 

Film instruktażowy użycia trybów pracy w oświetleniu

Film instruktażowy trybów pracy (ogólnie)