Tree to Air Bridge

Tree to Air jest używany do integracji różnych urządzeń, które są wyposażone w technologię bezprzewodową Loxone Air. Jest on podłączany poprzez interfejs Tree i posiada kompaktową konstrukcję z wbudowaną anteną. Ze względu na ograniczenie do 50 urządzeń na gałąź Tree, do mostka Tree to Air można podłączyć maksymalnie 49 urządzeń Air.

Może być stosowany na przykład w miejscach, gdzie zasięg radiowy z Air base nie jest już wystarczający, ale gdzie możliwe jest podłączenie do gałęzi Tree.

Arkusz danych Tree to Air Bridge

Spis treści


Uruchomienie

Bridge to Air jest zainstalowany w odpowiedniej obudowie.

Podłącz zasilacz i magistralę Tree.

Aby uzyskać najlepszy możliwy odbiór, upewnij się, że urządzenie nie jest otoczone metalowymi częściami.

Po włączeniu zasilania uruchamia się most Tree to Air, dioda LED statusu miga po krótkim czasie na pomarańczowo, jeśli połączenie z Miniserverem jest prawidłowe.

Następnie postępuj zgodnie z procedurą parowania w interfejsie Tree.


Nauczanie w urządzeniach Air

W Tree to Air można zaprogramować do 49 urządzeń Air. Jeśli na używanej gałęzi Tree znajdują się inne urządzenia Tree, liczba możliwych urządzeń Air jest zmniejszona. Maksymalna łączna liczba urządzeń Tree i Air, w tym Tree to Air Bridge na jednej gałęzi, wynosi zatem zawsze 50 urządzeń.

Podobnie jak Air Base Extension, Tree to Air nie działa jako repeater. Jeśli urządzenia Air mają komunikować się z systemem przez Tree to Air, muszą być z nim sparowane.

Instrukcje dotyczące parowania urządzeń Air.


Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Status online Air Base Extension Wskazuje, czy urządzenie jest dostępne przez Miniserver.
Diagnostyka urządzeń Air
Diagnostyka urządzeń Tree
Diagnostyka rozszerzeń
Cyfrowy 0/1
Kanał wolny Air Base Extension Wskazuje, czy urządzenie jest dostępne przez Miniserver.
Diagnostyka urządzeń Air
Diagnostyka urządzeń Tree
Diagnostyka rozszerzeń
Cyfrowy 0/1
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Monitoruj status online Po wybraniu tej opcji użytkownik będzie powiadamiany za pośrednictwem Statusu systemu lub Mailera, jeśli urządzenie nie będzie już dostępne lub przejdzie w stan offline. -
Numer seryjny Określa numer seryjny urządzenia.
Dla rozszerzeń: Wprowadź 'Auto', aby automatycznie sparować rozszerzenie z nieznanym numerem seryjnym.
Można tego użyć tylko wtedy, gdy istnieje tylko jedno rozszerzenie tego samego typu.
Zapisz w Miniserverze, aby sparować rozszerzenie.
Następnie należy załadować program z Miniservera, aby przenieść do programu rzeczywisty numer seryjny rozszerzenia.
-
Typ urządzenia Typ urządzenia Tree -
Region (kanał) Region określa częstotliwość nadawania.
Należy zapoznać się z regulacjami prawnymi!
-
Wykonaj pojedynczo aktualizację urządzeń Air Zawsze aktualizowane jest jednocześnie tylko jedno urządzenie Air, przez co redukowane jest obciążenie kanału komunikacji bezprzewodowej. -
Automatyczne parowanie urządzeń Air do… Do tego czasu urządzenia Air dodane ręcznie z numerem seryjnym będą parowane automatycznie, gdy tylko zostaną znalezione. -
Klucz szyfrowania Klucz do 128-bitowego szyfrowania AES komunikacji Air. Szesnastkowy, długość 32 bajtów. -
Odtwórz klucz szyfrowania Utwórz nowy klucz szyfrowania. Nauczone urządzenia będzie trzeba ponownie nauczyć! -
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Instalacja musi być przeprowadzona przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Urządzenie musi być zamontowane w obudowie elektrycznej, aby zapewnić ochronę przed kontaktem, wodą i pyłem.

To urządzenie nie może być używane jako część systemów krytycznych dla bezpieczeństwa.


Dokumenty

Arkusz danych Tree to Air Bridge