Tracker

Użycie

Tracker może służyć do wyświetlania zdarzeń w wizualizacji. Można utworzyć dowolną liczbę modułów śledzących.

Podstawowe programowanie

Komunikaty o zmianach lub wyłączeniach

Te pola określają, które wiadomości są zapisywane w module śledzącym.

Przykład programowania

W tym przykładzie wyjściowy tekst TQ modułu autoryzacji jest również zapisany w module śledzącym.

Wprowadzono w „Komunikat przy załączeniu ” <v>. Za pomocą tego identyfikatora polecenia tekst jest przesyłane.
Liczbę wpisów można wykorzystać do ustalenia liczby wpisów, które tracker ma w wizualizacji.
Najstarsze wpisy są zawsze zastępowane nowymi.