Touch Pure CO2 Tree

Loxone Touch Pure CO2 Tree posiada pięć punktów dotykowych na szklanej powierzchni, które umożliwiają sterowanie najważniejszymi funkcjami pomieszczenia. Po dotknięciu przycisku słyszalne kliknięcie potwierdza czynność.

Duża centralna strefa dotykowa jest idealna do sterowania oświetleniem, natomiast strefy narożne nadają się do sterowania muzyką i zacienianiem. Całość oparta jest na standardzie przycisków $$LINK::https://www.loxone.com/plpl/smart-home/standardy-zalecenia/@Loxone$$. Przyciski mogą być również dowolnie wykorzystywane do innych zastosowań.

Posiada również sterowane światło orientacyjne, a zintegrowany czujnik mierzy temperaturę, wilgotność względną i CO2.

Należy pamiętać, że podczas pomiaru wilgotności występuje pewne opóźnienie ze względu na obudowę. Do szybkiego wykrywania zmian wilgotności lepiej nadaje się Czujnik klimatu pomieszczenia.

Akrusz danych Touch Pure CO2 Tree

Spis treści


Montaż

Zainstaluj ramkę montażową w żądanym miejscu.

Podłącz zasilanie (zacisk pomarańczowy/biały) oraz przewody komunikacyjne Tree (zaciski zielone/białe). Krótko po włączeniu zasilania dioda LED będzie migać na pomarańczowo, jeśli okablowanie jest prawidłowe (połączenie z Tree Extension i Miniserverem jest ustanowione).

Umieść urządzenia poprzez zatrzaśnięcie go na ramie montażowej.


Uruchomienie

Następnie wykonaj procedurę parowania


Czujniki

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
T5 Połączone wejście dla 5-ciu punktów dotykowych zgodnie ze standardem przycisków Loxone. -
Temperature Podaje temperaturę powietrza. ° -40...125
Humidity Podaje wilgotność powietrza. % 0...100
CO2 Podaje wartość CO2. ppm 0...40000
Aktory

Krótki opis Opis Zakres wartości
Orientation light Wyjście cyfrowe do sterowania światłem orientacyjnym. 0/1
Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Jednostka Zakres wartości
Status online Touch Pure CO2 Tree Cyfrowy 0/1
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Monitoruj status online Po wybraniu tej opcji użytkownik będzie powiadamiany za pośrednictwem Statusu systemu lub Mailera, jeśli urządzenie nie będzie już dostępne lub przejdzie w stan offline. -
Numer seryjny Określa numer seryjny urządzenia.
Dla Extensions: wybór 'Auto' jest możliwy jedynie wtedy, gdy tylko jedno Extension tego typu istnieje.
-
Typ urządzenia Typ urządzenia Tree -
Pokaż przycisk 1 Udostępnij indywidualny przycisk -
Pokaż przycisk 2 Udostępnij indywidualny przycisk -
Pokaż przycisk 3 Udostępnij indywidualny przycisk -
Pokaż przycisk 4 Udostępnij indywidualny przycisk -
Pokaż przycisk 5 Udostępnij indywidualny przycisk -
Potwierdzenie dźwiękowe Potwierdzenie dźwiękowe po kliknięciu przycisku -
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Instalacja musi być przeprowadzona przez wykwalifikowanego technika zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Upewnij się, że urządzenie jest chronione przed wodą.

Urządzenie nie może być używane jako część systemów o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa.


Dokumenty

Akrusz danych Touch Pure CO2 Tree