System dostępu NFC Code Touch

Blok funkcyjny System dostępu NFC Code Touch służy do programowania urządzenia NFC Code Touch.

Użytkownikom można przypisać tagi NFC i kody numeryczne w celu przyznania dostępu do budynku lub do różnych innych zastosowań.

Spis treści


Wejścia

Uwaga: Świetlnych wejść stanu nie można używać z urządzeniami zasilanymi bateryjnie!

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
Off Off Impuls: Wyjścia są resetowane / wyłączane.
Włączone: Blok jest zablokowany.
Dominujące wejście.
Uwierzytelnienie nie jest już możliwe, urządzenie będzie migać na czerwono.
Nazwa podłączonego czujnika jest używana w interfejsie użytkownika.
0/1
Lr Turns status LEDs red Włączenie diod LED stanu na czerwono 0/1
Lg Turns status LEDs green Włączenie diod LED stanu na zielono 0/1
Lb Turns status LEDs blue Włączenie diod LED stanu na niebiesko 0/1
Lw Turns status LEDs white Włączenie diod LED stanu na biało 0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
O1-6 Output 1-6 Aktywuje (Wyjście 1-6) na czas (Don), gdy uwierzytelnienie zakończy się pomyślnie. 0/1
Cla Cause of last authorization Podaje datę & czas, użytkownika i wyjście ostatniej autoryzacji.
Tekst jest dostępny do momentu zastąpienia go przez nową wiadomość. Przestrzegaj przepisów o ochronie prywatności!
-
Ula User of last authorization Podaje NFC Code Touch ID użytkownika, jeśli jest dostępny (w przeciwnym razie nazwę użytkownika), tag NFC lub nazwę kodu dostępu.
Tekst jest dostępny do momentu zastąpienia go przez następną wiadomość.
-
Nlo Name or number of last output Podaje nazwę lub numer ostatniego wyjścia.
Tekst jest dostępny do momentu zastąpienia go przez następny komunikat.
-
Tla Time and date of last authorization Podaje datę i godzinę ostatniej autoryzacji.
Tekst jest dostępny do czasu zastąpienia go przez kolejną wiadomość.
-
Ad Authentication denied Aktywuje wyjście na czas (Don) w przypadku odmowy uwierzytelnienia. 0/1
As Authentication successful Aktywuje wyjście na czas (Don), gdy uwierzytelnienie się powiedzie. 0/1
Nco Number of current output Numer bieżącego wyjścia.
-1 = Odmowa
-1...∞
Bell Doorbell output Wyjście dzwonka 0/1
Bsel Doorbell pre-select Wyświetlany jest tu numer wprowadzony przed użyciem dzwonka.
-1 = Wyjście, jeśli nie wprowadzono preselekcji.
-1...9999
Unla Username of last authorization Zwraca nazwę użytkownika ostatniego autoryzowanego użytkownika.
Użytkownicy Trust są dodatkowo posiadają nazwę hosta członka Trust.
Tekst jest dostępny do momentu zastąpienia go przez kolejną wiadomość.
-
Uidla User-Id of last authorization Zwraca identyfikator użytkownika ostatniego autoryzowanego użytkownika.
Użytkownicy zaufania są rozszerzani o nazwę hosta członka zaufania.
Tekst jest dostępny do momentu zastąpienia go przez następną wiadomość.
-
AC API Connector Inteligentne złącze oparte na API.
API Commands
-
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Bbl Activate bell button light Aktywuje zielone podświetlenie przycisku dzwonka do drzwi.
Niedostępne dla urządzeń zasilanych bateryjnie.
Ten parametr widoczny jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
- 0/1 0
Bbr Button brightness Ustawia jasność podświetlenia klawiatury.
Niedostępne w przypadku urządzeń zasilanych bateryjnie.
% 0...100 50
Don On-duration of outputs (O1-6), (Ad) and (As). Czas włączenia wyjść (O1-6), (Ad) i (As). s 0...∞ 3
Blan Activate button light at night Automatycznie włącza podświetlenie przycisków w nocy (światło dzienne 30 minut).
Dostępne tylko z urządzeniami NFC Code Touch Gen.1.
Ten parametr widoczny jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
- 0/1 0
Bl Activate button light Włącza podświetlenie przycisków.
Niedostępne dla urządzeń zasilanych bateryjnie.
- 0/1 0
Właściwości

Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
Przyporządkowane urządzenie Użytkownik musi się uwierzytelniać w wybranym urządzeniu. Następujące urządzenia mogą zostać wybrane:
NFC Code Touch Air
NFC Code Touch Tree
NFC Code Touch for Nano
- -
Edytuj prawa dostępu Kliknij tutaj, aby edytować uprawnienia dostępu do niezależnych od użytkownika tagów NFC/kodów dostępu - -
Ilość wiadomości Maksymalna liczba ostatnich zapisanych wiadomości. 0...100 -
Zezwól na dodatkowe preselekcje Jeśli aktywowano, dodatkowe preselekcje od 7 do 9999 mogą być używane. Aktywowane preselekcje większe od 6 podawane będą na wyjściu (Nco) bloku. Przy tej opcji przed każdym podaniem kodu dostępu musi zawsze być wybrana preselekcja. - -
Uwierzytelnienie Wybór metody uwierzytelniania. Uwierzytelnianie dwuskładnikowe wymaga podania zarówno kodu dostępu, jak i tagu NFC w ciągu 30 sekund, w dowolnej kolejności.
Tagi i kody od różnych użytkowników można łączyć, o ile oba są ważne.
Funkcja nie jest dostępna z urządzeniami zasilanymi bateryjnie NFC Code Touch Air Gen. 1.
- -
NFC potwierdza wejście Po umieszczeniu breloka NFC na czytniku, wybór wstępny jest automatycznie potwierdzany. Gdy używane jest uwierzytelnianie dwuskładnikowe, kod można również potwierdzić w ten sposób. - -
Podstawowa konfiguracja

Najpierw, NFC Code Touch jest parowany
Blok funkcyjny jest następnie tworzony automatycznie, gdy NFC Code Touch jest przeciągany z drzewa peryferyjnego na stronę programowania.

W poniższym przykładzie wyjście (O1) jest używane do otwierania drzwi wejściowych. Wyjście (O2) służy do sterowania bramą garażową. Przycisk dzwonka na NFC Code Touch aktywuje wyjście (Bell), sterując dzwonkiem przy drzwiach:

Nazwy wyjść używane w interfejsie użytkownika można ustawić poprzez dwukrotne kliknięcie bloku lub w ustawieniach bloku:


Korzystanie z tagów NFC

Przypisane przez użytkownika tagi NFC umożliwiające dostęp

Sensowne jest przypisanie tagów NFC wszystkim użytkownikom, którzy regularnie uzyskują dostęp do budynku.
Aby to zrobić, należy najpierw utworzyć użytkowników w Zarządzanie użytkownikami i prawami.

Aby nauczyć tag NFC, najpierw kliknij blok funkcyjny lub odpowiedni NFC Code Touch, a następnie kliknij Uczenie Tagów NFC na pasku menu u góry:

Powoduje otwarcie okna nauki NFC Tag, a cyjanowe światło na wybranym NFC Code Touch daje znać, że urządzenie jest w trybie nauki NFC.
Przytrzymaj tag NFC bezpośrednio przy czytniku, który jest oznaczony symbolem okręgu na dole urządzenia.

W trybie pracy bateryjnym, NFC Code Touch Air musi być przebudzony, przed rozpoczęciem procesu nauki, np. poprzez naciśnięcie klawisza.

Po rozpoznaniu tagu NFC i wyświetleniu tagu na monitorze diody LED stanu urządzenia zaświecą się na krótko na zielono
Wybierz wpis w monitorze, nazwij tag i przypisz go do użytkownika:

Tag NFC można następnie przekazać użytkownikowi.
Powtórz ten proces dla tagów NFC innych użytkowników.

Do kontroli dostępu używaj tylko zaszyfrowanych tagów NFC.
Tagi np. Loxone Smart Tags i breloki Loxone są wyposażone w chip MIFARE® DESFire® EV1.

Ponadto, aby uzyskać dostęp, użytkownicy muszą mieć uprawnienia do bloku System dostępu NFC Code Touch.

Gdy nauczony tag zostanie przyłożony do czytnika, wyjście (O1) jest domyślnie aktywowane. Aby aktywować wyjścia (O2-6), należy najpierw wprowadzić w NFC Code Touch odpowiedni numer preselekcji 2-6. W ten sposób można aktywować dowolne wyjście bloku funkcjonalnego.

Dostęp można ograniczyć, tworząc harmonogramy dostępu w Zarządzanie użytkownikami.

Tagi przypisane dla użytkownika są ważne dla wszystkich NFC Code Touch w projekcie.

Przypisane przez użytkownika tagi NFC można również poznać za pomocą funkcji zarządzania użytkownikami w interfejsie użytkownika. Wymaga to dodatkowego prawa do zarządzania użytkownikami i bloku System kontrolu dostępu NFC Code Touch.

Tagi NFC nieprzypisane do konkretnego użytkownika

Jeśli tag NFC nie ma być przypisany do konkretnego użytkownika, przypisz go do NFC Code Touch:

Ta opcja może być użyta do przyznania użytkownikom tymczasowego lub stałego dostępu.
Po nauczeniu tagi te będą wymienione na karcie tagów NFC bloku funkcyjnego.

Możesz określić, które wyjście ma być aktywowane domyślnie i ustawić okres ważności.
Autoryzację można również ograniczyć do niektórych wyjść za pomocą pól wyboru:

W powyższym przykładzie Tag 1 jest upoważniony do aktywowania dowolnego wyjścia bloku funkcjonalnego, przy czym wyjście (O1) jest domyślne, gdy nie dokonano wstępnego wyboru. Aby aktywować wyjścia (O2-6), wymagany jest wybór wstępny.
Tag 2 domyślnie aktywuje wyjście O2. Po wstępnym wybraniu liczby 3 aktywowane jest wyjście (O3). Tag 2 nie ma uprawnień do aktywowania pozostałych wyjść.

Ta konfiguracja jest odpowiednia tylko w ograniczonym zakresie dla zwykłego dostępu, ponieważ funkcje specyficzne dla użytkownika, takie jak harmonogramy dostępu, nie są dostępne.

Ponadto tag jest ważny tylko na urządzeniu NFC Code Touch, do którego został przypisany.

Tag NFC używany jako wejście

Tagi NFC mogą być również używane bezpośrednio jako wejście cyfrowe. Tworzone są w drzewie urządzeń peryferyjnych NFC Code Touch i mogą być używane w dowolnej aplikacji:

Do korzystania z tych wejść nie jest wymagany blok System dostępu NFC Code Touch.
Ta konfiguracja nie jest zalecana do kontroli dostępu.


Odczyt/formatowanie tagów NFC

Aby odczytać lub sformatować tag NFC, zaznacz NFC Code Touch, kliknij "Odczyt tagu NFC" lub "Format tagu NFC " i postępuj zgodnie z instrukcjami:


Korzystanie z kodów numerycznych

Numeryczne kody dostępu użytkownika

Każdemu użytkownikowi można przypisać 2-8-cyfrowy numeryczny kod dostępu.
Aby to zrobić, otwórz okno dialogowe Uwierzytelnianie we właściwościach użytkownika w obszarze Bezpieczeństwo:

W polu Nowy... pod kodem wprowadź kod dla użytkownika i zatwierdź OK:

Kod można następnie przypisać użytkownikowi.
Powtórz ten proces dla kodów innych użytkowników.

Te same zasady, które dotyczą haseł, dotyczą również kodów dostępu: tak długie, jak to możliwe, jak najtrudniejsze do odgadnięcia.

Ponadto, aby uzyskać dostęp, użytkownicy muszą mieć uprawnienia do bloku System dostępu NFC Code Touch.

Po wprowadzeniu kodu w urządzeniu NFC Code Touch domyślnie aktywowane jest wyjście (O1). Aby aktywować wyjścia (O2-6), należy najpierw wprowadzić odpowiedni numer preselekcji 2-6, a następnie znacznik wyboru i kod. Za pomocą tej metody można aktywować dowolne wyjście bloku funkcyjnego.

Dostęp można ograniczyć, tworząc harmonogramy dostępu w Zarządzaniu użytkownikami.

Kody przypisane do użytkownika obowiązują we wszystkich NFC Code Touch w projekcie.

Kody przypisane przez użytkownika można również tworzyć za pomocą funkcji Zarządzanie użytkownikami w interfejsie użytkownika.

Kody numeryczne nieprzypisane do konkretnego użytkownika

Jeśli kod nie ma być przypisany do konkretnego użytkownika, przypisz go do NFC Code Touch.
Ta opcja może służyć do przyznania tymczasowego lub stałego dostępu odwiedzającym.

Kody te można dodać w zakładce Kody dostępu bloku funkcyjnego System dostępu NFC Code Touch, we właściwościach lub przez dwukrotne kliknięcie bloku.
Kliknij przycisk Dodaj i wprowadź kod:

W tym miejscu można również ustawić domyślne wyjście, autoryzację dla określonych wyjść i okres ważności, jak opisano wcześniej dla tagów NFC.

Ta konfiguracja jest odpowiednia tylko w ograniczonym zakresie dla zwykłego dostępu, ponieważ funkcje specyficzne dla użytkownika, takie jak harmonogramy dostępu, nie są dostępne.

Ponadto kod jest ważny tylko na urządzeniu NFC Code Touch, do którego został przypisany.

Kody przypisane dla użytkownika mogą być również tworzone przez interfejs użytkownika bloku funkcyjnego w aplikacji.

Kod numeryczny używany jako dane wejściowe

Kody numeryczne mogą być również używane bezpośrednio jako wejścia cyfrowe. Tworzone są w drzewie urządzeń peryferyjnych NFC Code Touch i mogą być używane w dowolnej aplikacji:

Do korzystania z tych wejść nie jest wymagany blok System dostępu NFC Code Touch.
Ta konfiguracja nie jest zalecana do kontroli dostępu.