Tree Turbo

Interfejs Loxone Tree Turbo umożliwia podłączenie urządzeń Tree Turbo i jest dostarczany przez Audioserver lub Miniserver Compact.

Spis treści


Podłączanie urządzeń Tree Turbo

Do interfejsu Tree Turbo Audioservera lub Miniservera Compact można podłączyć maksymalnie 10 urządzeń Tree Turbo.
Możliwe są następujące topologie okablowania, przy maksymalnej długości 150m:

Kabel Loxone Tree może być użyty do okablowania. Użyj pary przewodów zielono-białych do podłączenia kabla Tree Turbo oraz pary przewodów pomarańczowo-białych 1,5 mm² (AWG16) do podłączenia zasilacza.

W przypadku dłuższych odcinków lub wielu urządzeń Tree Turbo o dużym poborze mocy należy zainstalować zasilacz bliżej nich lub zastosować kilka linii zasilających. Można również zastosować oddzielny przewód zasilający o większym przekroju.

Jeśli używane są oddzielne zasilacze, to nie trzeba łączyć wszystkich mas.

Interfejs Tree Turbo jest oparty na zupełnie innej technologii niż dobrze znany interfejs Tree. Dlatego interfejs Tree i interfejs Tree Turbo nie mogą być połączone! Linie danych Tree Turbo nie powinny być prowadzone razem z innymi liniami danych lub sygnałowymi w tym samym kablu.

Komunikacja Tree Turbo opiera się na protokole IP, dlatego w sieci pojawią się adresy IP wszystkich urządzeń Tree Turbo.

Jeżeli Audioserver lub Miniserver Compact znajdują się w sieci 10.10.10.x, muszą być ustawione na DHCP i zawsze muszą mieć przypisany ten sam adres przez router, ponieważ podłączone urządzenia Tree Turbo również komunikują się w tym zakresie adresów, w przeciwnym razie mogą wystąpić konflikty adresów IP.

Urządzenia Tree Turbo uruchamiają swój system operacyjny przez interfejs Tree Turbo po włączeniu zasilania. Dlatego Audioserver lub Miniserver Compact musi być również gotowy do pracy. Po upływie około jednej minuty urządzenie Tree Turbo jest gotowe i zaczyna migać na pomarańczowo.

Teraz można przystąpić do parowania urządzeń Tree Turbo.


Parowanie urządzeń Tree Turbo

Aby dodać urządzenia Tree Turbo, należy najpierw kliknąć interfejs Tree Turbo w programie Loxone Config, a następnie Wyszukiwanie Tree Turbo.

W otwartym oknie zostanie wyświetlona lista wszystkich podłączonych urządzeń Tree Turbo, które nie są jeszcze częścią programu:

Po podświetleniu jednego z urządzeń, zostanie ono zidentyfikowane przez miganie diody LED stanu lub sygnał dźwiękowy przez głośniki. Pozwala to na łatwą identyfikację i nadawanie nazw urządzeniom.

Wybierz żądane urządzenie, przypisz nazwę, pomieszczenie i miejsce instalacji, a następnie dodaj je do programu za pomocą przycisku Paruj urządzenie lub +.

W prawym oknie znajduje się lista wszystkich urządzeń, które są aktualnie używane w programie. Można je wyświetlić, klikając przycisk Pokaż moje urządzenia. Można także zastąpić istniejące urządzenie nowym urządzeniem tego samego typu, które zostało znalezione podczas wyszukiwania. Jest to przydatne, gdy trzeba zastąpić urządzenie lub dodać urządzenia do wstępnie skonfigurowanego programu. Wybierz urządzenie, które ma zostać dodane, oraz urządzenie, które ma zostać zastąpione. Kliknięcie przycisku ze strzałką skierowaną w prawo spowoduje zastąpienie starego urządzenia nowym w programie.

Aby zastosować zmiany, zapisz program w Miniserverze.

Dodane urządzenia są teraz gotowe do użycia i dostępne w drzewie peryferii pod odpowiednim interfejsem Tree Turbo.