Syrena alarmu Air

Syrena alarmowa Air to zewnętrzne urządzenie ostrzegawcze ze światłem stroboskopowym, które może stanowić część alarmu antywłamaniowego. Po uruchomieniu urządzenie emituje dźwiękowy i optyczny alarm. Zintegrowany czujnik sabotażowy zapewnia dodatkową ochronę.

Akrusz danych Syrena alarmowa Air

Spis treści


Montaż

Wybierz miejsce instalacji, w którym urządzenie będzie chronione przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi i uszkodzeniami. Po instalacji upewnij się, że gniazdo kabla jest zakryte przez urządzenie.

Podłącz zasilanie (pomarańczowo-biały) do załączonych złączy 3M odpornych na wilgoć. Przewody wkłada się do zacisków z izolacją, zaciski następnie ściska szczypcami.

Umieść górną pokrywę na jednostce podstawowej i zabezpiecz ją dwiema śrubami na dole, w celu dokończenia instalacji.


Uruchomienie

W stanie dostawy tryb parowania będzie aktywny po podłączeniu zasilania. Jest to sygnalizowane miganiem diody LED stanu na czerwono/zielono/pomarańczowo.

Następnie wykonaj procedurę parowania w interfejsie Air.

Jeśli chcesz ręcznie aktywować tryb nauki, najpierw odłącz urządzenie na 10 sekund od zasilania, a następnie podłącz ponownie. Jeśli połączenie z Miniserverem nie nawiąże się przez dwie minuty, aktywuje się tryb nauki. Urządzenie można ponownie nauczyć.


Czujniki

Krótki opis Opis Zakres wartości
Kontakt sabotażowy W stanie normalnym wejście jest aktywne. Jeśli sabotaż zostanie wykryty przez styk na urządzeniu, wejście jest dezaktywowane. 0/1
Aktory

Krótki opis Opis Zakres wartości
Światło ostrzegawcze Wyjście światła ostrzegawczego 0/1
Alarm Wyjście do aktywacji alarmu akustycznego 0/1
Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Status online Syrena alarmu Air Wskazuje, czy urządzenie jest dostępne przez Miniserver.
Diagnostyka urządzeń Air
Diagnostyka urządzeń Tree
Diagnostyka rozszerzeń
Cyfrowy 0/1
Właściwości

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Monitoruj status online Jeśli urządzenie nie jest dostępne, lub jest offline, zostaniesz o tym poinformowany w aplikacji Loxone lub za pośrednictwem Cloud Mailer.
Ponieważ jest to urządzenie, z którym wiąże się funkcja bezpieczeństwa, wyłączenie tego ustawienia nie jest możliwe.
- - -
Numer seryjny Numer seryjny urządzenia Air - - -
Typ urządzenia Typ urządzenia Air - - -
Maksymalny czas trwania dźwięku alarmu Maksymalny czas trwania dźwięku alarmu (0 = brak limitu) s 0...1800 120
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Instalacja musi być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Urządzenia nie wolno używać do zastosowań krytycznych dla bezpieczeństwa.


Dokumenty

Akrusz danych Syrena alarmowa Air