Table Lamp Air

Table lamp Air to lampa z białym światłem, światłem sygnalizacyjnym RGB, zintegrowaną baterią litowo-jonową i przyciskami dotykowymi
Jest sterowana i programowana bezprzewodowo z Miniserverem i technologią Loxone Air.

Do arkuszy danych

Spis treści


Uruchomienie

W stanie dostawy tryb parowania będzie aktywny po podłączeniu zasilania. Jest to sygnalizowane miganiem diody LED stanu na czerwono/zielono/pomarańczowo.

Następnie wykonaj procedurę parowania w interfejsie Air.

Aby ręcznie aktywować tryb parowania, przytrzymaj przycisk parowania przez co najmniej 5 sekund po podłączeniu zasilania.


Czujniki

Krótki opis Opis Zakres wartości
Stan ładowania 0: USB nie jest podłączone
1: Bateria jest ładowana
2: Bateria jest w pełni naładowana
3: Błąd ładowania
0...3
T5 T5 do oświetlenia i dźwięku
Aktory

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Wyłącz T5 Wyłącza przyciski T5 - 0/1
Smart Aktor RGB -
Smart Aktor W Smart Aktor Dimmer % 0...100
Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Status online Table Lamp Air Wskazuje, czy urządzenie jest dostępne przez Miniserver.
Diagnostyka urządzeń Air
Diagnostyka urządzeń Tree
Diagnostyka rozszerzeń
Cyfrowy 0/1
Niski poziom baterii Ten czujnik załącza przy niskim stanie naładowania baterii. Cyfrowy 0/1
Pojemność baterii Ten sensor podaje aktualny stan naładowania beterii. %
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Monitoruj status online Po wybraniu tej opcji użytkownik będzie powiadamiany za pośrednictwem Statusu systemu lub Mailera, jeśli urządzenie nie będzie już dostępne lub przejdzie w stan offline. -
Wyłączenie funkcji repeatera Wyłączenie funkcji repeatera tego urządzenia Air.

Loxone Air opiera się na technologii mesh. Każde urządzenie Air podłączone do zasilania może powtarzać pakiety z innych urządzeń Air, zwiększając w ten sposób zasięg i stabilność całego systemu.
W dużych systemach z dużą liczbą urządzeń Air w ograniczonej przestrzeni, komunikacja między urządzeniami Air może prowadzić do bardzo wysokiego wykorzystania kanału radiowego. Nie można zagwarantować niezawodnej dostępności urządzeń radiowych. Pomocne może być wyłączenie funkcji repeatera w poszczególnych urządzeniach bezprzewodowych.

Nie należy wyłączać tej funkcji lekkomyślnie, ponieważ może to wpłynąć na zasięg i stabilność systemu.
-
Numer seryjny Numer seryjny urządzenia Air -
Typ urządzenia Typ urządzenia Air -
Typ aktora Użyj urządzenia z aktorem standardowym lub Smart.
Aktory Smart obsługują dynamiczne czasy zanikania i mogą być używane tylko z Sterownikiem oświetlenia.
-
Wyświetlanie stanu naładowania za pomocą diody LED Aktywuj diody LED wskaźnika ładowania.
Pomarańczowa dioda LED: Trwa ładowanie akumulatora
Zielona dioda LED: Akumulator jest w pełni naładowany
-
Zachowanie przycisków Określa zachowanie po naciśnięciu przycisku.
Pulse: wysyła impuls przy rosnącym zboczu.
OnOff: Wysyła ON przy rosnącym zboczu i OFF przy opadającym zboczu, używane dla długich kliknięć
-
Potwierdzenie dźwiękowe Potwierdzenie dźwiękowe po kliknięciu przycisku -
Pokaż przycisk 2 Udostępnij indywidualny przycisk -
Pokaż przycisk 3 Udostępnij indywidualny przycisk -
Pokaż przycisk 5 Udostępnij indywidualny przycisk -
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

To urządzenie nie może być używane jako część systemów krytycznych dla bezpieczeństwa.