Tesla Powerwall

Umożliwia integrację Tesla Powerwall i zapewnia kilka wejść stanu.

Do użycia wymagane jest konto Tesla! Miniserver Gen. 1 nie jest obsługiwany.

Spis treści


Konfiguracja

Ustawienia

Aby dodać urządzenie Tesla Powerwall do programu, kliknij 'Peryferia sieciowe' w zakładce 'Peryferia', a następnie 'Dodaj urządzenie sieciowe' i wybierz 'Tesla Powerwall'. Możesz też szybko go dodać, klikając F5 i wyszukując 'Tesla Powerwall'.

Wprowadź lokalny adres IP lub nazwę hosta swojego Powerwalla w ustawieniach Tesla Powerwall.

Uwierzytelnianie

Uwierzytelnienie jest wymagane do lokalnego połączenia z urządzeniem. Wprowadź w ustawieniach adres e-mail zarejestrowany na Twoim koncie Tesla i lokalne hasło Twojego Tesla Powerwall. Domyślne hasło to 5 ostatnich znaków hasła Tesla Gateway.

Jeśli status Tesla Powerwall zmieni się na zielony po zapisaniu na Miniserverze, połączenie zostanie pomyślnie nawiązane.


Czujniki

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Stan naładowania baterii Aktualny poziom naładowania baterii. % 0...100
Odłączono od sieci Aktywuje się, gdy sieć jest odłączona. Cyfrowy 0/1
Wydajność sieci Aktualna moc sieci. Wartości dodatnie oznaczają pobór mocy z sieci, wartości ujemne wskazują moc wysyłaną do sieci. kW -2147483648...2147483647
Wydajność baterii Aktualna moc baterii. Wartości dodatnie wskazują na pobór mocy z akumulatora, wartości ujemne wskazują na wysyłanie mocy do akumulatora. kW -2147483648...2147483647
Wydajność produkcji Bieżąca produkcja energii słonecznej. kW -2147483648...2147483647
Moc obciążenia Bieżąca moc wykorzystywana przez dom. kW -2147483648...2147483647
Importowana energia z sieci Całkowita energia importowana z sieci. kWh -2147483648...2147483647
Energia dostarczona do sieci Całkowita energia dostarczona do sieci. kWh -2147483648...2147483647
Wytwarzana energia słoneczna Całkowita wyprodukowana energia słoneczna. kWh -2147483648...2147483647
Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Status online Tesla Powerwall Wskazuje, czy urządzenie jest dostępne przez Miniserver.
Diagnostyka urządzeń Air
Diagnostyka urządzeń Tree
Diagnostyka rozszerzeń
Cyfrowy 0/1
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Adres Adres IP lub nazwa hosta urządzenia w sieci lokalnej. -
E-mail Adres e-mail używany do konta Tesla. -
Hasło Hasło do uwierzytelniania lokalnego na urządzeniu. Jeśli nie zostanie zmienione ręcznie, hasło składa się z 5 ostatnich symboli hasła bramy. -
Monitoruj status online Po wybraniu tej opcji użytkownik będzie powiadamiany za pośrednictwem Statusu systemu lub Mailera, jeśli urządzenie nie będzie już dostępne lub przejdzie w stan offline. -