Tesla Powerwall

Umożliwia integrację Tesla Powerwall i zapewnia kilka wejść stanu.

Do użycia wymagane jest konto Tesla! Miniserver Gen. 1 nie jest obsługiwany.

Spis treści


Konfiguracja

Ustawienia

Aby dodać urządzenie Tesla Powerwall do programu, kliknij 'Peryferia sieciowe' w zakładce 'Peryferia', a następnie 'Dodaj urządzenie sieciowe' i wybierz 'Tesla Powerwall'. Możesz też szybko go dodać, klikając F5 i wyszukując 'Tesla Powerwall'.

Wprowadź lokalny adres IP lub nazwę hosta swojego Powerwalla w ustawieniach Tesla Powerwall.

Uwierzytelnianie

Uwierzytelnienie jest wymagane do lokalnego połączenia z urządzeniem. Wprowadź w ustawieniach adres e-mail zarejestrowany na Twoim koncie Tesla i lokalne hasło Twojego Tesla Powerwall. Domyślne hasło to 5 ostatnich znaków hasła Tesla Gateway.

Jeśli status Tesla Powerwall zmieni się na zielony po zapisaniu na Miniserverze, połączenie zostanie pomyślnie nawiązane.


Czujniki

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Stan naładowania baterii Aktualny poziom naładowania baterii. % 0...100
Odłączono od sieci Aktywuje się, gdy sieć jest odłączona. Cyfrowy 0/1
Wydajność sieci Aktualna moc sieci. Wartości dodatnie oznaczają pobór mocy z sieci, wartości ujemne wskazują moc wysyłaną do sieci. kW
Wydajność baterii Aktualna moc baterii. Wartości dodatnie wskazują na pobór mocy z akumulatora, wartości ujemne wskazują na wysyłanie mocy do akumulatora. kW
Wydajność produkcji Bieżąca produkcja energii słonecznej. kW
Moc obciążenia Bieżąca moc wykorzystywana przez dom. kW
Importowana energia z sieci Całkowita energia importowana z sieci. kWh
Energia dostarczona do sieci Całkowita energia dostarczona do sieci. kWh
Wytwarzana energia słoneczna Całkowita wyprodukowana energia słoneczna. kWh
Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Jednostka Zakres wartości
Status online Tesla Powerwall Cyfrowy 0/1
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Adres Adres IP lub nazwa hosta urządzenia w sieci lokalnej. -
E-mail Adres e-mail używany do konta Tesla. -
Hasło Hasło do uwierzytelniania lokalnego na urządzeniu. Jeśli nie zostanie zmienione ręcznie, hasło składa się z 5 ostatnich symboli hasła bramy. -
Monitoruj status online Po wybraniu tej opcji użytkownik będzie powiadamiany za pośrednictwem Statusu systemu lub Mailera, jeśli urządzenie nie będzie już dostępne lub przejdzie w stan offline. -