Touch&Grill – Blok

Ten blok umożliwia zintegrowanie z twoim Smart Home funkcji Touch & Grill Air. Można monitorować temperatury wewnątrz, określać temperatury docelowe i czasy timera. Dla jednego urządzenia można stworzyć do dwóch bloków, np. dla zastosowania w kuchni i w ogrodzie. W danej chwili tylko jeden z bloków może zdalnie sterować Touch & Grill Air. Drugi jest nieaktywny. Blok może być aktywowany poprzez wejście O. Na początku aktywny jest blok wprowadzony jako pierwszy. Dla jednego urządzenia można stworzyć do dwóch bloków, np. dla zastosowania w kuchni i w ogrodzie.

Spis treści

Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
C Potwierdzenie alarmu Poprzez impuls na tym wejściu potwierdzone zostaną wszystkie aktywne alarmy. Cyfrowy 0/1
O Uaktywnij blok Blok zostanie aktywowany poprzez impuls na tym wejściu. Cyfrowy 0/1
DisT Dezaktywacja obsługi powierzchni dotykowej Jeśli to wejście jest aktywne, powierzchnia dotykowa urządzenia nie może być obsługiwana. Służy to do ochrony przed niechcianym przyciśnięciem, np. podczas czyszczenia lub przy obecności dzieci. Cyfrowy 0/1

 

Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Dm Maksymalny czas trwania alarmu Po upływie tego czasu wszystkie istniejące alarmy zostaną automatycznie skwitowane. s 1…∞ 3600
B Jasność wyświetlacza Jasność wyświetlacza przyporządkowanego urządzenia Touch & Grill Air. % 0…100 100

 

Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Qay Alarm żółtego czujnika To wyjście jest aktywne, gdy wywołany został alarm żółtego czujnika. Cyfrowy 0/1
Qag Alarm zielonego czujnika To wyjście jest aktywne, gdy wywołany został alarm zielonego czujnika. Cyfrowy 0/1
Qat Alarm od timera To wyjście jest aktywne, gdy wywołany został alarm od timera. Cyfrowy 0/1
Ty Temperatura żółtego czujnika Aktualna temperatura żółtego czujnika (-255 w przypadku braku podłączonego czujnika) ° -28…300
Tg Temperatura zielonego czujnika Aktualna temperatura zielonego czujnika (-255 w przypadku braku podłączonego czujnika) ° -28…300
Tty Temperatura docelowa żółtego czujnika Docelowa temperatura dla żółtego czujnika. ° 10…350
Ttg Temperatura docelowa zielonego czujnika Docelowa temperatura dla zielonego czujnika. ° 10…350
Tre Pozostały czas timera Jeśli timer jest aktywny, na tym wyjściu podawany jest pozostały czas timera. s 0…5999
QO Blok aktywny To wyjście określa, czy blok aktualnie steruje urządzeniem. Cyfrowy 0/1
TQ Tekst alarmu To wyjście podaje tekst ostatnio wywołanego alarmu. Tekst Tekst

 

Właściwości

Krótki opis Opis Zakres wartości
Ilość komunikatów Maksymalna ilość zapisanych ostatnich komunikatów 2…100
Przyporządkowany Touch & Grill Air Touch & Grill Air, który jest połączony z tym blokiem.