Tree to Air Bridge

Tree to Air Bridge umożliwia integrację wielu urządzeń, które są wyposażone w technologię radiową Loxone Air, lub jako rozszerzenie zasięgu radiowego Loxone Air. Urządzenie jest podłączone do interfejsu Tree i posiada kompaktową obudowę ze zintegrowaną anteną. Ograniczając 50 urządzeń do jednej gałęzi drzewa, można nauczyć do 49 urządzeń Air na Tree to Air Bridge.

Może być stosowany na przykład w miejscach, gdzie zasięg radiowy z Air base nie jest już wystarczający, ale gdzie możliwe jest podłączenie do gałęzi Tree.

Arkusz danych Tree to Air Bridge

Spis treści


Uruchomienie

Bridge to Air jest zainstalowany w odpowiedniej obudowie.

Podłącz zasilacz i magistralę Tree.

Aby uzyskać najlepszy możliwy odbiór, upewnij się, że urządzenie nie jest otoczone metalowymi częściami.

Po włączeniu zasilania uruchamia się most Tree to Air, dioda LED statusu miga po krótkim czasie na pomarańczowo, jeśli połączenie z Miniserverem jest prawidłowe.

Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami


Nauczanie w urządzeniach Air

W Tree to Air można zaprogramować do 49 urządzeń Air. Jeśli na używanej gałęzi Tree znajdują się inne urządzenia Tree, liczba możliwych urządzeń Air jest zmniejszona. Maksymalna łączna liczba urządzeń Tree i Air, w tym Tree to Air Bridge na jednej gałęzi, wynosi zatem zawsze 50 urządzeń.

Nauka odbywa się w taki sam sposób, jak w przypadku Air base extension.

Aby to zrobić, postępuj zgodnie z instrukcjami nauki urządzeń Air.


Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Jednostka
Status online Air Base Extension Cyfrowy
Kanał wolny Air Base Extension Cyfrowy
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Monitoruj status online Jeśli zaznaczone, będziesz otrzymywał powiadomienia o niedostępności urządzenie (lub statusie offline) przez status systemu lub Cloud Mailer. -
Numer seryjny Określa numer seryjny urządzenia.
Dla Extensions: wybór 'Auto' jest możliwy jedynie wtedy, gdy tylko jedno Extension tego typu istnieje.
-
Typ urządzenia Typ urządzenia Tree -
Region (kanał) Region określa częstotliwość nadawania.
Należy zapoznać się z regulacjami prawnymi!
-
Wykonaj pojedynczo aktualizację urządzeń Air Zawsze aktualizowane jest jednocześnie tylko jedno urządzenie Air, przez co redukowane jest obciążenie kanału komunikacji bezprzewodowej. -
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Instalacja musi być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Instalacja wymaga instalacji w odpowiedniej obudowie, aby zapewnić ochronę przed kontaktem, wodą i brudem.

Urządzenia nie wolno używać do zastosowań krytycznych dla bezpieczeństwa.


Dokumenty

Arkusz danych Tree to Air Bridge