Szablony parametrów

Film instruktażowy

Funkcje

Za pomocą szablonów parametrów parametry bloku programu można łatwo przenieść do innych bloków tego samego typu.
Oznacza to, że parametry można łatwo zmienić dla kilku bloków w projekcie, zmieniając tylko jeden szablon parametrów.

Podstawowe programowanie

Możesz zarządzać szablonami parametrów odpowiedniego typu bloku we właściwościach bloku.

Wyświetlane są wszystkie szablony parametrów, które istnieją do tej pory dla typu bloku.
Możesz zapisywać nowe szablony za pomocą opcji zapisz jako
Istniejące wpisy można załadować, zmienić nazwę, zapisać lub usunąć 

Dla przykładu można utworzyć zestaw parametrów dla wszystkich żaluzji o tym samym czasie jazdy.
Można dokonywać zmian centralnie w bloku i są one stosowane do wszystkich obiektów tego szablonu parametrów.