Syrena alarmu Air

Syrena alarmowa Air to zewnętrzne urządzenie ostrzegawcze ze światłem stroboskopowym, które może stanowić część alarmu antywłamaniowego. Po uruchomieniu urządzenie emituje dźwiękowy i optyczny alarm. Zintegrowany czujnik sabotażowy zapewnia dodatkową ochronę.

Akrusz danych Syrena alarmowa Air

Spis treści


Montaż

Wybierz miejsce instalacji, w którym urządzenie będzie chronione przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi i uszkodzeniami. Po instalacji upewnij się, że gniazdo kabla jest zakryte przez urządzenie.

Podłącz zasilanie (pomarańczowo-biały) do załączonych złączy 3M odpornych na wilgoć. Przewody wkłada się do zacisków z izolacją, zaciski następnie ściska szczypcami.

Umieść górną pokrywę na jednostce podstawowej i zabezpiecz ją dwiema śrubami na dole, w celu dokończenia instalacji.


Uruchomienie

Tryb uczenia się jest aktywny po podłączeniu zasilacza. Wskazuje na to dioda LED stanu na przemian z czerwoną / zieloną / pomarańczową.

Następnie postępuj zgodnie z procesem uczenia

Jeśli chcesz ręcznie aktywować tryb nauki, najpierw odłącz urządzenie na 10 sekund od zasilania, a następnie podłącz ponownie. Jeśli połączenie z Miniserverem nie nawiąże się przez dwie minuty, aktywuje się tryb nauki. Urządzenie można ponownie nauczyć.


Czujniki

Krótki opis Opis
Kontakt sabotażowy W stanie normalnym wejście jest aktywne. Jeśli sabotaż zostanie wykryty przez styk na urządzeniu, wejście jest dezaktywowane.
Aktory

Krótki opis Opis
Światło ostrzegawcze Wyjście światła ostrzegawczego
Alarm Wyjście do aktywacji alarmu akustycznego
Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Jednostka
Status online Syrena alarmu Air Cyfrowy
Właściwości

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Monitoruj status online Jeśli urządzenie nie jest dostępne, lub jest offline, zostaniesz o tym poinformowany w aplikacji Loxone lub za pośrednictwem Cloud Mailer.
Ponieważ jest to urządzenie, z którym wiąże się funkcja bezpieczeństwa, wyłączenie tego ustawienia nie jest możliwe.
- - -
Numer seryjny Air Numer seryjny urządzenia Air - - -
Typ urządzenia Typ urządzenia Air - - -
Maksymalny czas trwania dźwięku alarmu Maksymalny czas trwania dźwięku alarmu (0 = brak limitu) s 0...1800 120
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Instalacja musi być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Urządzenia nie wolno używać do zastosowań krytycznych dla bezpieczeństwa.


Dokumenty

Akrusz danych Syrena alarmowa Air