Tracker

Tracker jest używany do wyświetlania zdarzeń w interfejsie użytkownika.

Spis treści


Właściwości

Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
Ilość wiadomości Maksymalna liczba ostatnich zapisanych wiadomości. 2...100 -
Remanencja Wpisy powinny być jeszcze dostępne również po ponownym uruchomieniu programu - -
Przykład programowania

Najpierw w zakładce Wiadomości tworzony jest nowy tracker:

W poniższym przykładzie nadajemy trackerowi nazwę "Access House" i przeciągamy obiekt na stronę programowania.

W oknie właściwości można zdefiniować tekst dla dwóch stanów wartości cyfrowych lub przy zmianach wartości analogowych, albo wartości wyjść analogowych lub tekstowych zapisać do trackera za pomocą <v>.$$BR$ $Można również ustawić maksymalną ilość wpisów w trackerze.

Jeśli w naszym przykładzie dom zostanie otwarty, zostanie to wyświetlone w interfejsie użytkownika wraz ze znacznikiem czasu, nazwą trackera i identyfikatorem lub nazwą odpowiedniej osoby, która jest wyprowadzana z wyjścia tekstowego bloku uwierzytelniania.


Przypisz logger, mailer, caller, tracker w oknie właściwości

Alternatywnie w oknie właściwości różnych bloków można przypisać logger, mailer, caller i tracker.
W tym celu należy tylko stworzyć odpowiednią wiadomość i zdefiniować odbiorcę.
Wyjściem jest tekst lub wartość zdefiniowana w bloku.