Touch&Grill – Blok

Blok ten umożliwia zintegrowanie funkcji Touch & Grill Air z systemem Loxone.
Można monitorować temperaturę, określać temperatury docelowe i ustawiać timery.
Na jedno urządzenie można utworzyć do 2 bloków funkcyjnych, np. do użytku w kuchni i w ogrodzie.
Tylko jeden z bloków funkcyjnych może jednocześnie zdalnie sterować Touch & Grill Air. Drugi jest ustawiony jako nieaktywny.
Blok można aktywować za pomocą wejścia (Afb). Na początku aktywny jest pierwszy wstawiony blok.
Wszelkie dotknięcia powierzchni dotykowej urządzenia są kierowane do wejścia T5 aktywnego bloku funkcyjnego.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
Ca Confirm alarm Potwierdzenie alarmu 0/1
Afb Activate function block Aktywuje sterowanie tym blokiem funkcyjnym za pomocą Touch & Grill. 0/1
DisT Disable touch controls Służy do ochrony przed niepożądanymi dotknięciami np. podczas czyszczenia lub transportu. 0/1
Off Off Impuls: Wyjścia są resetowane / wyłączane.
On: Blok jest zablokowany.
Dominujące wejście.
Nazwa podłączonego czujnika jest używana w interfejsie użytkownika.
0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Ay Alarm yellow sensor Aktywny, gdy alarm jest wyzwalany przez żółty czujnik. - 0/1
Ag Alarm green sensor Aktywny, gdy alarm jest wyzwalany przez czujnik zielony. - 0/1
At Alarm timer Aktywny, gdy alarm jest wyzwalany po zakończeniu timera. - 0/1
ϑcy Current temperature yellow sensor Aktualna temperatura żółtego czujnika ° -28...300
ϑcg Current temperature green sensor Aktualna temperatura zielonego czujnika ° -28...300
ϑty Target temperature yellow sensor Temperatura docelowa żółtego czujnika ° 10...300
ϑtg Target temperature green sensor Temperatura docelowa zielonego czujnika ° 10...300
Rt Remaining time Pozostały czas działania działającego timera. s 0...5999
Fb Function block state Wyjście jest aktywne tak długo, jak długo blok jest sterowany przez skojarzonym z nim Touch & Grill. - 0/1
Atx Alarm Text Tekst ostatniego wywołanego alarmu. - -
AC API Connector Inteligentne złącze oparte na API.
API Commands
- -
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Dm Maximum alarm duration (s) Po upływie tego czasu wszystkie istniejące alarmy zostaną automatycznie skwitowane. s 1...∞ 3600
B Display-Brightness Jasność wyświetlacza przyporządkowanego urządzenia Touch & Grill Air. % 0...100 100
Właściwości

Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
Ilość wiadomości Maksymalna liczba ostatnich zapisanych wiadomości. 2...100 20
Przyporządkowany Touch & Grill Air Touch & Grill Air, który jest połączony z tym blokiem. - -