Tryb pracy

Użycie

Tryb pracy służy do automatycznego dostosowywania zachowania sterowania domem w określonych porach (lato / zima) i okazjach (wakacje, nieobecność), na przykład, gdy jesteś nieobecny lub gdy wzrasta zapotrzebowanie na ciepło.

Film instruktażowy użycia trybów pracy w oświetleniu

Film instruktażowy trybów pracy (ogólnie)

Podstawowe programowanie

Tryby pracy mogą wpływać na poszczególne bloki konstrukcyjne. Jedenaście trybów pracy jest już wstępnie zdefiniowanych w Loxone Config : Alarm, dom w hibernacji,dzień wolny, nieobecność, przyjęcie, sezon chłodzenia, sezon grzewczy, symulacja obecności, święto, urlop, zwiększone zapotrzebowanie na ciepło.

 

STWÓRZ TRYB PRACY

Kliknij „Tryby pracy” w drzewie urządzeń peryferyjnych. Następnie pojawi się karta trybów pracy, w której możesz utworzyć nowy tryb pracy.

 

Skróty klawiszowe:

F3 = Wyszukaj stronę programowania / przejdź do strony programowania
F4 = Dodaj urządzenia peryferyjne
F5 = Wstaw blok programu

 

NOWE TRYBY PRACY

Nazwij swój tryb pracy. W tym przykładzie używamy „ferii zimowych”.

 

UTWÓRZ WPIS KALENDARZA

Aby zdefiniować tryb działania ferii zimowych, tworzymy pozycję zasu pracy. Możesz użyć skrótu „F4”, aby wyszukać „Czasy pracy”, albo postępuj jak pokazano na zrzucie ekranu.

 

USTAW TRWANIE TRYBU

Tutaj utworzony wpis kalendarza nazywany jest „Ferie zimowe”. Wpis ma teraz przypisany typ, tj. Tryb pracy, który powinien być aktywny w tym okresie. Tak więc w naszym przypadku „Ferie zimowe”. Określa również, czy i jak należy powtórzyć wpis.

 

URUCHOM RĘCZNIE TRYB PRACY

Tryb pracy można również uruchomić bezpośrednio za pomocą przycisku.

Od Loxone Config w wersji 8.3 i najnowszej aplikacji Smart Home tryb pracy można również aktywować przez wizualizację na określony czas. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej dokumentacji online w części czasy pracy-wizualizacja.

UŻYJ TRYBU PRACY

Możesz wstawić nową linię dla trybu pracy we wszystkich blokach, w których znajduje się harmonogram. Teraz definiujesz czasy przełączania, które mają zastosowanie tylko wtedy, gdy ten tryb pracy jest aktywny.

Aby wstawić, po wybierz tryb pracy z menu rozwijanego.

Jeśli kilka trybów pracy jest aktywnych jednocześnie, priorytet ma pierwsza linijka.

Przykład

Ta przykładowa konfiguracja pokazuje, jak poprawnie utworzyć tryb pracy.

W tym przykładzie została utworzona nowa pozycja kalendarza o nazwie „Czas zimowy” i połączona ze zdefiniowanym przez użytkownika trybem pracy „Czas zimowy” (wybieranym w opcji Typ).

Następnie nowo utworzony tryb pracy został dodany jako nowy wiersz w harmonogramie i zdefiniowano czas przełączania. Jeśli znacznik wyboru jest ustawiony na „Konieczna aktywacja”, wejście wyzwalające musi otrzymać impuls, aby aktywować czas przełączania.

„Impuls zmierzchu” można znaleźć pod „czasami” w drzewie peryferyjnym. Jeśli ten impuls zostanie aktywowany, zegar włącza się i włącza się oświetlenie choinki. O 23:30, zgodnie z ustawieniem harmonogramu, choinka jest  wyłączana.