Touch Pure CO2 Tree

Loxone Touch Pure CO2 Tree posiada pięć punktów dotykowych na szklanej powierzchni, które umożliwiają sterowanie najważniejszymi funkcjami pomieszczenia. Po dotknięciu przycisku słyszalne kliknięcie potwierdza czynność.

Duża centralna strefa dotykowa jest idealna do sterowania oświetleniem, natomiast strefy narożne nadają się do sterowania muzyką i zacienianiem. Całość oparta jest na standardzie przycisków $$LINK::https://www.loxone.com/plpl/smart-home/standardy-zalecenia/@Loxone$$. Przyciski mogą być również dowolnie wykorzystywane do innych zastosowań.

Posiada również sterowane światło orientacyjne, a zintegrowany czujnik mierzy temperaturę, wilgotność względną i CO2.

Należy pamiętać, że pomiar wilgotności odbywa się z pewnym opóźnieniem ze względu na obudowę. Czujnik Room Comfort Sensor lepiej nadaje się do szybkiego wykrywania zmian wilgotności.

Akrusz danych Touch Pure CO2 Tree

Spis treści


Montaż

Zainstaluj ramkę montażową w żądanym miejscu.

Podłącz zasilanie (zacisk pomarańczowy/biały) oraz przewody komunikacyjne Tree (zaciski zielone/białe). Krótko po włączeniu zasilania dioda LED będzie migać na pomarańczowo, jeśli okablowanie jest prawidłowe (połączenie z Tree Extension i Miniserverem jest ustanowione).

Umieść urządzenia poprzez zatrzaśnięcie go na ramie montażowej.


Uruchomienie

Następnie postępuj zgodnie z procedurą parowania w interfejsie Tree.


Kalibracja czujnika CO2

Czujnik CO2 automatycznie kalibruje się co tydzień, jeśli przez ten okres pracuje w trybie ciągłym.

Ręczna kalibracja czujnika CO2 nie jest konieczna, ale może być przeprowadzona w przypadku specjalnych zastosowań.
W tym celu należy najpierw upewnić się, że wartość CO2 w punkcie pomiarowym jest tak niska i stała, jak to tylko możliwe.
Następnie zmierz wartość CO2 w punkcie pomiarowym za pomocą odpowiedniego urządzenia pomiarowego.
Następnie, przypisz zmierzoną wartość do czujnika za pomocą polecenia device command lub webservice, w poniższym przykładzie 450ppm:

miniserver/dev/sys/wsdevice/nazwa-urządzenia-lub-serialnr/ForceRecalibration/450


Czujniki

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
T5 Połączone wejście dla 5-ciu punktów dotykowych zgodnie ze standardem przycisków Loxone. -
Temperature Podaje temperaturę powietrza. ° -40...125
Humidity Podaje wilgotność powietrza. % 0...100
CO2 Podaje wartość CO2. ppm 0...40000
Aktory

Krótki opis Opis Zakres wartości
Orientation light Wyjście cyfrowe do sterowania światłem orientacyjnym. 0/1
Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Status online Touch Pure CO2 Tree Wskazuje, czy urządzenie jest dostępne przez Miniserver.
Diagnostyka urządzeń Air
Diagnostyka urządzeń Tree
Diagnostyka rozszerzeń
Cyfrowy 0/1
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Monitoruj status online Po wybraniu tej opcji użytkownik będzie powiadamiany za pośrednictwem Statusu systemu lub Mailera, jeśli urządzenie nie będzie już dostępne lub przejdzie w stan offline. -
Numer seryjny Określa numer seryjny urządzenia.
Dla rozszerzeń: Wprowadź 'Auto', aby automatycznie sparować rozszerzenie z nieznanym numerem seryjnym.
Można tego użyć tylko wtedy, gdy istnieje tylko jedno rozszerzenie tego samego typu.
Zapisz w Miniserverze, aby sparować rozszerzenie.
Następnie należy załadować program z Miniservera, aby przenieść do programu rzeczywisty numer seryjny rozszerzenia.
-
Typ urządzenia Typ urządzenia Tree -
Pokaż przycisk 1 Udostępnij indywidualny przycisk -
Pokaż przycisk 2 Udostępnij indywidualny przycisk -
Pokaż przycisk 3 Udostępnij indywidualny przycisk -
Pokaż przycisk 4 Udostępnij indywidualny przycisk -
Pokaż przycisk 5 Udostępnij indywidualny przycisk -
Potwierdzenie dźwiękowe Potwierdzenie dźwiękowe po kliknięciu przycisku -
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Instalacja musi być przeprowadzona przez wykwalifikowanego technika zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Upewnij się, że urządzenie jest chronione przed wodą.

Urządzenie nie może być używane jako część systemów o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa.


Dokumenty

Akrusz danych Touch Pure CO2 Tree